ADVOKATHJELP FOR STUDENTER

Advokatselskap peiler seg inn mot studentene

Advokatselskapet med egen nettside og chat-tjeneste myntet på studenter sier antallet henvendelser øker. NTNU rapporterer at de brukte dobbelt så mye penger på advokathjelp til studenter i fuskesaker i fjor. Og økningen fortsetter.

'Kjenner du rettighetene dine?' spør studentadvokaten.no.
"Kjenner du rettighetene dine?" spør studentadvokaten.no.
Publisert

Gjennom nettsside, egen facebook-side og chattjeneste, retter Advokatfirmaet Nidaros DA inn mot studenter under merkenavnet «Studentadvokaten».

«Vi vet godt at lommeboka er tynn», heter det på studentadvokaten.no, fra advokatene som har spesialisert seg saker der studenter blir mistenkt for fusk på eksamen, konflikter med huseier eller tvist med arbeidsgiver.

Ifølge advokatselskapet har de drevet tjenestene i rundt 6 år.

— Dette er en plattform som vi har hatt i alle fall over 5-6 år, men hvor manglende kapasitet tidlig i fasen gjorde at det tok litt tid å videreutvikle dette prosjektet, som fikk en oppsving i de siste tre årene, forteller advokat Andreas Bach Thorgaard.

Tre nyansettelser de siste tre årene har bidratt til at de har fått økt kapasiteten. Og behovet er stort. Khrono kunne tidligere i vår vise hvordan antallet juksesaker økte kraftig.

Dobling i advokatutgiftene i fuskesaker

Etter at undervisning stort sett ble digital og flere studenter ble permittert eller mistet jobber grunnet koronapandemien, har tallene for behov for advokathjelp hos studenter eksplodert.

Hvis studenter klager på fuskesaker får de betalt advokat av universitetet eller høgskolen de går på.

Tall fra NTNU viser at utgiftene til advokater i fuskesaker doblet seg fra 2019 til 2020, og fortsatt ser ut til å øke i 2021.

  • 2019: 130.863 kroner
  • 2020: 301.644 kroner
  • 2021 pr. i dag: 155.195 kroner *

Ikke alle fuskesakene som har vært behandlet i klagenemnda i år er blitt fakturert, sier seniorrådgiver ved NTNU, Nina Kotte.

I tillegg ligger det an til en ytterligere økning i fuskesaker i 2021, sammenlignet med 2020. Flere saker trekkes for retten. En kan derfor vente at summene NTNU og andre universiteter brukerr på advokathjelp vil stige ytterligere.

Ingen pengegevinst

— Vi ser det som viktig at studenter har et «lav-terskel tilbud» hvor de kan få råd og hjelp uten å være redd for at de mottar en regning på flere tusen kroner i etterkant, sier Bach Thorgaard.
— Vi ser det som viktig at studenter har et «lav-terskel tilbud» hvor de kan få råd og hjelp uten å være redd for at de mottar en regning på flere tusen kroner i etterkant, sier Bach Thorgaard.

Advokat i Advokatfirmaet Nidaros, Andreas Bach Thorgaard, forteller at også de ser en stødig økning av fuskesaker.

— Vi ser det som viktig at studenter har et «lav-terskel tilbud» hvor de kan få råd og hjelp uten å være redd for at de mottar en regning på flere tusen kroner i etterkant, sier Bach Thorgaard.

Vi opplever at det har vært en relativt stødig økning av studentsaker. Så har selvsagt pandemien gjort at fuskesaker har økt mye på grunn av et langt større antall hjemmeeksamener enn tidligere. Jeg antar at det vil stabilisere seg noe når vi er mer tilbake til en normal.

— Ser dere det som en enkel måte å tjene penger på, siden institusjonene (her NTNU) må betale advokatutgiftene til studentene når studenter klager på fuskesaker?

— Jeg vet ikke om det kan sies å være en enkel måte å tjene penger på. En ville naturlig nok tjent mer på å ta saker som ikke er til offentlig salærsats. Når det er sagt så er det slik jeg ser det svært viktig at lærestedet må ta advokatkostnader i slike saker. Det handler gjerne om en ung person som er i en fortvilet situasjon i møte med forvaltningen uten å ha noen erfaring med dette. I en slik situasjon er det et sterkt behov for bistand og det styrker studentenes rettssikkerhet at lærestedet er pålagt å ta regningen, slik at studentene i størst mulig grad kan føle at de får prøvd alle sider av saken sin over flere instanser der hvor det er behov for dette.

— Er dette fordi dere ser at mange studenter trenger hjelp?

— Det er en opplevelse en har hatt at studenter har et like stort behov for bistand som andre mennesker i samfunnet. Jeg har ikke noen statistikk på hvor mange saker vi har hatt for studenter siden vi begynte med dette, men at det er noen hundretalls tror jeg på ingen måte er en overdrivelse. Det sier kanskje litt om behovet som er der også. Vi ser det som viktig at studenter har et «lav-terskel tilbud» hvor de kan få råd og hjelp uten å være redd for at de mottar en regning på flere tusen kroner i etterkant, sier Thorgaard.

Powered by Labrador CMS