nye ledere

Stor utskiftning i toppen i akademia i 2023

En tredjedel av landets statlige universiteter og høgskoler skal ha ny rektor fra 1. august, mens halvparten skal ha nye styrer. Få oversikten her.

Sunniva Whittaker stiller til valg for en ny periode som rektor ved Universitetet i Agder, mens Klaus Mohn allerede er ansatt for fire nye år ved Universitetet i Stavanger.
Sunniva Whittaker stiller til valg for en ny periode som rektor ved Universitetet i Agder, mens Klaus Mohn allerede er ansatt for fire nye år ved Universitetet i Stavanger.
Publisert

2023 blir et år med mye utskifting i toppen ved universiteter og høgskoler. Åremålene til sju rektorer, 13 prorektorer og noen av dekanene utløper 31. juli.

Dessuten skal 10 universiteter og høgskoler ha nye styrer med i alt 110 styremedlemmer pluss vararepresentanter, av disse 40 eksterne som skal utpekes av Kunnskapsdepartementet.

De sju som skal ha ny rektor fra 1. august er Universitetet i Stavanger, Høgskulen i Volda, Universitetet i Agder, Nord universitet, Høgskolen i Molde, Samisk høgskole og Kunsthøgskolen i Oslo.

Hvor stor utskifting det blir blant rektorene er likevel uvisst, for dagens rektorer er glade i jobben og vil gjerne fortsette. Ved fem av institusjonene har dagens rektor enten allerede blitt ansatt eller har sagt at de er kandidater for en ny periode.

To allerede avgjort

Universitetet i Stavanger var først ute og her ansatte styret Klaus Mohn som rektor for en ny fireårsperiode på styremøtet 8. desember.

— Ambisjonene er fremdeles høye og strategien ligger fast. Med hardere konkurranse og knappere ressurser blir det stadig mer tydelig at dersom vi skal lykkes må vi trekke lasset sammen, sa Mohn rett etter at han ble ansatt på nytt som rektor.

16. desember var rektor nummer to på plass. Da ble rektorvalget avsluttet ved Høgskulen i Volda avsluttet og den eneste kandidaten, Odd Helge Mjellem Tonheim valgt sammen med Eirik Søvik som prorektor. Tonheim overtar etter dagens rektor Johann Roppen, som har sittet i to perioder.

− Det blir spennende å lede Høgskulen i Volda i en framtid som allerede nå ser ut til å by på store endringer rundt oss, sa de to i rektoratet rett etter valget var avgjort.

Fire vil være kandidater

Rektor ved Nord universitet, Hanne Solheim Hansen varslet 15. desember at hun vil søke om en ny rektorperiode, mens ved Universitetet i Agder vil rektor Sunniva Whittaker ta gjenvalg.

Det vil også rektor Steinar Kristoffersen ved Høgskolen i Molde, mens Laila Susanne Vars ved Samisk høgskole er motivert for en ny periode. I tillegg skal Kunsthøgskolen i Oslo ansette rektor rektor, etter at styret i høst vedtok å gå bort fra ordningen med rektorvalg.

Rektor Steinar Kristoffersen i Molde tar gjenvalg, mens Klaus Mohn bak ham allerede er ansatt for en ny periode ved Universitetet i Stavanger.
Rektor Steinar Kristoffersen i Molde tar gjenvalg, mens Klaus Mohn bak ham allerede er ansatt for en ny periode ved Universitetet i Stavanger.

Dessuten skal Universitetet i Sørøst-Norge ha ny rektor etter Petter Aasen, men først fra 1. januar 2024. Rektor Petter Aasen fylte 70 år i høst og han har for lengst gjort det klart at det ikke er aktuelt for ham å søke en ny periode.

Blant de private institusjonene skal VID vitenskapelige høgskole ha ny rektor fra samme tidspunkt når åremålet til dagens rektor Bård Mæland går ut.

Er motivert for ny periode

Ved Samisk høgskole går rektorperioden til Laila Susanne Vars ut 31. juli. Styret ved høgskolen vedtok i september å fortsatt ha valgt rektor, der rektor og prorektor kan velges under ett som et team eller som enkeltkandidater.

Laila Susanne Vars sier at hun er villig til å stille til valg for en ny periode hvis ansatte og studenter ved høgskoler ønsker det.

— Jeg føler meg motivert til en ny periode, vi har mange spennende prosesser som er igangsatt i min rektorperiode og som jeg gjerne ønsker å følge opp. Men jeg skal ta den endelige beslutningen når nominasjonskomiteen er kommet i gang med sitt arbeid, sier hun.

Laila Susanne Vars, ny rektor Samisk høgskole
Laila Susanne Vars, ny rektor Samisk høgskole

«En veldig meningsfull jobb»

Nord universitet lyste ut rektorstillingen 12. desember med søknadsfrist 1. februar og ansettelse i styret planlagt til 10. mars.

Navnet til dagens rektor, Hanne Solheim Hansen, vil bli å finne på søkerlisten.

— Det er en veldig meningsfull og givende jobb og jeg opplever at vi i ledergruppen får ting til, sa hun.

Rektor Hanne Solheim Hansen ved Nord universitet.
Rektor Hanne Solheim Hansen ved Nord universitet.

Universitetet i Agder velger rektor 20.-26. februar med en eventuell andre valgomgang 6. - 10. mars. Rektor og prorektor skal velges under ett med én felles valgplattform. Fristen for å stille som kandidater til rektorteamet er 22. januar.

Dagens rektor, Sunniva Whittaker, varslet 20. desember at hun stiller til valg for en ny periode.

— Det har vært en liten prosess å bestemme seg, men det er mange ting som jeg ønsker å være med på videre ved universitetet. Vi er midt i en strategiperiode, og jeg vil gjerne følge prosessene vi har vedtatt videre, sier hun.

Ved Høgskolen i Molde blir det valg på rektor og prorektor i uke 15, uken etter påske. I motsetning til i Agder blir rektor og prorektor valgt uavhengig av hverandre.

Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) går over til ansatt rektor etter styrevedtak i september. Stillingen ble lyst ut 12. desember med søknadsfrist 3. januar. KHiO har engasjert byrået Amrop Delphi til å hjelpe seg med rekrutteringen og ansettelse skal etter planen skje i mars.

OsloMet skal ha tre prorektorer

Rundt 13 nye prorektorer skal også på plass fra 1. august.

OsloMet skal ikke ha ny rektor, men har lyst ut 3 prorektorstillinger, blant disse en ny stilling som prorektor for samfunnsforbedring og samarbeid.

Viserektor Per Martin Norheim-Martinsen ved OsloMet kommer til å søke om fire nye år i stillingen.
Viserektor Per Martin Norheim-Martinsen ved OsloMet kommer til å søke om fire nye år i stillingen.

To av dagens pro- og viserektorer ønsker å fortsette i stillingene ved OsloMet. Det er Silje Fekjær som fungerer i stillingen som prorektor for utdanning og har søkt stillingen for de neste fire årene.

Dagens viserektor for forskning og utvikling, Per-Martin Nordheim Martinsen, opplyser til Khrono at han kommer til å søke om fire nye år. Fra 1. august bytter stillingen navn fra vise- til prorektor.

— Jeg har trivdes veldig godt i denne jobben og er interessert i å fortsette, sier han.

Tre i Stavanger også

Ved Universitetet i Stavanger har styret vedtatt utlysningen av tre prorektorstillinger. Her har prorektor for forskning, Merete Vadla Madland, sagt fra at hun kommer til å søke fire nye år, mens prorektor for utdanning Astrid Birgitte Eggen og prorektor for innovasjon og samfunnskontakt Rune Dahl Fitjar begge har sagt at de ikke ønsker en ny periode.

Universitetet i Agder velger en prorektor sammen med rektor ved valget i februar. Eventuelle øvrige viserektorer ansettes, heter det i styrevedtak fra september.

I dag har UiA tre viserektorer, som alle har åremål som går ut 31. juli 2023. Det er Hans Kjetil Lysgård for forskning og tverrfaglige satsinger, Morten Brekke for utdanning og Gøril Hannås for samfunnskontakt og nyskaping.

Ved Høgskulen i Volda er ny prorektor, Eirik Søvik, allerede valgt. Høgskolen i Molde og Samisk Høgskole skal velge en prorektor hver, mens Kunsthøgskolen i Oslo skal ansette en prorektor fra 1. august.

10 nye styrer

110 nye styremedlemmer skal på plass i styrene ved universiteter og høgskoler fra 1. august, og i tillegg kommer vararepresentanter. Av de 110 er det 40 eksterne styremedlemmer som utnevnes av Kunnskapsdepartementet. Resten av styremedlemmene velges blant ansatte og studenter.

De 10 som skal ha nye styrer har fått frist til 16. januar med å foreslå hvilke eksterne de ønsker seg inn i styrene, men det er departementet som bestemmer.

Av de 10 er det 6 som har ansatt rektor og dermed ekstern styreleder som utpekes av departementet. De andre har valgt rektor som også er styreleder.

De 10 som skal ha nye styrer er: OsloMet, Høgskolen i Innlandet, Høgskulen på Vestlandet, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Agder, Høgskolen i Molde, Høgskulen i Volda, Kunsthøgskolen i Oslo, Samisk høgskole og Universitetet i Sørøst-Norge.

OsloMet er en av de 10 som skal ha nytt styre fra 1. august 2023. Styreleder Trine Syvertsen har sittet i to perioder og kan ikke gjenoppnevnes.
OsloMet er en av de 10 som skal ha nytt styre fra 1. august 2023. Styreleder Trine Syvertsen har sittet i to perioder og kan ikke gjenoppnevnes.

Her er det ikke nødvendigvis samsvar mellom å skulle ha ny rektor og nytt styre. OsloMet, Høgskolen i Innlandet, Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Sørøst-Norge skal ha nye styrer, men ikke ny rektor fra 1. august.

Nord universitet, derimot, skal ha ny rektor fra 1. august, men ikke nytt styre.

I et brev til de 10 som skal ha nye styrer ber Kunnskapsdepartementet om 10 navn som skal ha god geografisk fordeling og kjønnsbalanse. Minst to skal ha bakgrunn som gjenspeiler kulturelt mangfold og internasjonal erfaring, ifølge brevet.

Molde har styrenavn klare

Høgskolen i Molde har allerede navnene de vil foreslå klare, og her står de fire eksterne som sitter i styret i dag øverst: Bedriftsrådgiver og Venstre-politiker Pål Farstad, prosjektleder ved Institutt for bygg og miljøteknikk ved NTNU Gro Holst Volden, Lene Trude Solheim som er administrerende direktør i Næringsforeningen Ålesundregionen og professor ved Simula Håkon Bryhni, i tillegg til en lang rekke andre navn.

Noen få dekanjobber

Dekanenes åremål følger ikke nødvendigvis rektoratenes.

Av OsloMets fire fakulteter er det kun et som skal ha ny dekan i 2023. Det er Fakultet for teknologi, kunst og design. der Carl Christian Thodesens åremål utløper til sommeren.

Ved Universitetet i Oslo er Hanne Flinstad Harbo valgt til ny dekan ved Det medisinske fakultet og hun tiltrer 1. januar 2023.

Ved Universitetet i Agder blir det også bare ledig én dekanjobb fra sommeren. Hans Hodne tiltrådte som dekan ved Fakultet for humaniora og pedagogikk 1. august 2019, åremålet går ut 31. juli.

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som dekan ved Handelshøgskolen fra 1. august, når åremålet til dagens dekan Ola Kvaløy går ut.

Høgskulen i Volda skal ha tre dekaner fra 1. august, ved Avdeling for humanistiske fag og lærerutdanning, Avdeling for samfunnsfag og historie og Avdeling for kunstfag.

Powered by Labrador CMS