Her er den nye strategien

Veiledning av ferske lærere og bedre samarbeid mellom praksissted og utdanning er noen av tiltakene Torbjørn Røe Isaksen mener skal sikre både en bedre skole og lærerutdanning.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har samlet alle tiltak rundt skole, barnehager og utdanning i én strategi og høster gratulasjoner fra aktørene i sektoren. Strategien ble presentert i dag, tirsdag, på Høgskolen i Oslo og Akershus. 

Sammen med ham var også Pedagogstudentenes leder Silje Marie Bentzen og Morten Ørbeck, dekan på Høgskolen i Innlandet, men i denne sammenheng representerte han Nasjonalt råd for lærerutdanningen (NRLU).

Se også: Her er strategien

Praksis og veiledning

Det skal være et system som støtter ferske lærere når de kommer ut i jobb.

Torbjørn Røe Isaksen

I sin presentasjon er Isaksen opptatt av at praksisen for alle lærerstudenter  må bli bedre, og at samarbeidet rundt praksisen mellom praksissted og utdanningene også skal ha en kvalitetsbedring.

Han sier at han ønsker seg nasjonale rammer og normer for hvordan avtalene mellom praksisstedene og utdanningen skal utformes, og at man ser på muligheten for å etablere særegne universitets- eller høgskole- skoler eller barnehager.

Isaksen understreker også at han ønsker seg nasjonale rammer for hvordan veiledningsrollen skal utformes.

— 4 av 10 nyutdannede lærere svarer at de ikke får veiledning når de kommer ferske ut i jobb. Det skal være et system som støtter ferske lærere når de kommer ut i jobb, sier Isaksen.

Han trakk også fram at alle ferske lærere skal kunne ha en forventning om å bli møtt på samme måte når de skal ut i arbeidslivet, uansett hvor de får jobb.

Kompetanse og tverrfaglighet

Isaksen trakk fram at i de senere år er det satt i gang flere ulike prosesser og tiltak som også påvirker lærerutdanningene. Lærerløftet, Yrkesfagløftet, Strukturreformen og Kvalitetsmeldingen for høyere utdanning er noen av dem.

— Nå går vi et skritt videre, og samler trådene og peker framover i en egen langsiktig strategi.  Jeg er veldig glad vi nå har klart å utvikle felles målsettinger som både universitets- og høyskolesektoren, lærerorganisasjonene, KS og andre aktører kan stille seg bak, sier statsråden.

Høy kompetanse blant de ansatte er viktig både for å få enda bedre lærerutdanninger, og for å styrke forskning og utviklingsarbeid.

— For å bidra styrker regjeringen blant annet programforskningen i Forskningsrådet som er knyttet til lærerutdanningene. Vi innfører også en innovasjonsordning hvor barnehager, skoler, kommuner og fylkeskommuner – sammen med forskere – kan søke om penger til å prøve ut og evaluere virkningen av nye tiltak, sa statsråden.

Gratulerte statsråden med den nye strategien

Leder for Pedagogstudentene, Silje Marie Bentzen og Morten Ørbeck fra Norsk råd for lærerutdanning (NRLU) gratulerte begge to statsråden med den nye strategien.

— Samarbeid mellom nasjonale utdanningsmyndigheter, lærerutdanningsinstitusjoner, barnehage- og skoleeiere, lærerprofesjonen og studentene er helt avgjørende for å heve kvaliteten på lærerutdanningene ytterligere. Pedagogstudentene håper at denne strategien kan bidra til bedre samarbeid mellom aktørene, sier Bentzen.

Les også: Bentzens innlegg på presentasjonen

— Viktige grep på praksis

Bentzen trakk fram at et hovedgrep i strategien er partnerskap mellom lærerutdanningene og skole- og barnehageeiere for å etablere lærerutdanningsskoler og lærerutdanningsbarnehager

— Vi synes det er svært positivt at det skal opprettes forsterkede partnerskap for praksisopplæringen gjennom lærerutdanningsskoler- og barnehager, sier Bentzen og legger til:

— Vi vil likevel påpeke at disse ikke må bli en hvilepute for å fortsette arbeidet med å heve kvaliteten på hele praksisopplæringen. Pedagogstudentene vil følge godt med slik at de ikke utvikles A- og B-praksis. Hele praksisfeltet må løftes for at kvaliteten på praksisopplæringen skal bedres.

Innspill på rekruttering

Ørbeck fra NRLU var i sitt innlegg også opptatt av at strategien til Isaksen inneholder mange gode momenter, men han hadde også noen kritiske merknader.

— Vi er bekymret for rekrutteringen til lærerutdanningene, og i særlig grad de som skal undervise på barnetrinnet. Vi er glade for de finansielle virkemidler knyttet til studielån som er lansert, men departementet må ha et sterkt fokus på rekruttering.

Ørbeck signaliserte også skepsis til en sterkere konkurranseutsetting av midler til lærerutdanningen.

— Vi risikerer at de som får midler etter en slik modell er de som er flinkest til å skrive søknader, og kanskje ikke de som trenger dem mest, sa Ørbeck.

I disse dager deler Kunnskapsdepartementet ut 44,5 millioner kroner til utviklingsprosjekter i utvalgte lærerutdanninger.

— Disse midlene skal brukes i forbindelse med at grunnskolelærerutdanningene starter opp med utdanning på masternivå i høst, forklarer Røe Isaksen.

    Velkommen til vårt kommentarfelt
    Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

    Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
    Powered by Labrador CMS