petroleum

160 millioner til nye forsknings­sentre i Stavanger og Bergen

Regjeringen etablerer to nye sentre for petroleumsforskning i Stavanger og Bergen. Det handler ikke bare om olje, men også om bærekraft og fornybar energi.

Statsråd Ola Borten Moe, sammen med prorektor for forskning Merete Vadla Madland og (tv) b professor Alejandro Escalona som skal lede senteret
Publisert Oppdatert

Sentrene skal i en periode på opptil åtte år bidra til fortsatt verdiskaping fra norske petroleumsressurser, reduksjon i klimagassutslipp og til omstilling mot en ny og framtidsrettet energinæring.

Fakta

Petrosentre

  • Forskningsrådet opprettet de første forskningssentrene for petroleum i 2013 som en langsiktig og målrettet forskningsinnsats på høyt internasjonalt nivå.
  • Målet er å løse definerte og avgrensede utfordringer for utnyttelse av petroleumsressursene på norsk sokkel.
  • Forskningssentrene, som ledes av universitet eller annen forskningsorganisasjon i samarbeid med flere partnere, skal gi samfunnet ny kunnskap, kompetanse og teknologi gjennom langsiktig forskning og innovasjon med sikte på verdiskaping og samfunnsnytte.
  • De første to sentrene for petroleumsforskning avsluttes i 2021. De ble midtveisevaluert i 2017.

Kilde: Kunnskapsdepartementet

— Jeg vil gratulere miljøene i både Bergen og Stavanger med denne viktige tildelingen. Forskning og teknologiutvikling er sentralt for å sikre verdiskaping, for å utvikle industrien i bærekraftig retning og for bidra til at kompetanse fra petroleumsnæringen kan brukes i nye næringer. Det blir spennende å følge resultatene fra begge sentrene i årene som kommer, sier olje- og energiminister Marte Mjøs Persen, i en pressemelding fra regjeringen.

Har vært utlyst

Forskningsrådet har stått for både utlysning og tildeling. De to sentrene vil motta til sammen 160 millioner kroner fordelt over åtte år. I tillegg til dette kommer finansiering fra deltagende forskningspartnere, industri og næringsliv.

Begge sentrene har etablert et bredt samarbeid med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer. I tillegg har det også vært stor interesse i næringslivet for å delta i sentrene.

— Sentrene vil bidra til å videreutvikle både Norge som olje- og energinasjon og næringslivets konkurransekraft i fremtiden. De blir en viktig arena for samarbeid mellom forskningsmiljø og næringsliv. Slik sikrer vi kort vei fra forskningsresultater og smarte løsninger til praktisk bruk i industrien, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe, ifølge pressemeldingen.

Her er mottakerne

I Stavanger får Nasjonalt senter for bærekraftig utnyttelse av energiressurser på norsk sokkel støtte på til sammen 80 millioner over 8 år. Universitetet i Stavanger er vertsinstitusjon og utgjør sammen med Norce, Institutt for energiteknikk og Universitetet i Bergen senterets fire forskningspartnere. Formålet med senteret er finne løsninger som maksimerer verdiskapingen av olje- og gassutvinning på norsk kontinentalsokkel, samtidig som mål om nullutslipp nås.

I Bergen får også Centre for Sustainable Subsurface Resources til sammen 80 millioner i støtte over åtte år. Senteret ledes av Norce og har Universitetet i Bergen, en rekke internasjonale forskningsorganisasjoner samt både norske og utenlandske bedrifter som samarbeidspartnere.

Powered by Labrador CMS