Fagskoleutdanning

9 av 10 fagskole­kandidater i jobb ett år etter eksamen

Styreleder i Organisasjon for Norske Fagskolestudenter, Henning Skau, ser lyst på situasjonen etter den siste Nifu-rapporten.

Henning Skau er styreleder i ONF.

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (Nifu) har gjennomført sin femte kandidatundersøkelse for fagskoleutdannede.

Den baserer seg i hovedsak på en spørreundersøkelse rettet mot de som fullførte en fagskoleutdanning i 2019 og 2020. I tillegg er det analysert data fra alle fagskolestudenter i perioden 2010-2020.

Ett av funnene er at yrkesaktiviteten blant de som er ferdig utdannet ved en fagskole er høyere og arbeidsledigheten lavere enn det som har vært tilfelle tidligere. Nesten 9 av 10 — 88 prosent — var yrkesaktive da de ble spurt mellom ett og to år etter at de hadde avsluttet fagskoleutdanningen. Bare 2 prosent oppga at de var arbeidsledige.

Tilsvarende tall ved den forrige undersøkelsen var 85 prosent og 4 prosent.

Det understrekes at de lystige tallene nok påvirkes noe av den gode utviklingen i arbeidsmarkedet, men samtidig bekrefter det at fagskolekandidatene er attraktive for potensielle arbeidsgivere, står det i rapporten.

— En bekreftelse

Styreleder i Organisasjon for Norske Fagskolestudenter (ONF), Henning Skau, sier til Khrono at resultatet er positivt og gledelig.

— Det er en bekreftelse på at den type utdanning som fagskolene tilbyr er attraktiv, og at det er et sterkt behov for den. Dette har også andre rapporter og utallige stortingsmeldinger vist de siste årene, sier Skau.

Han peker også på at majoriteten av fagskolekandidatene går rett ut i arbeid etter endt utdanning.

— For de som ikke gjør det, er ofte tilfellet at de videreutdanner seg ytterligere i fagskolesystemet, eller går over til en universitets- eller høgskoleutdanning.

Får relevante jobber

Et annet funn i den ferske Nifu-rapporten er at arbeidslivsrelevansen i fagskoleutdanningene er høy, og at kandidatene i stor grad er fornøyde med utdanningen. De fleste melder også tilbake at de får relevante jobber etter endt utdanning.

Det er imidlertid store ulikheter mellom utdanningskategoriene. Fagskolekandidatenes bakgrunn, gjennomføring og posisjon i arbeidslivet etter utdanningen følger stabile mønstre preget av det fagfeltet de tilhører, viser rapporten.

Kjønnsbalanse

Antall fagskolestudenter har vært økende de siste årene. Andelen med innvandrerbakgrunn er sterkt økende, og det er bortimot kjønnsbalanse i fagskolesektoren totalt sett.

Innad er imidlertid kjønnssegregeringen fortsatt sterk, noe som i hovedsak avspeiler det arbeidslivet utdanningene rekrutterer fra, viser rapporten.

— Det er fortsatt slik at det er flest menn som velger de tekniske og samferdselsrettede utdanningene og flest kvinner som velger helse- og oppvekstsfag. Men vi ser en tendens til at det jevner seg mer og mer ut, sier Henning Skau.

Powered by Labrador CMS