bistand

26 prosjekter får 178 millioner til prosjekter i det globale sør

Fire universiteter får flest tildelinger gjennom programmet Norpart.

Masterstudenter i Nepal, og deltakere i et prosjekt der daværende Høgskolen i Oslo og Akershus også deltok.
Publisert Oppdatert

26 prosjekter mellom norske utdanningsinstitusjoner og partnere i land i det globale sør er tildelt til sammen 178 millioner kroner. Det er NTNU, NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet), Universitetet i Oslo (UiO) og Universitetet i Sørøst-Norge (USN) som får flest tildelinger.

Tildelingen i år er den tredje Norpart-tildelingen. Tidligere har det vært utlysninger i 2016 og 2018.

Departementet forteller at interessen for å være med i programmet nå var rekordstor. Med 150 søknader var det nesten dobbelt så mange som i den forrige utlysningen i 2018.

Fakta

Norpart-programmet

  • Det overordnede målet for programmet er å øke kvaliteten i norsk høyere utdanning og i utviklingsland gjennom akademisk samarbeid og studentmobilitet.
  • Programmet er finansiert av Kunnskapsdepartementet og Utenriksdepartementet.
  • Det har vært tre utlysninger, 2016, 2018 og 2021.
  • Fra rposjektene i 2016 og 2018 var det 46 prosjekter i 24 land.
  • Den nye tildelingen innebærer 26 nye prosjekter. Norpart bidrar nå til prosjekter i 40 land.
  • Se også: Her kan du se de 26 prosjektene som fikk penger

— Gjennom langsiktig akademisk samarbeid og gjensidig studentutveksling er målet å øke kvaliteten på utdanningen, både her hjemme og ved partnerinstitusjonene i utviklingsland, og det skal pengene som nå er fordelt bidra til, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp), i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

23 millioner til 67 helgradsstipender

Fagområdene ingeniør -og teknologifag, sammen med naturvitenskap, utgjør nesten halvparten av prosjektene. 23 millioner kroner av de totalt 178 millionene ble gitt i støtte til 67 helgradsstipender.

Det er Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse som tildeler pengene gjennom NORPART-programmet – Norsk partnerskapsprogram for globalt akademisk samarbeid. Programmet er finansiert av Kunnskapsdepartementet og Utenriksdepartementet.

— Vi trenger kunnskapsbaserte løsninger for å nå bærekraftsmålene. Skal vi klare den kraftprøvene det er, må vi sikre maksimal kapasitet også i sør slik at de kan finne lokale løsninger som fungerer. Det grønne skiftet er avhengig av at vi kraftsamler de gode ressursene, og det gjør vi ved å koble kloke akademiske miljøer på tvers av landegrenser og fagmiljøer, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp), ifølge den samme pressemeldingen.

Flere vil samarbeide

Sveinung Skule er direktør for Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Han forteller at etter hans syn viser mange av årets søknader at norske institusjoner er opptatt av å innlemme bærekraftsmålene i sine internasjonale partnerskap.

— Utlysningen kom midt i pandemien, der studentutveksling og globalt samarbeid ble hardt rammet. Det er derfor flott at de nye prosjektene viser stor grad av kreativitet og fleksibilitet, med nye samarbeidsformer som kombinerer digitale opplegg med fysiske møter, sier Skule i samme pressemelding.

Prosjekter i 40 land

Departementet skriver at pengene går typisk til prosjekter som skal styrke partnerskap for høyere utdanning mellom Norge og partnerlandene for norsk utviklingssamarbeid, samt land med utstrakt eksisterende akademisk samarbeid med Norge. Her kan du se hvilke 40 land det er.

Prsjektene som er valgt ut handler også om tiltak for å øke kvaliteten og internasjonaliseringen av studieprogrammene ved de deltakende institusjonene både i Norge og det globale sør.

I tillegg er prosjekter som utvikler og gjennomfører felles utdanningsaktiviteter og bidrar til økt studentutvekslingen mellom Norge og partnerland i det globale sør, valgt ut.

Powered by Labrador CMS