NTNU

600 stillinger ved NTNU kan bli kuttet

Direktør Bjørn Haugstad ser for seg at NTNU må tilbake til 2018-nivå når det gjelder antall ansatte. Det innebærer at 600 stillinger skal forsvinne. 

Dystre tall, veksten er forbi: Direktør Bjørn Haugstad

Som Khrono nylig omtalte, strever NTNU med trang økonomi og store overskridelser. Etter årets fire første måneder har noen av fakultetene overskridelser på til sammen nær 80 millioner kroner. 

For å få økonomien på rett kjøl, blir det stillingskutt, ansettelsesstopp, kutt eller sammenslåing av studietilbud, kutt i drift og investeringer — særlig for de mest prøvede fakultetene. 

Samtidig forbereder NTNU-ledelsen seg på generelt strammere økonomi i årene som kommer. Allerede i 2022 opplevde universitetet en realnedgang i bevilgninger og slik ser de for seg at hverdagen blir i kommende år. 

— Minst ned med 600 stillinger

Til Universitetsavisa sier direktør for organisasjon og infrastruktur, Bjørn Haugstad, at de kanskje må se til 2018-nivå når det gjelder antall ansatte. 

— Med så stor lønnsandel som NTNU har, er det ansatte som er den store spareposten. Vi økte med 100 ansatte i 2022, og 200-300 året før der. Dersom NTNU må tilbake til 2018-nivå, så betyr det at vi iallfall må ned på cirka 600 færre stillinger enn i dag, sier Haugstad til avisa. 

Planen er å ha en realnedgang på 70 millioner kroner årlig i noen år framover, altså cirka 70 personer hvert år. Prosentmessig mener han det ikke er så mye med tanke på at NTNU har om lag 10 000 ansatte. 

Lover ikke at ingen blir sagt opp

Til Khrono sa Bjørn Haugstad denne uka at han ikke kan gi noen garantier om at det ikke blir oppsigelser. 

— Målsettinga er at reduksjon i bemanning skal skje ved naturlig avgang, men det er vanskelig å gi garantier fordi vi ikke kjenner til detaljene i den nye finansieringsmodellen til Kunnskapsdepartementet. 

Fagforeningstillitsvalgt Thomas Ferstad i NTL NTNU sa i samme artikkel at de i de siste 5-6 årene har vært klar over at inntektene skal flate ut, og at det er en varslet politikk. 

— Så er det spørsmål om en sektor i kontinuerlig vekst i 25-30 år, er i stand til å agere når den får slike signaler og håndtere endringene. Det er uoversiktlig og vanskelig å områ seg for å skape gode rammevilkår for kjernevirksomheten vår. 

På NTNUs styremøte 22. juni skal virksomhetsrapporten etter første tertial 2023 gjennomgås. Der gjennomgås også den økonomiske situasjonen for universitetet. 

Flere i samme situasjon

I en gjennomgang Khrono har foretatt er det mange universiteter som må legge seg under sparekniven. En mager trøst for NTNU er at universitetet med hovedsete i Trondheim ikke trenger å bekymre seg for høye strømpriser. NMBU er ett av flere som er rammet av at energikostnadene har økt kraftig. 

Universitetet i Sørøst-Norge må ned med 55 årsverk. Universitetet i Stavanger skal tilpasse studieportefølje. Blant annet kan det bli snakk om å flytte studieplasser og finansiering mellom fakultetene og legge ned studier som ikke er økonomisk bærekraftige. Også ved OsloMet er det kostnadskutt og økonomistyring som står på dagsordenen. 

Powered by Labrador CMS