forskning

150 millioner til forskning på utdanning og arbeid

Forskningsrådet deler ut 150 millioner kroner til 13 forskningsprosjekter.

Forskningsrådet, her ved administrerende direktør Mari Sundli Tveit, delte tirsdag ut 150 millioner kroner til 13 forskningsprosjekter.
Publisert

For andre dag på rad deler Forskningsrådet ut 150 millioner kroner til forskningsprosjekter.

Mandag fikk 14 prosjekter støtte til forskning på internasjonale spørsmål. Tirsdag fikk 13 forskningsprosjekter innen arbeids-, velferds- og utdanningsforskning tildelt støtte. Blant annet går pengene til å se på årsaker til at mange blir stående utenfor utdanning og arbeidsliv.

– Kampen mot utenforskap og frafall må være kunnskapsbasert, og forskning av høy kvalitet er et viktig bidrag i møtet med disse utfordringene. Det er avgjørende at vi lykkes, både for de menneskene det gjelder og for en fremtidig bærekraftig velferdsstat, sier administrerende direktør i Forskingsrådet Mari Sundli Tveit, i en pressemelding.

Inkludering og utenforskap

Seks av prosjektene som nå får penger tar for seg ulike spørsmål knyttet til inkludering og utenforskap i arbeid og utdanning.

Blant annet skal et prosjekt ved OsloMet se på hvordan faktorer i og utenfor utdanningssystemet bidrar til å skape sosial ulikhet, inkludert risiko for å falle utenfor utdanning og arbeid.

De syv andre prosjektene tar ifølge Forskningsrådet en bred tematisk spredning. Fra ekspertgrupper i barnevernssaker og til hvordan arbeidsinnvandring fra EU påvirker hvordan norske selskaper organiserer driften sin.

– Utdanning, arbeid og velferdstjenester er ryggraden i den norske velferdsstaten. Denne forskningen vil bidra til å gjøre oss bedre rustet til å møte framtiden, sier Sundli Tveit

Innvilgede søknader:

Organisasjon Prosjekttittel Innstilt beløp
FrischsenteretRefugee Settlement Locations and Long Run Outcomes7 986 000 kr
FrischsenteretLabor market inclusion and labor productivity11 981 000
Høgskulen på VestlandetTASTE Didactics - Food and Critical Thinking12 000 000
Institutt for samfunnsforskningEU labor immigration and the organization of work12 000 000
Norce samfunn/helse VestlandHealth Deterioration and Risks of Labour Market Exits - Young Workers in Double Trouble?12 000 000
Nord UniversitetLearning across boundaries in elderly care (LABCare): Enabling expansive learning in and across vocational education and workplace practices11 993 000
NTNUComparing the Organization of Durable Inequalities in Childhood: Inequality in childhoods, schools and associated welfare systems12 000 000
NTNU Samfunnsforskning ASNorwegian labour inclusion of young people at risk: User pathways, street-level bureaucracies and interorganisational collaborations12 000 000
Universitetet i BergenAssessments about children's criminal insanity and violence risk: Exploring and advancing the recognition of children's development12 000 000
Universitetet i BergenLife and Work in Balance: Legal responses to working life in times of change and crisis (LaW-BALANCE)9 999 000
Universitetet i OsloWhy do educational difficulties run in families? Genetically sensitive observational and intervention research on home learning environment12 000 000
Velferdsforskningsinstituttet NOVA - OsloMetTomorrow’s inequalities in the making: Processes of life chance differentiation within and outside of education (LIFECHANCES)12 000 000

Kilde: Forskningsrådet

Powered by Labrador CMS