arealbruk

— Æsj, bøker! Kan føre til selvstendig tenking og det som verre er

Kommentarfeltene har kokt etter stolsaken ved Høgskulen på Vestlandet.

Etter at de private stolene ble fjernet fra kontorene, ble disse erstatningsstolene satt opp av høgskolen. I enden av en gang kan nå ansatte og studenter sitte komfortabelt under eksempelvis veiledning.
Publisert Oppdatert

Sist uke skrev Khrono om førstelektor Ellen Birgitte Johnsrud ved Høgskulen på Vestlandet som opplevde at den private kontorstolen hennes ble fjernet fra kontoret hennes.

Det viste seg at det var representanter fra høgskolen som hadde låst seg inn på Johnsruds og andre ansattes kontorer og fjernet både stoler og bord. 

Direktør for økonomi og arealforvaltning, Helge Skulstad, uttalte blant annet at det er problematisk om alle vitenskapelig ansatte skal ha store mengder litteratur tilgjengelig og lagret på arbeidsplassen. Han viste også til at HVL arrangerer såkalte rusken-aksjoner, der ansatte tar en opprydding før sommerferien.

I tillegg til at Khrono omtalte saken, skrev også Johnsrud et eget meningsinnlegg om det som hadde skjedd.

Reaksjoner

I etterkant av at saken ble kjent gjennom media, har det kommet mange reaksjoner på sosiale medier. De fleste sitatene som følger er hentet fra Facebook-profiler med kommentarfelt som ikke er åpne for andre enn venner, og vi har bedt om tillatelse til å bruke dem (se endringslogg nederst i saken).

Litteraturviter, oversetter og forfatter Grethe Fatima Syéd skriver følgende, med en tydelig ironisk undertone:

«Æsj, bøker! Kan føre til selvstendig tenking og det som verre er».

Språkforsker Reidunn Hernes mener det er ganske fascinerende at en akademisk institusjon med universitetsambisjoner ikke ser verdien i at de ansatte har bøker på kontoret.

«Eg er visst komen på ein feil klode - her er så underleg», skriver Hernes.

En spøk?

Professor ved HVL, Ingvil Brügger Budal, mener den faglige ledelsen ved HVL har vært fraværende i spørsmålet om kontor og arbeidsplasser.

«Vurderingane er delegerte til driftsavdelinga [...] I kartleggingar av bruk av kontora har me blitt talde som geitekillingar uten forståing for at me har arbeidsoppgåver som inneber at me slett ikkje kan vere på kontora heile dagen, men at me likevel treng dei».

«Ei slik oppteljing skjedde utanfor kjernetida vår, tidleg ein morgon. Ein tilsett fekk då melding om at hens bruk av kontoret ikkje kunne teljast fordi hen akkurat då brukte kopimaskinen», skriver Budal.

Førsteamanuensis ved Høgskulen i Molde, Mathias Forsberg Brobakken, spør på Twitter om det hele er en spøk.

— Pinlig

Arve Hjelseth, som er professor i idrettssosiologi ved NTNU, skriver dette i kommentarfeltet under Johnsruds eget meningsinnlegg:

«Utrolig pinlig å henvise til rusken-aksjonen for å bli kvitt bøker, samtidig som man har universitetsambisjoner. Jeg har cirka 2500 bøker på kontoret og er glad jeg ikke jobber ved denne høgskolen.»

Bedt om å fjerne møblene

Avdelingsleder ved Avdeling for arealforvaltning, drift og utvikling ved HVL, Endre Laastad, viste til høgskoleledelsen da Khrono var i kontakt med ham i forbindelse med artikkelen sist uke. Han fortalte også at saken hadde rullet og gått i tre-fire måneder.

— En del ansatte har møblert kontorene med private møbler. Vi har bedt dem om å fjerne disse, i tråd med de vedtakene HVL har om møbler og interiør, men ingenting har blitt gjort, fortalte Laastad.

Direktør Helge Skulstad meldte via kommunikasjonsleder Svein Ove Eikenes at arbeidsplasser skal være nøytrale og kunne brukes av andre når de ikke er i bruk av de som vanligvis bruker plassene.

— De private møblene ble hentet ut etter gjentatt oppfordringer om at de ansatte selv skulle fjerne dem. Det er ikke noe som heter private kontor. Arbeidsplasser blir stilt til rådighet av arbeidsgiver og skal ikke virke privatiserte, opplyste han.

Endringslogg 23. juni 2023 kl. 17.25: Saken er oppdatert og endret fordi flere av sitatene er hentet fra Facebook-profiler med kommentarfelt som ikke er åpne for andre enn venner, uten at vi hadde kontaktet personene på forhånd. Vi har i ettertid tatt kontakt med dem og bedt om tillatelse til å bruke sitatene. I den oppdaterte versjonen har vi presisert at sitatene er hentet fra lukkede diskusjonstråder. Tre av sitatene er fjernet.

Powered by Labrador CMS