Økonomien til Det odontologiske fakultetet ved Universitetet i Oslo går dårlig. Fakultet- og universitetsledelsen tar nå grep for å minske merforbruket. Illustrasjonsfoto: Hamza Butt/costculator.com

22 mill. i minus på odontologi i Oslo. Fagforening frykter konsekvensene.

Tannlege. Odontologisk fakultet i Oslo er i økonomisk trøbbel. Fagforening frykter at det selvstendige fakultetet blir lagt inn under medisinutdanningen.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Ledelsen ved Universitetet i Oslo vurderer å slå sammen fellesadministrasjonen ved Det odontologiske og Det medisinske fakultet. Norsk Tjenestemannslag frykter ledelsen vil se til Bergen og Tromsø og legge odontologi under «storebror» medisin.

Både universitetetsdirektøren og dekanen avviser at dette er planen.

De siste par årene har landets eneste fakultet for tannlegeutdanning, Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO), brukt mer penger enn de har fått inn og de oppsparte midlene er brukt opp. Prognosen for 2019 viser at fakultetet vil ha akkumulert et underskudd på 22 millioner kroner innen utgangen av året. Denne summen vil fortsette å stige til 42 millioner i 2023 hvis man fortsetter som før, viser langtidsprognosen.

Det er absolutt ikke vår intensjon å slå sammen fakultetene.

Arne Benjaminsen

For å kutte kostnader og øke pengetilstrømningen har fakultetsledelsen satt igang flere tiltak.

  • Deler av narkosevirksomheten leies ut til Oslo kommune én dag i uken.
  • Fakultetet har overtatt et omfattende etterutdanningskurs fra Universitetet i Bergen.
  • Fakultetet jobber for å redusere bemanningen som følge av omlegging av studie- og bemanningsplaner.
  • Universitetsledelsen og fakultetsledelsen jobber for å forhindre kuttet til spesialistutdanningen på sju millioner kroner, som er foreslått i statsbudsjettet for 2020.

Anslagene viser at tiltakene vil bedre den økonomiske situasjonen, men det vil fremdeles ikke løse problemene. «Dette innebærer imidlertid ikke at fakultetet er i økonomisk balanse i 2023», skriver universitetsdirektør Arne Benjaminsen i sakspapirene til UiO-styret.

Fakta

Det odontologiske fakultet

Økonomien ved fakultetet har over tid blitt dårligere. og etter årets første åtte måneder viser prognosen et merforbruk i basisvirksomheten på 22 mill. kroner for 2019.

Selv om fakultetet gjør grep for å heve inntektene, senke driftskostnadene og minsker investeringsbudsjettet, viser prognosen for 2020 et merforbruk på 12 mill. kroner. Tiltakene har ytterligere virkning i 2021 og merforbruket synker til 7,9 mill. kroner, før fakultetet regner med å være nærmere null i 2022 og 2023.

På disse årene anslår fakultetet å ha akkumulert et merforbruk på 42 millioner kroner i sin basisvirksomhet.

Kilde: Det odontologiske fakultet

— En enkel øvelse

Et forslag som nå blir vurdert er å etablere en felles fakultetsadministrasjon ved de to fakultetene. I et dokumentet til styret opplyser Benjaminsen at fakultetene har en rekke fellesnevnere, blant annet felles undervisning i deler av studieløpet og flere overlappende administrasjonsoppgaver.

Forslaget får Norsk Tjenestemannslag (NTL) ved universitetet til å reagere.

— Vår bekymring er at dette er første steg mot en nedleggelse av Det odontologiske fakultet. Hvis man først har slått sammen administrasjonen, er det en enkel øvelse å legge ned fakultetet. Særlig når man kan vise til Bergen og Tromsø der odontologi er underlagt andre fakulteter, sier nestleder i NTL UiO, Marianne Midthus Østby til Khrono.

I Bergen hører tannlegeutdanningene inn under Det medisinske fakultet, mens Det helsevitenskapelige fakultet er deres hjem i Tromsø.

Ikke nedlegging

Universitetsdirektør Benjaminsen er tydelig på at dette ikke er et steg mot nedlegging.

— Det er absolutt ikke vår intensjon å slå sammen fakultetene. Vi ønsker en vurdering som skal se på om vi kan løse oppgavene til fakultetsadministrasjonen bedre og mer effektivt. Styringsgruppen som er satt ned har et strengt mandat med tanke på hva de skal vurdere, sier Benjaminsen.

Dekan Pål Barkvoll ved Det odontologiske fakultet forklarer at de økonomiske utfordringene fakultetet står overfor ikke henger sammen med den vurderingen som nå skal gjøres.

— Vi er et lite fakultetet, med en liten administrasjon. Det gjør oss sårbare hvis ansatte slutter eller blir syke. Vi ønsker å utrede om en sammenslåing kan gi gode og mer robuste administrasjonstjenester.

«Satt under administrasjon»

I referat fra møte mellom fagforeninger og ledelsen som Khrono har fått innsyn i uttrykker flere fagforeninger bekymring for uroen som er i administrasjonen ved Det odontologiske fakultet.

«Dette initiativet kan oppleves som et signal på at fakultetsadministrasjonen på OD (Odontologi, red.mrk) ikke har kompetanse til å utføre jobben sin», uttalte NTL.

Vi ønsker å utrede om en sammenslåing kan gi gode og mer robuste administrasjonstjenester.

Pål Barkvoll

«Det er ikke rart at ansatte oppfatter prosjektet som at OD blir satt under administrasjon», uttalte Parat.

— Fakultetet har såpass store utfordringer, og de ansatte jobber for å rydde opp. Vi er bekymret for at dette sender et signal fra ledelsen om at arbeidet de gjør ikke er godt nok, sier NTL-nestlederen.

Den vurderingen er ikke Benjaminsen og dekan Barkvoll med på.

— De er absolutt ikke satt under administrasjon. Det er viktig for oss å kommunisere hvorfor vi gjør denne vurderingen, slik at det ikke blir tolket i en annen sammenheng enn intensjonen. Vi er veldig fornøyd med arbeidet til administrasjonen ved Det odontologiske fakultet, som er i en vanskelig situasjon, sier Benjaminsen.

Barkvoll forklarer at det ikke er aktuelt å kutte som en følge av en eventuell sammenslåing av fellesadministrasjonen.

— Det er ekstremt viktig for å beholde en viss ro at ledelsen kommuniserer tydelig til sine ansatte hva de ønsker å oppnå, sier Østby i NTL.

Tidligere i år skrev Uniforum at Det odontologiske fakultet de siste ti årene har brukt 16 millioner kroner på det elektroniske pasientjournalsystemet Salud. Hadde fakultetet i stedet brukt systemet som benyttes av universitetsklinikkene i Bergen og Tromsø, ville regningen kommet på under 2 millioner kroner.

Overforbruk i sentraladministrasjonen også

Uniforum har skrevet flere saker om de økonomiske problemene ved fakultetet, og i juni skrev de om at det er to avdelinger som har stort overforbruk ved Universitetet i Oslo, og det er sentraladministrasjonen der universitetsdirektøren selv er øverste leder, samt Det odontologiske fakultet.

Ifølge sakspapirene til dagens styremøte viser langtidsprognosen for sentraladministrasjonen ved Universitetet i Oslo et akkumulert merforbruk på hele 146,5 mill. kroner i 2023, og universitetsdirektøren skriver at det vil bli krevende å komme i balanse til den tid.

Styret ved Universitetet i Oslo møtes i dag, tirsdag. Da skal de blant annet diskutere reduksjon av klimagassutslippene sine i åpent møte. UiOs strategi står også på dagsorden. Men den skal diskuteres bak lukkede dører.

Du finner alle styrepapirene her.

(Khrono gjør for ordens skyld oppmerksom på at Arne Benjaminsen tiltrådte som universitetsdirektør i februar 2019).

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS