Kinasamarbeid

Kinas ambassade om stipend-kritikk: «Ukorrekte og villedende» påstander

Den kinesiske ambassaden sier at studenter og forskere som kommer til Norge gjennom China Scholarship Council (CSC), signerer på en helt «vanlig» kontrakt.

Folkerepublikken Kinas ambassade på Vindern i Oslo.

Mandag fortalte Khrono om innholdet i kontraktene kinesiske deltakere i stipendprogrammet China Scholarship Council (CSC) må signere. I den forplikter studenter og forskere seg blant annet til å ikke delta i «aktiviteter» som «skader nasjonale interesser» og «lydig følge pålegg fra ambassadenes ledelse (…)», skrev Khrono.

Ambassaden bekrefter at kontraktene finnes, men mener altså at opplysningene om dem i Khrono er «villedende» og i ett tilfelle «fullstendig fabrikert» — a complete fabrication.

«Alle som leser den originale avtaleteksten nevnt i artikkelen, vil se at mange av beskyldningene som er lagt fram er ukorrekte og villedende», skriver den kinesiske ambassaden i en kommentar til Khrono.

Svaret fra den kinesiske ambassaden er sendt på Khronos forespørsel, og har presseavdelingen som avsender.

Kontroversielt også i Danmark og Sverige

Kontrakten knyttet til China Scholarship Council ble først omtalt i den svenske avisen Dagens Nyheter, som skrev at de som skriver under på kontrakten «tvinges til å være lojale mot kommunistpartiet» og «tjene regimets interesser». Det førte blant annet til at Karolinska satte samarbeidet gjennom programmet på vent.

Det startet på Lund universitet, som har varslet at de ikke lenger tar imot studenter gjennom programmet. Universitetet bygger det både på egen svensk oversetting og en engelsk oversetting fra Georgetown University. Til den danske avisa Information sa visedekan David Gisselsson ved Lund denne uka at det i kontrakten «er noen formuleringer om patriotiske og alltid arbeide i statens interesse, som innskrenker den akademiske friheten og ytringsfriheten».

I Danmark har ett universitet stanset opptaket av CSC-studenter, mens et annet har satt det på vent mens de granske saken.

I Norge har Universitetet i Bergen varslet at de ikke lenger vil delta i CSC, fordi de mener innholdet i kontrakten, slik det er fremkommet i Khrono, ikke er forenlig med akademisk frihet.

«Bekvemt» utelatt

Den kinesiske ambassaden i Oslo mener formuleringen i kontrakten om at stipendmottakerne forplikter seg til å ikke engasjere seg i aktiverer som skader interessene og sikkerhetene til federelandet, slett ikke kan tolkes som krav om å lydig følge pålegg fra kommunistpartiet.

Tvert imot er dette å betrakte som et helt naturlig punkt i en helt vanlig avtale mellom stipendmottakerne og CSC, som «fokuserer på gjennomføring av studiene, tidsavgrensinger etc.». Dette er ikke gjengitt riktig i Khronos artikkel, heter det.

«Vi undrer oss», heter det videre, «ville det vært OK for den norske regjeringen dersom offentlige midler til stipender til forskere ble brukt til å gjennomføre aktiviteter til hinder for Norges nasjonale sikkerhet?».

Den kinesiske ambassaden mener Khrono «bekvemt» har fokusert på visse deler av kontrakten, og utelatt andre deler av kontrakten som blant annet peker på at stipendmottakerne skal respektere lokale skikker, institusjonen de er ved og å oppføre seg vennlig mot lokalbefolkningen.

Imot «politisering»

Khrono omtalte flere punkter i kontrakten som karakteriseres som «grovt avtalebrudd», som kan føre til at vedkommende student eller forsker må betale kompensasjon og straffeavgifter. Det handler blant annet om «å ha handlet på et vis som skader statens interesser» eller å ikke ha sluttført studiene uten gyldig grunn. De som signerer må oppgi to garantister i hjemlandet, som kan stilles ansvarlig dersom kontrakten brytes.

Ifølge Kinas ambassade refererer det siste utelukkende til situasjoner der stipendmottakeren ikke fullfører studieløpet som planlagt: «Vi har aldri mottatt noen klager fra noen som indikerer at studentenes akademiske frihet er blitt satt i fare, eller at familiene deres er blitt «sanksjonert» som følge av denne avtalen».

En rekke forskere fra Kina har de siste årene vært på kortere eller lengre opphold ved norske institusjoner gjennom CSC-programmet. Utvekslingen har røtter helt tilbake til «kulturavtalen» mellom Norge og Kina fra 1963. Også norske kan få stipend for å reise til Kina, da administrert fra Norge. Det er Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir.) som håndterer stipendene fra norsk side.

«Vi er sterkt imot «politiseringen» av normal akademisk utveksling», skriver ambassaden. I skrivet heter det også at China Scholarship Council «forbeholder seg retten til å ta de rettslige skritt de finner passende».

Powered by Labrador CMS