søkerlister

34 søkere til sju ledige dekan­stillinger i Agder

Tre av sju dekaner søker ny periode ved Universitetet i Agder fra nyttår, mens én blir prorektor samme sted. Se søkerlisten her.

Rektor Sunniva Whittaker ønsket seg dekaner med ansvar for både fag og administrasjon. Det får hun fra 1. januar og nå er det klart hvem som har søkt de sju dekanstilingene.
Publisert

Tre av dagens sju dekaner ved Universitetet i Agder søker ny periode i stillingen. De tre er Marit Wergeland ved Fakultet for kunstfag, Roger Normann ved Handelshøgskolen UiA og Anders Johan W. Andersen, som er dekan ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap.

En av dagens dekaner, Hilde Inntjore ved Avdeling for lærerutdanning, er ansatt som viserektor for utdanning ved universitetet, mens dekan Hans Hodne ved Fakultet for humanora og pedagogikk og dekan Anne Halvorsen ved Fakultet for samfunnsvitenskap ikke søker nye perioder, slik de opplyste i Khrono i slutten av mai.

Heller ikke dekanen ved Fakultet for teknologi og realfag, Michael Rygaard Hansen, er å finne på søkerlisten.

I alt er det 34 søkere til de sju stillingene. Fire av dem har fått holde sine navn unna offentlighet.

Får utvidet ansvar

Marit Wergeland søker ny periode som dekan ved Fakultet for kunstfag.

Alle de nye dekanene skal tiltre fra 1. januar, og da med utvidet ansvarsområde sammenlignet med i dag. Det skjer etter at universitetsstyret i november i fjor vedtok å gå over til enhetlig ledelse på fakultetene, slik at dekanene både er faglig og administrativ toppleder på fakultetene.

I dag har UiA en særegen styringsform på fakultetene med ansatte dekaner som kun har faglig ansvar, mens fakultetsdirektøren har hatt det overordnede administrative ansvaret.

Dette er søkerne

Anders Johan W.Andersen ønsker ny periode ved Fakultet for helse og idrettsvitenskap.
Dekan ved Handelshøgskolen, Roger Normann, vil gjerne fortsette i stillingen.

Fakultet for helse og idrettsvitenskap

 • Nicki Strobel (34), arbeidsledig, Vennesla
 • Anders Johan W. Andersen (58), dekan, Arendal

Fakultet for humaniora og pedagogikk

 • Kim Jarle Wroldsen (32), stipendiat, Solna
 • Jøran Gamman (43), kommunikasjonsrådgiver, Kristiansand
 • Søker, mann, unntatt offentlighet
 • Søker, kvinne, unntatt offentlighet
 • Frank Meyer (59), forskar/historiker, Oslo
 • Jørn Varhaug (50), instituttleder, Grimstad
 • En søker har trukket søknaden

Fakultet for kunstfag

 • Marit Wergeland (48), dekan, Kristiansand
 • Annbjørg Lien (51), prosjektleder, Kristiansand
 • Berent Philip Moe (45), dagleg leder, Kristiansand
 • Daniel Nordgård (47), professor, Kristiansand

Fakultet for samfunnsvitenskap

 • Kim Jarle Wroldsen (32), stipendiat, Solna
 • Niels Frederik Garmann-Johnsen (62), seniorforsker/førsteamanuensis, Arendal
 • Leif Skiftenes Flak (49), professor, Grimstad
 • Grethe Netland (63), rådgiver/vitenskapsombud, Oslo

Fakultet for teknologi og realfag

 • Thorbjörn Johansson (32), CITO/utviklingsansvarlig, Notodden
 • Kristian Løvdal (46), arbeidsledig, Kristiansand
 • Pooja Gusain (33), arbeidsledig, Arendal
 • Claus Leth Bak (58), professor, Aalborg
 • Vikas Thakur (43), instituttleder, Trondheim
 • Jorunn Gislefoss (57), fakultetsdirektør, Lindesnes
 • Thomas Gjesteland (42), professor, Grimstad
 • Søkjar, mann, unntatt offentlighet
 • Sashidharan Komandur (44), forskingsleder, Hamar

Handelshøgskolen ved UiA

 • Glenn Hole (46), Managing Partner og strategisk rådgiver, Drammen
 • Roger Normann (51), dekan, Kristiansand
 • Søker, kvinne, unntatt offentlighet

Avdeling for lærerutdanning

 • Fahimeh Farjami (36), Tyrkia
 • Irene Trysnes (47), førsteamanuensis, Kristiansand
 • Gunn Bjørnsen (60), studieleder, Grimstad
 • Jørn Varhaug (50), instituttleder, Grimstad
 • En søker har trukket søknaden
Powered by Labrador CMS