fagskoler

Advarer mot at fagskolene blir for akademiske. — Et faresignal

Leder Ragnhild Lied i Unio mener det vil svekke høyere utdanning hvis fagskolene blir mer akademiske. — Nedsettende, svarer fagskolerektor. 

Unio-leder Ragnhild Lied undrer seg over at enkelte mener statusen til yrkesfaglige utdanninger ligger i å overta akademiske kriterium, grader og begrep.
Unio-leder Ragnhild Lied undrer seg over at enkelte mener statusen til yrkesfaglige utdanninger ligger i å overta akademiske kriterium, grader og begrep.
Publisert Oppdatert

— Fagskolene er på frammarsj og har nå appetitt på nye grupper. Det er flere som tar til orde for at fagskoleutdanning skal bli en snarvei til en bachelorgrad og til å utdanne seg til sykepleiere og andre profesjonsgrupper på bachelornivå. Det er et faresignal at noen vil svekke høgere utdanning på denne måten, sier Ragnhild Lied, leder av Unio. 

— Helt ulike oppdrag

På landsmøtet til Norsk sykepleierforbund denne uka advarte hun i sin hilsen om akademisering av fagskolesektoren. Uttalelsene ble hoderystende lagt merke til på Fagskolekonferansen onsdag og torsdag. 

Lied understreker at fagskolene er viktige. De tilbyr kompetanse deler av arbeidslivet etterspør. Men Unio-lederen er bekymret over den tendensen hun ser til at høyere yrkesfaglig utdanning overtar terminologien til høyere utdanning ved universiteter og høgskoler. 

Fagskoler opererer allerede med studiepoeng, og flere av dem har et ønske om tilbud på nivå med bachelorutdanninger og etter hvert også på nivå med ph.d.-utdanning.

— Sykepleierne har en høyere forskningsbasert utdanning. Fagskolene skal tilby praksisnær utdanning som arbeidslivet etterspør her og nå, mens akademia har et helt annet oppdrag. Det må ikke bli slik at fagskolene nå skal begynne å tilby bachelorutdanninger, understreker Lied. 

— Nedsettende

— Dette er temmelig nedsettende om fagskoler og fagskoleutdanninger. Jeg blir opprørt, sier rektor Gry Ulvedalen ved Fagskolen Diakonova, som tilbyr utdanninger innenfor helse og omsorg. 

Portrett av Gry Ulvedalen
Gry Ulvedalen er rektor ved Fagskolen Diakonova.

— Fagskolene skal ikke konkurrere med universiteter og høgskoler, det har ikke vært meninga. Vi må ha hver vår plass. Fagskolen skal kvalifisere helsefagarbeidere og andre fagarbeidere til nye oppgaver vi har behov for i framtidas helse, helt i tråd med anbefalingene fra Helsepersonellkommisjonen. 

— Forvirrer ungdom

I en kommentar på Unios hjemmesider med tittel «La fagskulane drive yrkesfagleg utdanning», utdyper Ragnhild Lied hva hun mener:

«Somme vil konvertere dette viktige utdanningstilbodet til høgare akademisk utdanning. Det er ein blindveg.» 

— Jeg vil advare mot å sause sammen fagskoleutdanning og høyere utdanning. Fagskolenes oppdrag er å gi direkte praksisrettet utdanning til arbeidslivet nå, mens oppdraget til universitetet og høgskoler er mye bredere enn bare å utdanne til arbeidslivets behov her og nå, sier hun til Khrono. 

Lied sier også at hun advarte mot at fagskolepoeng ble til studiepoeng. Nå snakker sektoren om bachelorutdanning

— Dette er å forvirre ungdom enda mer. Med min bakgrunn som rådgiver i videregående, vet jeg hvor krevende det er for ungdom å orientere seg i landskapet. Da må de som har ansvaret i utdanningssektoren gjøre det så klart og tydelig som mulig og ikke forvirre dem og til og med nesten være på kanten til å lure dem. 

— Vi er ikke en trussel

Rektor Gry Ulvedalen mener holdninga til studiepoeng bør legges død. Den sier noe om omfanget av en utdanning. 

— Jeg inviterer Unio og Norsk sykepleierforbund til en dialog. Vi må se hvordan vi kan samarbeide i stedet for å stå mot hverandre med vanntette skott mellom profesjonene. Vi må sammen finne ut hvordan vi skal løse framtidas helseutfordringer. 

Ulvedalen tror Unio er redde for at fagskolene skal overta profesjonsutdanningene på et tidspunkt. 

— Det mener jeg er unødvendig, selv om noen krefter har sagt dette på en litt lettvint måte. Vi i helse- og omsorgsutdanningene i høyere yrkesfaglig utdanning mener ikke dette. Vi er opptatt av å samarbeide på tvers av nivåer framfor å utkonkurrere hverandre. Vi er ikke en trussel mot sykepleierne, tvert imot. 

Skuffet over ordlyd

Ifølge Ulvedalen vil Fagskolen Diakonova utdanne fagarbeidere som kan avlaste sykepleierne. 

— De sier jo selv at de har for mange oppgaver og for mye å gjøre i løpet av en dag, som andre kan avlaste dem med. 

Inntrykket Ulvedalen sitter igjen med, er at Ragnhild Lied er mot høyere yrkesfaglig utdanning og for yrkesfaglig utdanning. 

— Det synes jeg man kan holde seg for god til. Jeg er sykepleier selv, og skuffet over den ordlyden Lied bruker om høyere yrkesfaglig utdanning. Vi må organiserer oss annerledes i framtida. Det må vi gjøre sammen og ikke mot hverandre som to fronter. 

Retting kl. 18:30: I avsnittet om at noen i sektoren ønsker å tilby bachelorutdanninger, er det presisert at det handler om å tilby utdanninger på nivå med bachelor og ph.d.

Powered by Labrador CMS