studentundersøkelse

4 av 10 er mindre motivert på grunn av koronapandemien

Studiestart i 2020, med kohorter og avstand.

Statistisk sentralbyrå (SSB) videreformidler tall fra den europeiske studentundersøkelsen Eurostudent, som ble gjennomført våren 2022.

Undersøkelsen viser at 42 prosent av de spurte studentene melder at de er mindre motiverte til å studere som følge av koronapandemien.

Mens 44 prosent av alle studenter ikke føler at pandemien har påvirket deres motivasjon til å studere, oppgir 42 prosent at korona har påvirket studiemotivasjonen ganske eller veldig negativt. 14 prosent oppgir at pandemien har påvirket studiemotivasjonen positivt.

Da studentundersøkelsen ble gjennomført var det ingen restriksjoner. Hvor lenge studentene har studert under pandemien og med hvor strenge restriksjoner varierer fra person til person, melder SSB i en pressemelding fredag.

— Studenter som tar profesjonsstudier oppgir i størst grad negative konsekvenser på studiemotivasjonen under pandemien, mens vi ser at motivasjonen til studenter på kortere studier, som årsstudier, i mye mindre grad ble påvirket av korona, uttaler seniorrådgiver i SSB, Anna-Lena Keute.

Andel studenter som oppgir at pandemien påvirket studiemotivasjonen negativt er størst blant de som tar profesjonsstudier, med 54 prosent.

— For studenter som har studert en lengre periode før korona kan pandemien ha gitt større utslag på motivasjonen. At profesjonsstudenter i større grad også studerte før pandemien kan være med å forklare forskjellene mellom profesjonsstudier og kortere programmer, sier Anna-Lena Keute.

Powered by Labrador CMS