sykepleierutdanning

815 ledige plasser for studenter i sykepleie

21 av 36 studietilbud for sykepleiere har ikke greid å fylle studieplassene.

Første skoledag ved sykepleie ved Høgskolen i Molde.
Denne forelesningssalen skulle ha vært full av sykepleiestudenter. Bare 42 møtte til studiestart, og etterhvert er 52 studenter registrerte til 127 studieplasser i bachelor sykepleie ved Høgskolen i Molde.
Publisert Oppdatert

13 universiteter og høgskoler tilbyr til sammen 36 ulike studietilbud for bachelor i sykepleie. 21 av studietilbudene har ved inngangen til september ledige studieplasser, viser tall Khrono har hentet inn fra institusjonene.

De største prosentvise utslagene finner vi i nord. Studietilbudene i Mo i Rana (Nord universitet), Sandnessjøen (VID), Hammerfest og Harstad (UiT Norges arktiske universitet) har alle over 60 prosent ledige studieplasser.

Fakta

Oppmøte-tall sykepleie

  • 13 universiteter og høgskoler tilbyr sykepleierutdanning, hvorav to private VID vitenskapelige høgskole og lovisenberg diakonale høgskole.
  • Til sammen har disse 37 ulike studietilbud, hvorav ett har oppstart på våre, Høgskulen på vestlandet sitt våropptak i Førde.
  • 21 av de 36 med høst-oppmøte hadde ffor få studenter, totalt er det 784 ledige stduieplasser for denne profesjonen.
  • Totalt var det 5298 planlagte studieplasser for sykepleiestudenter. Av disse står 784 ledige. Totalt sett var det likevel 4825 oppmøtte sykepleiestudenter. 14 av utdanningstilbudene har klart å overoppfylle oppmøtet av studenter.

Kilde: Institusjonene selv og Samordna opptak

De som har flest ledige studieplasser i antall er VID i Oslo med 98 ledige plasser av 328 planlagte studieplasser og NTNU Gjøvik med 87 ledige plasser av sine 220 planlagte studieplasser.

Tredje flest ledige plasser har Høgskolen i Moldes studietilbud i Molde med 78 ledige studieplasser til 127 planlagte plasser.

Ved Høgskolen i Moldes studietilbud i Kristiansund er det 34 studenter til 60 studieplasser.

Totalt var det 5323 planlagte studieplasser for sykepleiestudenter. Av disse står 815 ledige. Totalt sett var det likevel 4755 oppmøtte sykepleiestudenter. 13 av utdanningstilbudene har klart å overoppfylle med nye studenter.

Stolt av satsing, bekymret for rekruttering

Dekan Heidi V. Haavardsen ved Avdeling for Helse- og sosialfag ved Høgskolen i Molde forteller at de har rustet opp sykepleieutdanningen, både med tanke på antall plasser, men også simulering- og ferdighetssenter. 

— Vi er veldig stolte av den satsingen vi nå har fått etablert både i Molde og Kristiansund og ikke minst det samarbeidet vi har fått til med regionene rundt oss, sier hun, til Khrono.

Hun er likevel bekymret for den negative trenden man ser i søker- og oppmøtetall i sykepleie.

— Det er jo den samme trenden i hele landet. Jeg tror ikke det finnes en enkel forklaring, eller en enkel løsning for å bedre rekrutteringen, sier Haavardsen.

Hun trekker fram at det er mye negativt i media rundt sykepleieryrket og det synes hun er leit.

— Det er et fantastisk spennende yrke som gir så mange ulike jobbmuligheter. Vi må finne måter å nå fram til nye generasjoner med dette, sier hun. I tillegg tenker hun at arbeidsgiverne i helsesektoren må bli flinkere til å gjøre seg attraktive.

— Det handler om arbeidsforhold og lønn, og ikke minst arbeidsmiljø, sier Molde-dekanen. 

Hun mener at det er mange grunner til at rekrutteringssvikten er bekymringsfull.

— Vi har et stort ansvar med tanke på å levere nok sykepleiere ut til samfunnet. Det trengs mange flere i årene framover. Så må vi gjøre vårt for å gi våre nye studenter et godt studie- og læringsmiljø, slik at vi får beholde flest mulig av dem gjennom hele studieløpet. Og kanskje kan bli gode ambassadører for utdanningen ut til nye målgrupper, sier Haavardsen.

Bekymret rektor

Fersk rektor ved Høgskolen i Molde, Elin Mordal, sier til høgskolens  avis, Panorama, at de lave søkertallene til bachelorutdanningen i sykepleie er utfordrende. Hun trekker fram at høgskolen vil få mindre inntekter knyttet til studiepoengproduksjon på studieprogrammet, og på sikt kan også grunnfinansieringen til studiet i verste fall bli redusert.

— Men konsekvensen er nok størst for samfunnet, om vi ikke klarer å utdanne tilstrekkelig med sykepleiere. Vi skal gjøre vår del for å nå det målet, men vi trenger drahjelp fra kommuner og helseforetak, sier Mordal til Panorama.

Mordal tror det er flere årsaker til at færre vil bli sykepleiere:

— Noe har med trender blant de unge å gjøre, og noe har med vilkår å gjøre, som lønn, arbeidstid, og turnus. Yrket har kanskje blitt omtalt med flere minuser som fortegn enn plusser. I tillegg er det færre unge i årskullene nå enn før.

Sykepleiermangel

De lave sykepleietallene viste seg allerede i vår da søkertallene kom, og ikke minst da tilbudene gjennom hovedopptaket ble sendt ut i juli.

Da kunne Khrono avdekke at 15 av 37 utdanninger ikke klarte å fylle studieplassene, og at antall ledige studieplasser ved hovedopptaket til sykepleieutdanningene hadde økt fra 79 til 338 på ett år. 

Nå viser altså frammøte-tallene at hele 815 plasser står tomme.

— Dette er ikke bare en norsk utfordring, vi ser det samme i resten av Norden. I Danmark klarer de heller ikke å fylle studieplassene sine for sykepleiere, sa Lill Sverresdatter Larsen er forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund til Khrono i juli.

Tall fra NAVs store bedriftsundersøkelse som blir presentert i mai hvert år viser at Norge i mai 2023 manglet 4650 sykepleiere, og at dette er yrkesgruppen med størst behov for flere.

Fikk kjeft ved inngangen til 2023

I 2022 ble universiteter og høgskoler pålagt å opprette 200 nye studieplasser i sykepleie. Men Khrono kunne avdekke at dette bare resulterte i 42 nye plasser. 

I november 2022 stoP 243 studieplasser for sykepleiestudenter ledige. Septembertall viser at antallet ledige studieplasser har tredoblet seg sammenlignet med i fjor, og det er forventet at antall studenter minker fram mot jul.

At institusjonene ikke lykkes med å utlyse flere plasser og rekruttere flere studenter gikk ikke upåaktet hen i Kunnskapsdepartementet. I tildelingsbrevet til alle universiteter og høgskoler som kom sent i desember 2022 heter det: Kunnskapsdepartementet registrerer at opptaket ved sykepleieutdanningene i 2022 for de fleste institusjonene ikke er økt i tråd med forventningene.

Departementet legger til at avviket for flere av utdanningsinstitusjonene er så stort at det synes svært tvilsomt at opptaket gir grunnlag for å møte forventningene til økt studiepoeng- og kandidatproduksjon.

Det gjelder sju universiteter, en vitenskapelig høgskole, tre statlige høgskoler og to private høgskoler.

I brevet understreker departementet at det vil bli aktuelt å flytte midler mellom institusjoner dersom opptaket og produksjonen i 2023 ikke gjenspeiler forventningene om utvidet kapasitet i sykepleierutdanningene.

Møtt-tall 36 ulike studietilbud bachelor sykepleie

Institusjon Studiested Møtt-tall Studieplasser Manko I prosent
Østfold24524000,0
VIDBergen24622500,0
VIDOslo2273259830,2
VID, deltidSandnessjøen16402460,0
VID, deltidSandvika584000,0
OsloMetPilestredet50045000,0
OsloMetKjeller196210146,7
UiS30831572,2
UiAKristiansand17217000,0
UiAGrimstad14914000,0
HVLBergen22719800,0
HVLStord48924447,8
HVLFørde høst61902932,2
HVLHaugesund931253225,6
NTNUGjøvik1332208739,5
NTNUTrondheim24325072,8
NTNUÅlesund14514500,0
UiTTromsø14314521,4
UiTHarstad26704462,9
UiTHammerfest12705882,9
UiTNarvik28552749,1
USNVestfold1451652012,1
USNDrammen23519000,0
USNPorsgrunn14514500,0
USNFleskibel VeTe342500,0
USNFleskibel viken15251040,0
InnlandetElverum1101908042,1
Innlandet, deltidElverum693400,0
InnlandetKongsvinger454000,0
Innlandet, deltidTynset303000,0
NordBodø941303627,7
NordLevanger14113000,0
NordMo i Rana19755674,7
NordNamsos41803948,8
MoldeMolde521277559,1
MoldeKristiansund34602643,3
Lovisenberg27026200,0
TOTALT4755532381515,3

Kilde: Institusjonene selv og Samordna opptak

Powered by Labrador CMS