sykepleie

15 av 37 utdanninger klarer ikke å fylle studieplassene

Antall ledige studieplasser ved hovedopptaket til sykepleieutdanningene har økt fra 79 til 338 på ett år. 

Studenter ved øvingspost på sykepleieutdanningen til Høgskulen på Vestlandet på Stord. Både på Stord og i Førde sliter HVL med å fylle opp studieplassene innen sykepleie.
Studenter ved øvingspost på sykepleieutdanningen til Høgskulen på Vestlandet på Stord. Både på Stord og i Førde sliter HVL med å fylle opp studieplassene innen sykepleie.
Publisert

Det er ikke bare lærerutdanningene som sliter med rekrutteringen. Det samme gjelder sykepleie, og utfordringene er sterkt økende.

Etter årets hovedopptak er det 338 ledige studieplasser ved 15 av landets 37 ulike studietilbud på sykepleie. De fleste av utdanningstilbudene med ledige plasser er distriktsbaserte.

Fakta

Samordna opptak 2023

  • Samordna opptak koordinerer opptaket til 27 universiteter og høyskoler og 24 fagskoler.
  • Totalt var det 134.782 søkere i 2023. Dette tilsvarer en prosentvis økning i antall søkere på 0,9 prosent sammenlignet med i fjor.
  • 104618 søkere har fått tilbud om studieplass ved hovedopptaket, mot 105 216 i fjor.
  • Totalt er det ved årets opptak meldt inn 62 757 studieplasser til Samordna opptak, det er 247 flere enn i 2022.
  • 63.264 søkere har ved årets opptak fått tilbud om studieplass på sitt førstevalg. Det er en liten nedgang fra i fjor.
  • 16.604 kvalifiserte søkere sto per 20. juli uten tilbud. Det er litt flere enn i fjor, men før det må vi ti år tilbake for å finne et år der så få står uten tilbud.
  • Av de som har fått tilbud om en studieplass i årets opptak, er kvinneandelen på 61,3 prosent og mannsandelen på 38,7 prosent. Dette er den høyeste kvinneandelen siden 2008.
  • Sammenlignet med i fjor, er det størst økning i studieplasser innen økonomiske og administrative fag, mens lærerstudiene opplever størst nedgang.
  • Av de 20 enkeltstudiene med høyest poenggrense i år, har 16 høyere poenggrense i år enn i fjor. Medisinstudiene ved UiO, NTNU og UiB har de høyeste poenggrensene i ordinær kvote.

I 2022 var det etter hovedopptaket ledige studieplasser på tre sykepleieutdanninger, totalt 79 studieplasser.

De ledige studieplassene i 2023 befinner seg i Elverum, Sunnfjord, Gjøvik, Hammerfest, Harstad, Kongsvinger, Kristiansund, Mo i Rana, Namsos, Narvik, Alstadhaug, Stord, Horten og Ål.

Totalt flere tilbud enn studieplasser

Totalt er det 5354 planlagte studieplasser innen sykepleie høsten 2023, og det er sendt ut 7230 studietilbud. Opptakstallene viser altså at på tross av at det er mange ledige studieplasser på sykepleie er det totalt sett sendt ut flere tilbud enn man har studieplasser.

Dette er i motsetning slik det har utviklet seg for flere lærerutdanninger der det også totalt sett er sendt ut færre tilbud enn man har studieplasser.

Samordna opptak opplyser at det i 2023 var en nedgang i antall søkere, antall førstevalgsøkere og kvalifiserte søkere til sykepleieutdanningene sammenlignet med året før. Antall førstevalgssøkere til sykepleiestudier synker fra 10.223 ved fjorårets opptak, til 8977 førstevalgssøkere ved årets opptak. 

I 2017 hadde sykepleie 16.015 førstevalgssøkere, antallet er nær halvert på 6 år.

Se alle opptakstallene for sykepleieutdanningene nederst i saken.

Sliter med rekruttering i Hammerfest

Ved UiT Norges arktiske universitet sliter de med å få studenter til de ordinære bachelorutdanningen på sykepleie, men de samlingsbaserte tilbudene har noe bedre tall, samt det mest sentralt plasserte tilbudet i Tromsø.

Viserektor UiT Norges arktiske universitet, Bente Haug.
Viserektor UiT Norges arktiske universitet, Bente Haug.

I 2022 hadde Hammerfest 32 ledige studieplasser etter hovedopptaket på sykepleie. Talle i år er 48. Det er sendt ut 22 tilbud til utdanningens 70 studieplasser.

— Tallene er bekymringsfulle. Ved UiT har vi jo mange utdanningsløp innen sykepleie, og vi rekrutterer litt ulike grupper til de ulike utdanningene. Nå ser det ut til at det kanskje særlig er blant de unge studentene og til de ordinære studietilbudene vi sliter med å rekruttere studenter, sier viserektor Bente Haug.

Hun forteller at utdanningen i Hammerfest fra våren 2025 vil flytte inn i det splitter nye sykehuset i Hammerfest, og studentene der vil få tilgang til det mest moderne av undervisningslokaliteter og annet utstyr.

— Vi håper å nå fram til studentene om hvor fantastisk tilbud dette vil bli, sier Haug. 

Hun trekker også fram at studentene i Hammerfest og Finnmark er godt fornøyd med utdanningen sin og de har gode studiemiljø.

— Vi må finne ut hvordan vi kan gjøre disse studietilbudene enda mer attraktive, og synliggjøre muligheten som ligger her, sier Haug. 

Vil gi mer i støtte

Anne-Grethe Naustdal, som er prorektor for utdanning ved Høgskulen i Vestland (HVL), ser svært alvorlig på årets opptakstall. 

Ved HVL har de ikke klart å fylle opp studieplassene sine i Førde, og det gjelder både opptak med oppstart høst og vår. Til høsttilbudet er det sendt ut 75 tilbud til 90 plasser, noe som gir 15 ledige studieplasser. Til våropptaket i Førde er det sendt ut 19 tilbud til 56 plasser, noe som gir 37 ledige plasser. 

Til studietilbudet på Stord er det sendt ut 78 tilbud til 92 studieplasser, noe som gir 14 ledige studieplasser. Studietilbudet ved HVL i Haugesund har sendt ut akkurat like mange tilbud som de har plasser til, nemlig 125.

— Nedgangen i både søkere og utsendte tilbud til sykepleie er spesielt alvorlig. Det er et stort behov for arbeidskraft i helsesektoren. Når byene også opplever lavere søkertall og ledige studieplasser, blir det ekstra merkbart i distriktene, sier Naustdal, til NRK.

— En av flere utfordringer, kanskje særlig i distriktene, er utgiftene knyttet til praksis for sykepleiestudentene, sier hun.

Naustdal sier til Khrono at universiteter og høgskoler har svært ulike praksis med hvordan dette løses.

Fra sykepleieutdanningen i Førde.
Fra sykepleieutdanningen i Førde.

— 50 prosent av sykepleieutdanningen er praksis. Mange steder har studentene lang reisevei til praksisstedet og må kanskje etablere seg med en bolig nummer to. Boutgifter og reiseutgifter kan bli høye, og over det studentene får i drahjelp fra lånekasse eller institusjonene i dag, sier Naustdal og legger til:

— Her tenker jeg man må se på bedre løsninger, også slik at man få lik praksis over hele landet for alle sykepleiestudenter, sier hun til Khrono. 

Naustdal satt i helsepersonellkommisjonen som leverte sin rapport i februar. Den har blant annet sett på hvordan man skal rekruttere flere og beholde ansatte i helse- og omsorgsyrker.

— En nordisk trend

Lill Sverresdatter Larsen er forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund.

— Dette er ikke bare en norsk utfordring, vi ser det samme i resten av Norden. I Danmark klarer de heller ikke å fylle studieplassene sine for sykepleiere, sier hun til Khrono.

— Hva kan man gjøre?

— Det er de samme faktorene som er viktig, uavhengig av om man snakker om rekruttering til jobber eller studier. Vi ser av undersøkelser at det å bygge gode fagmiljøer er det viktigste for å beholde ansatte. Det at de ansatte ser at de blir satset på gjennom ordninger med hospitering og mentorer. dette er jo noe studentene også vil merke seg når de er ute i praksis, at de ser at her har man en arbeidsgiver som ønsker å satse på dem, sier Sverresdatter Larsen.

Lill Sverresdatter Larsen, Norsk sykelpeierforbund
Lill Sverresdatter Larsen, Norsk sykelpeierforbund

Hun sier også at økonomiske forhold, som lønn og stipend, er veldig viktig. NSF-lederen trekker også fram at det er i distriktene sykepleiemangelen er størst.

— Forskning viser at klarer du å trekke studenter til desentrale utdanninger, så blir de ofte værende. Disse tallene håper jeg politikere, regjering og arbeidsgivere merker seg. De må skape lønns- og arbeidsvilkår som gjør en i stand til å rekruttere til sykepleie, sier Sverresdatter Larsen, til NRK og Khrono.

Sykepleie ledige studieplasser 2023 og 2022. Kilde: samordna opptak

Lærested Seneste studiumnavn Seneste studiested Planlagte studieplasser Søknader førstevalg Søkere tilbud Ledige plasser 2023 Ledige studieplasser 2022
Høgskolen i østfoldSykepleieFredrikstad210463335
Lovisenberg Diakonale høgskoleSykepleieOslo262734440
Universitetet i StavangerSykepleieStavanger315482500
VID vitenskaplige høgskoleSykepleie, BergenBergen225340340
Høgskulen på VestlandetSykepleie, Bergen, høstBergen198657370
Nord universitetSykepleie, BodøBodø130167151
Universitetet i Sørøst-NorgeSykepleie, DrammenDrammen190271237
Høgskolen i InnlandetSykepleie, ElverumElverum19017114149
Høgskolen i InnlandetSykepleie, Elverum, deltidElverum3414390
Høgskulen på VestlandetSykepleie, Førde, høstSunnfjord90897515
Høgskulen på VestlandetSykepleie, Førde, vårSunnfjord56321937
NTNUSykepleie, GjøvikGjøvik2202312164
Universitetet i AgderSykepleie, GrimstadGrimstad140218220
UiT Norges arktiske universitetSykepleie, HammerfestHammerfest7040224832
UiT Norges arktiske universitetSykepleie, HarstadHarstad - Hárstták7051442620
Høgskulen på vestlandetSykepleie, Haugesund, høstHaugesund125144125
OsloMetSykepleie, KjellerLillestrøm210356325
Høgskolen i InnlandetSykepleie, KongsvingerKongsvinger4590516
Universitetet i AgderSykepleie, KristiansandKristiansand170460275
Høgskolen i MoldeSykepleie, KristiansundKristiansund60603921
Nord universitetSykepleie, LevangerLevanger130179220
Nord universitetSykepleie, Mo i RanaMo i Rana7547264927
Høgskolen i MoldeSykepleie, MoldeMolde1279867
Nord universitetSykepleie, NamsosNamsos80575129
UiT Norges arktiske universitetSykepleie, NarvikNarvik55584114
OsloMetSykepleie, OsloOslo450796910
VID vitenskapelige høgskoleSykepleie, OsloOslo325230341
Universitetet i Sørøst-NorgeSykepleie, PorsgrunnPorsgrunn145231177
VID vitenskapelige høgskoleSykepleie, Sandnessjøen, deltidAlstahaug40482812
VID vitenskapelige høgskoleSykepleie, Sandvika, deltidBærum40182148
Høgskulen på vestlandetSykepleie, Stord, høstStord92767814
UiT Norges arktiske universitetSykepleie, TromsøTromsø145248220
NTNUSykepleie, TrondheimTrondheim250839440
Høgskolen i InnlandetSykepleie, Tynset, deltidTynset305942
Universitetet i Sørøst-NorgeSykepleie, VestfoldHorten1652041578
Universitetet i Sørøst-NorgeSykepleie, Vestfold/Telemark - Fleksibel, deltidNotodden259736
Universitetet i Sørøst-NorgeSykepleie, Viken - fleksibel, deltidÅl25111196
NTNUSykepleie, ÅlesundÅlesund145218214
Totalt53548 9777 23033879

Kilde: Samordna opptak

Powered by Labrador CMS