Sluttet ved UiB

Advokat om NASA-professor-exit: — De sitter passive og ingen forsøker å komme til bunns i saken

Advokat Birthe Eriksen kommer med ramsalt kritikk av ledelsens konflikthåndtering ved Universitetet i Bergen. Rektor sier rutiner har blitt fulgt.

Advokat Birthe Eriksen ble engasjert i saken etter at professor Michael Hesse hadde bestemt seg for å si opp sin stilling ved Universitetet i Bergen. — Han er alvorlig bekymret for de yngre forskerne ved senteret. Det har sittet langt inne for Hesse å si noe om saken offentlig, men dette er hans motivasjon, sier Eriksen.
Publisert

— Det er bekymringsfullt. Jeg er skuffet over ledelseshåndteringen av denne typen saker i akademia.

Det sier advokat Birthe Eriksen.

Hun kommenterer historien til den anerkjente NASA-professoren Michael Hesse (63), som ble kallet til Universitetet i Bergen (UiB), men som bare litt over tre og et halvt år inn i professoratet, valgte å si opp etter en lengre konflikt med ledelsen ved universitetet.

— Denne saken handler om både varslingsinstituttets betingelser i akademia og om hvordan vi behandler den aller ypperste ekspertisen våre akademiske institusjoner ønsker å tiltrekke seg. Det sies jo klart og tydelig at Norge vil tiltrekke seg de aller beste, sier Eriksen og legger til:

— Uansett hvilket syn man måtte ha på saken og på Hesse, så må man kunne forvente at den øverste ledelsen ved universitetet kunne dokumentere en forsvarlig undersøkelse og saksbehandling av en så alvorlig sak.

Og det kan de ikke, ifølge Eriksen.

Mener universitetet ikke har fulgt egne rutiner

Det var VG som først fortalte om historien til den anerkjente romforskeren, med lang fartstid i NASA, som kom til Bergen for å bygge opp romforskningsmiljøet ved universitetet.

Nå har også Khrono fått innsyn i flere dokumenter i saken, som beskriver deler av det som skal ha skjedd i kulissene på senteret for fremragende forskning, Birkeland Center for Space Science.

Bare litt under to år inn i professor-stillingen ved Birkelandsenteret, varslet Hesse om det han mente var en fryktkultur ved Birkelandsenteret, som har rundt 60 vitenskapelig ansatte og doktorgradsstipendiater.

27. oktober 2019 tikket det inn et varsel med overskriften «Request for help» til daværende prorektor Margareth Hagen og dekan ved Det matematisk-vitenskapelige fakultet, Helge K. Dahle.

Ifølge Hesse ble ingenting gjort fra universitetsledelsens side etter at han varslet senhøsten 2019, skriver VG.

Også advokat Eriksen stiller flere spørsmål ved flere ledd i måten universitetet har håndtert saken på.

— Hvilke tiltak ble satt i verk for å hjelpe og beskytte ham? Hvilke risikovurderinger ble gjort av hans situasjon? Det ble gjort vedtak om få flytte Hesse og flere ansatte har blitt bedt om å ikke samarbeide med ham, hva tenker de om det? Og hvorfor har han ikke fått innsyn og mulighet for kontradiksjon mot det de har samlet av informasjon mot ham? spør Eriksen. Hun fortsetter:

— UiB har da også rutiner for konflikthåndtering uten at det er noe informasjon om at disse er fulgt.

Sier rutinene har blitt fulgt

Rektor Margareth Hagen har blitt forelagt kritikken fra advokat Eriksen.

Hun sier hun ble informert om konflikten i 2019. På alle spørsmålene Eriksen stilte om hva som skjedde etter at han sendte inn varselet senhøsten 2019, svarer Hagen:

— Dette ble deretter fulgt opp av rektor og så av fakultetet. Jeg registrerer at Hesse har en annen oppfatning av saken.

— Eriksen sier at de ikke har fått informasjon om at UiBs rutiner for konflikthåndtering har blitt fulgt. Stemmer det?

— Rutiner for konflikthåndtering ble fulgt, bl.a gjennom en rekke møter som belyste saken fra ulike sider, skriver Hagen i en e-post.

Videre skriver Hagen at universitetet har sendt et formelt svar til Hesse og Eriksen på kritikken om at universitetet ikke har håndtert saken på en forsvarlig måte.

— Rutiner for konflikthåndtering ble fulgt, sier rektor ved Universitetet i Bergen, Margareth Hagen.

— Det er ikke til å tro

I stedet, en måned etter at Hesse varslet dekan og prorektor, 27. november, vedtar leder Øyvind Frette ved Institutt for fysikk og teknologi, hvor Birkelandsenteret hører til, å flytte Hesse til en annen fløy i bygget.

Begrunnelsen var, ifølge vedtaket som Khrono har fått innsyn i, at arbeidsmiljøet blant romfysikerne hadde kommet til et punkt hvor instituttet fant det nødvendig å gjøre strakstiltak for å bedre situasjonen.

Advokat Eriksen sier til Khrono at Hesse omtrent opplevde seg kjeppjaget bort fra sin professor-stilling ved universitetet og hun reagerer kraftig på den arrogante holdningen og uttalelsene som har kommet fra universitetsledelsen i saken.

— Det er ikke til å tro. Det er så tafatt. De aksepterer at instituttet fatter vedtak om å tvangsflytte Hesse og de aksepterer en åpenbar utstøtelsesprosess. De sitter passive, ser at han sier opp og bare lar dette skje, og ingen forsøker å komme til bunns i saken, sier Eriksen.

På spørsmål om hva rektor Hagen sier til Eriksens kritikk her, svarer hun:

— Jeg registrerer at hun sier dette, noe annet kan jeg ikke kommentere. Slike saker skal håndteres i miljøet og på det nærmeste ledernivået. Jeg er informert om at personalsak og varselet er fulgt opp i tråd med våre retningslinjer, og har tillit til det, skriver Hagen i en e-post.

Sender nytt varsel

Det hører med til historien at instituttledelsen hevder at de har mottatt klager på Hesses oppførsel.

Instituttleder Frette skriver, i dokumenter Khrono har fått innsyn i, at instituttet oppfatter Hesses oppførsel til i i sum å blant annet «ha elementer av illojale handlinger, krenkende adferd overfor kollegaer og manglende respekt for tilbakemeldinger fra ledelsen».

Det hele resulterte i en advarsel til Hesse i februar 2020.

Noen måneder senere, på høsten 2020, har Hesse og kona hans Therese Moretto Jørgensen som også er ansatt ved Birkelandsenteret, bestemt seg for å si opp stillingene sine ved Universitetet i Bergen,

Før de reiser tilbake til stillinger ved NASA i USA, formulerer Hesse i samarbeid med advokat Eriksen enda et varsel.

Denne gangen til daværende rektor Dag Rune Olsen.

— UiB har lagt lokk på hele saken

Advokat Eriksen forklarer at grunnen til at Hesse valgte å varsle til rektor ved universitetet, da han selv var på veg ut, var at han ikke hadde nådd frem gjennom noen andre kanaler og at han var bekymret for forskningsmiljøet.

— Han er alvorlig bekymret for de yngre forskerne ved senteret. Det har sittet langt inne for Hesse å si noe om saken offentlig, men dette er hans motivasjon, sier Eriksen.

Etter at varselet ble levert 27. september 2020, opplever Eriksen at universitetet har lagt saken død.

— Det eneste vi vet har blitt gjort, er at UiB har konfrontere de som Hesse varslet om. Det antas at disse har avvist de omvarslede forholdene. Deretter har hele saken blitt lagt død. Hesse har ikke fått innsyn eller mulighet for kontradiksjon mot noe av det disse har uttalt. Vi har rettet flere henvendelser til ledelsen i etterkant, men vi opplever at UiB har lagt lokk på hele saken. Hesse aner heller ikke om de har snakket med de andre ansatte, og det er jo nettopp noe av hans bekymring, sier Eriksen.

Eriksen sier også at ledelsen skal ha lagt ned begrensninger på ansattes muligheter til å samarbeide med Hesse i fremtiden ved Institutt for fysikk og teknologi.

— Hva er innenfor den akademiske forskningsfriheten og hva er innenfor styringsretten til universitetet som arbeidsgiver? Det er det saken handler om. Den handler også om arbeidsmiljø, ledelse, spørsmål om maktmisbruk og hvordan universitetet forvalter sine forskningsmidler som er en knapp ressurs, sier Eriksen og legger til:

— I tillegg hvordan man behandler internasjonal topp-ekspertise som man spesielt har hentet til UiB.

— Det eneste vi vet har blitt gjort, er at UiB har konfrontere de som Hesse varslet om. Det antas at disse har avvist de omvarslede forholdene. Deretter har hele saken blitt lagt død, sier advokat Eriksen.

— Kjenner ikke til avgrensinger

— Eriksen mener UiB har lagt lokk på saken og sier at Hesse ikke har fått innsyn eller mulighet for kontradiksjon. Stemmer dette? Hva gjorde universitetet etter at varselet kom inn høsten 2020?

— Det er en nøkkelregel at konflikter og personalsaker håndteres av nærmeste ledelse. I dette tilfellet ble saken håndtert videre av fakultet og institutt. Jeg kan ikke gå inn i detaljer i denne saken, skriver rektor Hagen.

— Eriksen hevder at ledelsen skal ha lagt ned begrensninger på ansattes muligheter til å samarbeide med Hesse i fremtiden. Hva er din kommentar til det?

— Jeg kjenner ikke til at det er avgrensinger med å samarbeide med Hesse i fremtiden for de ansatte ved instituttet, dersom dette handler om spesifikke prosjektsøknader, kan nok instituttet svare på det, svarer Hagen.

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

Mener saken klart rammer universitetets rennommé

Advokat Eriksen mener det er på høy tid at universitetets øverste ledelse nå våkner.

— Nå har det kommet flere signaler om at det eksisterer en fryktkultur og at en kapasitet som Hesse opplever seg tvunget til å forlate UiB, så bør ledelsen våkne. UiB bør ha en betydelig egeninteresse i å gå inn og sørge for at det er trygt for ansatte å si ifra om mulige kritikkverdige forhold, sier Eriksen.

Hun mener også at UiB bør være opptatt av sitt rykte og rennommé internasjonalt, som hun mener klart berøres av en sak som denne.

— I forhold til Hesse, bør UiB rydde opp og gi en skikkelig beklagelse for hvordan han har blitt behandlet. I tillegg bør de ta til etterretning hans bekymring for de unge forskerne og gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre at de har et forsvarlig arbeidsmiljø, sier Eriksen.

Til alt dette, svarer rektor Hagen avslutningsvis slik:

— Generelt vil jeg si at UiB følger med på arbeidsmiljøene for de vitenskapelig ansatte, og er selvsagt sterkt opptatt av de unge forskerne. Avslutningsvis vil jeg si at dette er en trist sak for alle der berørte, som vi selvsagt svært gjerne ville vært foruten.

Powered by Labrador CMS