aarebrotforelesning

200 minutter med økonomisk ulikhet

Det er professor Kalle Moene som skal holde den sjette Aarebrot-forelesningen.

Tema for årets Aarebrot-forelesning er økonomisk likhet og ulikhet i hundre år. Økonomiprofessor Kalle Moene skal forelese i 200 minutter.
Publisert Oppdatert

Krig på 200 minutter, historie på 200 minutter og USA på 200 minutter.

Alt dette var foredrag professor Frank Aarebrot holdt, og som ble sendt på NRK. Aarebrot gikk bort høsten 2017. Ett år etter, i september 2018, ble den første Aarebrot-forelesningen holdt ved Universitetet i Bergen. Dette skjedde etter at daværende UiB-rektor Dag Rune Olsen under minnetalen annonserte at det skulle bli holdt en årlig minneforelesning for Frank Aarebrot.

— Forelesningene skal i hans ånd være for folk flest, sa Olsen.

Arrangementet er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Studentersamfunnet i Bergen og Aarebrots familie.

Å snakke om ting man ikke kan

I 2018 var det professor i statsvitenskap, Bernt Hagtvet, som fylte Universitetets aula. Årene etter var det jussprofessor Jørn Øyrehagen Sunde, klimaforsker Kikki Kleiven og filosof Lars Fr. Svendsen sin tur, før det i fjor var immunolog Anne Spurkland som snakket om immunforsvaret.

Hun ble allment kjent under pandemien, og sa i fjor til Khrono at hun, i likhet med Aarebrot, mener at fagpersoner har lov til å uttale seg om andre temaer.

— Hvis jeg bare skulle snakket om mitt kjerneområde, tilpasset immunitet, ville jeg ikke drevet blogg eller skrevet bøker, eller vært fremme i media under pandemien. Jeg er vant til å snakke om ting jeg ikke kan, og det var sikkert Aarebrot også.

Kalle Moene årets foredragsholder

Med unntak av den første, har forelesningene blitt lagt til tiden rundt Aarebrots fødselsdag, som var i januar.

Årets forelesning holdes fra Det akademiske kvarter, der også Aarebrot holdt sine populære foredrag. Du kan se den her fra klokken 18.

— En av de viktige merkesteinene i den akademiske årskalenderen vår, sier UiB-rektor Margareth Hagen til egne nettsider, og viser til at både arrangementet og årets foredragsholder kommer «hem».

Kalle Moene er økonom og professor emeritus ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo, og har blant annet fått Forskningsrådets formidlingspris.

Året tema er økonomisk likhet og ulikhet i hundre år, mer konkret den historiske utviklingen i Norge og Sverige fra 1930 til i dag og samspillet mellom marked, ulikhet og sosial trygghet i rike og fattige land. 

— Både for Norge og andre land er spørsmålet: Etter 100 år med markedsorientert sosialisme for materielle forbedringer, hva vil nå skje, sier Moene til UiBs nettsider.

Endringslogg: Lagt til at arrangementet er et samarbeid mellom UiB, Studentersamfunnet i Bergen og Aarebrots familie. Denne endringen er gjort 22.1 kl 10.26.

Powered by Labrador CMS