digitalt vs. fysisk

4 av 10 studenter vil ha mest fysisk undervisning.
 — Enklere å følge med

Studentene er delt i to når de blir spurt om fysisk eller digital undervisning. Flest svarer likevel at de vil ha mest fysisk undervisning.

Studenter med hver sin pc, på bordet ligger det strødd noen bøker. Det er et vindu på siden av studentene der man ser et grantre og snø i distansen.
De foretrekker fysisk undervisning: Med ryggen til er Emmeli Fredheim, og på andre siden av bordet sitter Pia Johansen. De studerer konsentrert.
Publisert

En spørreundersøkelse gjennomført av Sentio på oppdrag for Khrono og Norsk studentorganisasjon (NSO) viser at 27 prosent av studentene foretrekker digital undervisning, mens 38 prosent foretrekker fysisk undervisning. 20 prosent vil ha begge deler.

Fakta

Om undersøkelsen

  Meningsmålingen er utført av Sentio for Khrono og Norsk Studentorganisasjon (NSO).

  Undersøkelsen er gjennomført i perioden 23. oktober til 7. november 2023 ved hjelp av et web-spørreskjema som et landsrepresentativt utvalg på 1000 studenter ved norske universiteter og høgskoler har svart på. 

  Spørsmålet som er stilt: Hvis du selv kunne valgt, hvor mye digital undervisning og hvor mye fysisk undervisning ville du foretrukket?

  Feilmarginen varierer fra 1,9 til 3,1 prosentpoeng.

  Slik svarte studentene:

 • Kun digital undervisning 9 % 
 • Mest digital undervisning, men litt fysisk 18 %
 • Like mye digital og fysisk undervisning  20 %
 • Mest fysisk undervisning, men litt digital 38 %
 • Kun fysisk undervisning 13 %
 • Vet ikke 2 %
 • Kilde: Sentio

Flest kvinner vil ha fysisk undervisning

9 prosent av studentene vil kun ha digital undervisning, og 13 prosent ønsker bare fysisk undervisning.

42 prosent av kvinnene vil ha mest fysisk undervisning, mot 33 prosent av mennene. 17 prosent av kvinnene og 24 prosent av mennene vil ha like mye digital som fysisk undervisning.

Emmeli Fredheim og Pia Johansen studerer farmasi ved Universitetet i Oslo (UiO). De sitter sammen og studerer på realfagsbiblioteket. Dommen deres er klar: De sier ja takk, fysisk undervisning.

— Det er litt enklere å følge med og å være helt til stede, sier Fredheim.

Det varierer i veldig stor grad hvor mange studenter som møter opp til den fysiske undervisningen. Hun skulle gjerne ønske at det var flere som møtte opp. Johansen er helt enig med medstudenten. 

— Det er fysisk undervisning som er best. Da er man til stede, du har mange andre som sitter og følger med sammen med deg. Det er mye enklere enn når man sitter alene og kan bli distrahert, påpeker Johansen. 

— Bedre kvalitet med fysisk undervisning

I spørreundersøkelsen utmerker NTNU seg med mange studenter som ønsker fysisk undervisning. 43 prosent av NTNU-studentene sier de vil ha mest fysisk undervisning, og det er blant de høyeste andelene når tallene brytes ned på institusjonsnivå.

Førsteamanuensis Oddveig Storstad ved Institutt for lærerutdanningen ved NTNU synes ikke svarene i undersøkelsen er overraskende.

Oddveig Storstad er førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU. Hun er lei alt snakket om digital undervisning, hun vil diskutere innhold og kvalitet.

— Mitt inntrykk at de fleste studenter vil ha fysisk undervisning. Og man ser jo også av undersøkelsen her at veldig få sier de bare vil ha digital undervisning. Jeg tipper vi finner mange her med lang reisevei, studenter som jobber mye eller har andre grunner for å ikke møte opp fysisk, sier Storstad.

Hun trekker også fram at det er en utfordring at de som roper høyest, ikke alltid er i flertall. Hun opplever at studenter som sier de vil ha begge deler, får mye oppmerksomhet.

— For min egen del, hvis alle mine forelesninger skulle strømmes og bli gjort opptak av, ja da hadde de blitt veldig kjedelige. Vissheten om at jeg ikke vet hvem som kan se forelesningen og at den kan få et evig digitalt liv, vil gjøre at jeg «legger bånd på meg selv». Som didaktisk grep synes jeg både humor og bruk av eksempler fra eget levd liv er noe som gjør forelesningene både bedre og mer engasjerende, men det vil jeg komme til å slutte med. For meg er det vesentlig at jeg da ser studentene og har direkte kontakt med dem, og kan avpasse hva jeg sier i forhold til publikum, sier Storstad.

— Det blir bedre når foreleseren byr på seg selv, undervisningen blir mer levende. Jeg vil bli langt mer tilbakeholden hvis det skal gjøres digitalt og foreviges. Det virker som noen fortsatt tror at en forelesning er en enveiskommunikasjon fra en foreleser som snakker uavbrutt om noe «faglig», men det er det jo ikke. Det vil altså gå utover undervisningskvaliteten for studentene om digital undervisning blir et mål i seg selv, sier Storstad.

— Billigere, men ikke bedre, digitalt

Hun peker også på at man i en digital versjon kan miste diskusjonene studenter imellom og student - foreleser, og ikke minst mister studentenes mulighet til å spørre foreleser direkte. Enten det skjer i en pause, eller når man er på vei ut av salen.

— Noen ganger henger studentene igjen når vi skal gå ut, veldig ofte handler det om at de har noe de lurer på, eller ikke helt forstod. I et fysisk møte er det mulig både med spørsmål i hele forsamlingen, men også direkte som i slike situasjoner. Det øker studentenes læringsmuligheter, sier Storstad. Storstad er ikke i tvil om at den beste undervisning skjer fysisk, men at det er fint å ha digitale muligheter som nødløsninger eller i situasjoner der digitale løsninger passer.

— Det er selvsagt billigere å ha bare digital undervisning. Vi kan jo lage ett eneste universitet i hele Norge som bare underviser digitalt. Det blir billig, men ikke bra, sier Storstad.

NSO: — Ikke overrasket

Oline Sæther, leder for Norsk studentorganisasjon (NSO), sier at svarene fra studentene på ingen måte er overraskende.

Oline Sæther, leder i Norsk studentorganisasjon.

— Tallene viser at det er variasjon mellom studentene, samtidig som den tydeligste stemmen er de som ønsker mest fysisk undervisning, men at man også ønsker noe digitalt, sier Sæther.

Hun trekker fram at studentene under koronaen opplevde mye digital undervisning, og de mange negative konsekvensene for læringsmiljøet og med tanke på relasjonene studentene imellom og mellom studenter og forelesere.

— Det er bar med en viss grad av digital undervisning fordi det gir studentene en viss fleksibilitet. Studentøkonomien gjør at mange må jobbe og derfor også ønsker seg mulighet til at en del av læringsmateriellet er digitalt, sier Sæther.

— Hvordan bør institusjonene tilrettelegge for studentene? De er jo litt delt på midten med tanke på hva de foretrekker?

— Studentene er mangfoldig gruppe. Noen er unge, noen gamle, noen bor i by andre i bygd, noen har barn og andre ikke. det viktigste for studentene er at de får undervisning av høy faglig kvalitet og som samtidig gis med en viss fleksibilitet med tanke på tilstedeværelse. Studentene er også i en skvis og skal rekke over mye, sier Sæther, og avslutter:

— Institusjonene ønsker å se studentene på campus. da må de investere i undervisningen av høy kvalitet dom skjer i et godt fysisk læringsmiljø. Da vil studentene ønske å være på campus, sier Sæther.

Fakta

Omfang av digital undervisning i høyere utdanning 2023

  Hvor ofte bruker du undervisning i et digitalt format i ditt studieprogram?

 • Aldri:  13,4 prosent (4 210 studenter)
 • Sjelden: 31,5 prosent (9 867 studenter)
 • Av og til: 34,9 prosent (10 950 studenter)
 • Ofte:  20,2 prosent (6 341 studenter)

Kilde: Nifus notat Utbredelsen av digital undervisning i norsk høyere utdanning

Fortsatt mye digitalt

I høst la NIFU fram sitt notat om hvordan undervisningen foregår i kjølvannet av pandemien og hvordan studentene er fornøyd med løsningene. 1 av 5 studenter oppga å ha digital undervisning ofte, og tar man med dem som svarte at de har det av og til, blir andelen på 55,1 prosent.

13,4 prosent svarte at de aldri har digital undervisning.

Nifu-notatet er laget med utgangspunkt i data fra Studiebarometeret som ble lagt fram i februar i 2023.

Et annet funn var at de som har mye digital undervisning, syntes at dette positivt påvirker deres læringsopplevelse, og de var generelt tilfredse med sitt studieprogram. Mengden digital undervisning varierer mellom fag og andelen er størst innen naturvitenskapelige og tekniske fag, ifølge notatet.

Powered by Labrador CMS