sikkerhet

Advarer om gjeste­forskere fra sju kinesiske universiteter

En gjesteforsker ved Lunds universitet hadde koblinger til Kinas høyeste militære ledelse.

Bildet viser et høgskolebygg i sollys. Et murbygg med bokstavene KTH.
Ved Kungliga tekniska högskolan (bildet), i Stockholm og Chalmers tekniska högskola i Göteborg skal rundt 30 forskerstudenter fra «Det nasjonale forsvarets sju sønner» i Kina ha blitt tatt imot de siste fem årene.
Publisert Oppdatert

Nylig fortalte Khrono om innholdet i kontraktene kinesiske deltakere i stipendprogrammet China Scholarship Council (CSC) må signere. I den forplikter studenter og forskere seg blant annet til å ikke delta i «aktiviteter» som «skader nasjonale interesser» og «lydig følge pålegg fra ambassadenes ledelse (…)», skrev Khrono.

Kontrakten knyttet til China Scholarship Council ble først omtalt i den svenske avisen Dagens Nyheter, som skrev at de som skriver under på kontrakten «tvinges til å være lojale mot kommunistpartiet» og «tjene regimets interesser». Det førte blant annet til at Karolinska satte samarbeidet gjennom programmet på vent.

Nå skriver Dagens Nyheter igjen om oppsiktsvekkende funn knyttet til kinesiske forskere.

En gjesteforsker ved Lunds universitet hadde nemlig koblinger til Kinas høyeste militære ledelse. Forskeren det er snakk om, studerte energivitenskap og missiler. Dette skal bare være ett av flere tilfeller av kinesisk infiltrasjon ved svenske universiteter, ifølge avisen.

Säpo advarer

Sikkerhetstjenesten i Sverige, Säpo, mener Kina utgjør en av de største sikkerhetstruslene mot Sverige. I deres siste årsrapport kom Säpo med en skarp advarsel om kinesisk utnyttelse av svenske universiteter. De er klare på at formålet for Kina er å få adgang til teknologi og kunnskap som kan styrke deres militære evne.

To universiteter som pekes på spesielt er Kungliga tekniska högskolan (KTH), i Stockholm og Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Her skal rundt 30 forskerstudenter fra Kina ha blitt tatt imot de siste fem årene.

Samtlige av disse har forsket for sju universiteter som er sentrale for Kinas militære makt, og som i Kina kalles «Det nasjonale forsvarets sju sønner».

Analytiker for Totalförsvarets forskningsinstitut, Oscar Almén sier til Dagens Nyheter at når det kommer forskerstudenter fra «De sju sønner», er det grunn til å heve brynene.

— De har et svært innarbeidet samarbeid med Kinas militære. Hvis noen av dem skulle få tak i veldig sensitiv informasjon er de forpliktet til å videreformidle dette til den kinesiske stat, sier han.

Dette er «De sju sønner»-universitetene:

  • Harbin Engineering University
  • Harbin Institute of Technology
  • Beihang University
  • Beijing Institute of Technology
  • Northwestern Polytechnical University
  • Nanjing University of Science and Technology
  • Nanjing University of Aeronautics and Astronautics

Chalmers stenger ikke døren

Universitetsavisa (UA) var tidlig ute med å dekke denne saken. De refererer til universitetenes respons til avsløringene:

Kungliga tekniska högskolan sier at de ikke lenger kommer til å akseptere stipendiater og andre forskere fra disse sju universitetene. Chalmers har derimot ingen planer om å stenge døren for forskeraspiranter fra «De sju sønnene».

— Vårt grunnprinsipp er åpenhet, sier internasjonalt ansvarlig Jörgen Sjöberg.

Kinas ambassade i Stockholm tar til motmæle overfor DN. I en e-post skriver de blant annet at kinesiske studenter som studerer utenlands er frie til å velge karriere. Utveksling og samarbeid er til fordel for alle parter.

Universitetsavisa har spurt senioranalytiker i PST, Per Marius Frost-Nielsen, om tilhørighet til noen av disse sju universitetene kan være grunn til å ikke slippe dem gjennom når det søkes om tillatelse gjennom eksportkontrollovgivningen.

— Det er ikke ulovlig i seg selv å tilhøre et av disse syv universitetene. Et universitet er en stor institusjon. Det er mulig å komme fra forskergrupper som ikke forsker på sensitive tema, sier Frost-Nielsen.

Forventer grundighet

Ifølge Univeritetsavisa går «de foreløpige tilbakemeldingene i retning av at svaret er nei» når de har spurt ledere ved de fire eldste breddeuniversitetene om man fører oversikt over hvilke kinesiske institusjoner forskere og forskeraspiranter kommer fra.

Dekan ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk ved NTNU bekrefter overfor UA at NTNU har gjesteforskere/stipendiater fra de aktuelle universitetene på opphold for tiden.

— Det er viktig å være klar over at universitetene verken kan eller skal opptre som etterretningsorganisasjoner. Den rollen har norske myndigheter. Det er de som utsteder oppholdstillatelser til alle kinesere som kommer til NTNU, sier prorektor for forskning ved NTNU, Tor Grande til UA.

Rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen, sier til avisen at han forventer at forskningsmiljøer og institutter som inviterer gjesteforskere og stipendiater til universitetet ser grundig på hvilken institusjon kandidatene kommer fra.

— Det krever både bevissthet og kompetanse, og vi har i de siste årene intensivert arbeidet med å bygge den nødvendige kompetansen og bevisstheten om ansvarlig internasjonalt samarbeid blant instituttledere og ansatte, sier Stølen.

Powered by Labrador CMS