statistikk

14.000 med utdanning som grunn­skolelærer jobber ikke i skolen

3 av 4 med grunnskolelærerutdanning jobber i skolen, mens 16 prosent av de med grunnskolelærerutdanning jobber med helt andre ting.

Sebastian Stephansen, tidligere lærerstudent ved HiOA, har nå fast jobb ved Morellbakken skole.
Publisert Oppdatert

Den største gruppen blant lærerutdannede er de som har allmenn-/grunnskolelærerutdanning. Over 56.000 personer har denne utdanningen. Av disse er 75 prosent sysselsatt i grunnskolen eller på videregående skole, viser tall fra Statisk sentralbyrå (SSB).

Fakta

Definisjoner

Statistisk sentralbyrå (SSB) skiller mellom om de jobber i skoleverket, skolesektoren, i andre næringer hvor en lærerutdanning anses som relevant og i øvrige næringer som er mindre direkte relevant for en slik utdanning.

  • Skoleverket omfatter næringskoder for grunnskoleundervisning og undervisning på videregående skoles nivå.
  • Skolesektoren inkluderer næringskoder forundervisning i høyere utdanning, folkehøgskoler, voksenopplæring, timelærere, barnehager og skolefritidsordninger.
  • Næringer der utdanningen er relevant inkluderer annen undervisning, undervisning innen idrett, rekreasjon og kultur, samt tjenester tilknyttet undervisning.
  • Alle andre næringskoder kategoriseres som øvrige næringer.

Kilde: SSB

I tillegg har SSB tall for de med barnehagelærerutdanning, lektorutdanning, fag- og yrkeslærerutdanning, samt to ulike utdanninger innen praktisk pedagogisk utdanning (PPU).

For de med førskole-/barnehagelærerutdanning er i overkant av 60 prosent sysselsatt i barnehager.

Tallene viser at 16 prosent av de som utdanner seg som barnehagelærere, jobber i skoleverket, det vil si i grunnskolen eller på videregående skoler.

PPU-kandidater i minst relevant arbeid

Av tallene fra Statistisk sentralbyrå kan man se at ulike kandidater som har tatt praktisk pedagogisk utdanning (PPU), både den for yrkesfaglærere og kandidater fra universitets- og høgskoler, har lavest hyppighet for faktisk å jobbe i skolen.

Prosentandelen som jobber i skolen er mellom 45 og 53 prosent i de ulike kategoriene, og rundt 30 prosent av disse, totalt sett, jobber ikke i en relevant jobb målt fra PPU-utdanningens side.

Helse og sosialtjenester mest vanlig

For sysselsatte med lærerutdanning som jobber utenfor relevante næringer, er arbeid innenfor helse- og sosialtjenester mest vanlig.

I denne næringen er det sysselsatt 9666 personer med lærerutdanning. Den nest største næringen er offentlig administrasjon, forsvar og sosialforsikring hvor 7717 personer med lærerutdanning er sysselsatt.

— Total jobber 5 prosent av sysselsatte som har tatt en lærerutdanning innenfor helse og sosialtjenester. 38 prosent av disse er personer med førskole-/barnehageutdanning, sier førstekonsulent Emmie Stolpe Foss i en artikkel på ssb.no.

Powered by Labrador CMS