Etterlyser mangfold i styrerommene

OsloMet er en av de 10 un iversitetene og høgskolene som skal na nytt styre. Foto: Siri Øverland Eriksen

Styreverv. Kunnskapsdepartementet ønsker mer mangfold i styrene ved universiteter og høgskoler og har fått innspill på kandidater.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

10 universiteter og høgskoler skal ha nye styrer, ni av dem fra 1. august i år, og én fra 1. januar 2020.

Kunnskapsdepartementet har tidligere fått forslag på 10 navn på eksterne styremedlemmer til styrene fra hver av institusjonene som skal ha nye styrer. Nå har departementet i tillegg bedt om forslag på eksterne styremedlemmer med innvandrerbakgrunn.

Fakta

Nye styrer

Ni universiteter og høgskoler skal ha nye styrer fra 1. august i år.

I tillegg skal Høgskolen i Innlandet ha nytt styre fra 1. januar 2020.

Universitetet i Sørøst-Norge, OsloMet, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Agder, Høgskulen på Vestlandet, Høgskolen i Molde, Høgskulen i Volda, Kunsthøgskolen i Oslo og Samisk høgskole skal ha nye styrer fra 1. august i år.

Ifølge universitets- og høgskoleloven er normalordningen at styret skal ha elleve medlemmer og bestå av fire medlemmer valgt blant ansatte i undervisnings- og forskerstilling, ett medlem valgt blant de teknisk og administrativt ansatte, to medlemmer valgt blant studentene og fire eksterne medlemmer.

Kunnskapsdepartementet oppnevner de eksterne styremedlemmene og utpeker et av dem til å være styrets leder.

Hvis rektor er valgt er rektor styrets leder, og trer inn i styret i stedet for ett medlem valgt blant ansatte i undervisnings- og forskerstilling.

Styret selv kan fastsette en annen styresammensetning enn fastsatt i første ledd. Slikt vedtak må treffes med tilslutning av minst halvparten av styrets medlemmer.

De ni som skal ha nytt styre fra 1. august er Universitetet i Sørøst-Norge, Høgskulen på Vestlandet, Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger, Kunsthøgskolen i Oslo, OsloMet, Høgskulen i Volda, Høgskolen i Molde og Samisk høgskole.

Høgskolen i Innlandet skal ha nytt styre fra årsskiftet, mens to har fått forlenget sin styreperiode. Det er Nord universitet ( forlenget i to år) og Høgskolen i Innlandet (forlenget ut året).

Etterlyser mangfold

Det er Kunnskapsdepartementet som oppnevner de eksterne styremedlemmene, men departementet har bedt om forslag fra institusjonene. Ifølge brevet som alle institusjonene som skal ha ny styrer fikk fra Kunnskapsdepartementet, skal de blant annet sørge for kulturelt mangfold i styrene.

I tillegg til de eksterne styrerepresentantene velges styremedlemmer blant ansatte og studentene.

En gjennomgang som medlemsbladet til Forskerforbundet, Forskerforum, har gjort av de foreslåtte navnene fra universiteter og høgskoler viser at det er få kandidater med innvandrerbakgrunn.

For å sikre seg tilstrekkelig mangfold blant de foreslåtte styrekandidatene, har Kunnskapdepartementet derfor bedt Integrerings – og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om forslag til kandidater til styrene ved de 10 universitetene og høgskolene som skal ha nye styrer, skriver Forskerforum, som har fått navneforslagene til IMDi.

Ifølge Forskerforum skal Kunnskapsdepartementet ha navnene på de eksterne styremedlemmene klare i slutten av mai.

Navnene som IMDi foreslår

 • Sæba Bajoghli, som har mastergrad i tverrfaglige kulturstudier og er mangeårig journalist i Adresseavisen.
 • Lubna Jaffery, som er utdannet statsviter fra Universitet i Bergen
 • Joseph Salomonsen, som er seniorrådgiver i Integrerings – og mangfoldsdirektoratet (IMDi) der han har ansvar for kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling.
 • Laila Restan, minoritetsrådgiver ved Holtet vgs, ansatt i IMDi.
 • Omar Drammeh, minoritetsrådgiver ved Sogn vgs, ansatt i IMDi.
 • Tatiana Maximova Mentzoni, forsker ved forskningsinstituttet AFI ved OsloMet
 • Ronald Craig– jurist ved Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Olivia B. Obtinario, sykepleier ledelse
 • Kathy Ainul Møen, lege, stipendiat
 • Dawit Shawel Abebe, forsker ved OsloMet, Fakultet for helsevitenskap
 • Warsame Ali, forsker ved Folkehelseinstituttet.
 • Suraj Thapa, psykiater, førsteamanuensis medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo

Les også: Ansatte ved de ferskeste universitetene stiller med flest kandidater til styreverv

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS