Nokuts sakkyndige påpekte mangler i kvalitetsarbeidet ved Høgskulen på Vestlandet. Her er rektor Berit Rokne under styremøtet 29. august 2019. Foto: Tor Farstad

Svarer på manglende kvalitet

Kvalitet. Høgskulen på Vestlandet fikk ikke godkjent sitt kvalitetsarbeid og svarer nå på hva de gjør for å sikre kvalitet i studiene.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Nokuts (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga) sakkyndige komité påpekte i juni mangelfull kontroll med kvaliteten på studietilbudene ved Høgskulen på Vestlandet (HVL).

Fakta

Nokuts tilsyn med systematisk kvalitetsarbeid

Tentativ oversikt over tilsyn

Prosjekt 1 – 2018/2019

  • Høgskolen i Innlandet (HINN)
  • Høgskulen på Vestlandet (HVL)
  • Nord universitet (NORD)
  • Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

Pågår. Institusjonsbesøk våren 2019, styrebehandling i NOKUT til høsten

Prosjekt 2 – 2019/2020

  • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
  • OsloMet – storbyuniversitetet (OsloMet)
  • Universitetet i Agder (UiA)
  • Universitetet i Stavanger (UiS)

Tilsynet er i startfasen.

I perioden 2017 til 2024 skal Nokut føre tilsyn med kvalitetsarbeidet ved i alt 51 universiteter og høyskoler.

Kilde: Nokut

«Høgskulen på Vestlandet viser ikke tydelig nok at den har ordninger for systematisk å kontrollere at alle studietilbud tilfredsstiller kravene i studiekvalitetsforskriften og studietilsynsforskriften, samt hvem som har ansvar for kontrollen og hvordan kontrollen gjennomføres », konkluderte komiteen i rapporten.

Denne prosessen gir ekstra oppmerksomhet om kvalitetsarbeidet, det er nyttig for oss når vi nå implementerer ett nytt felles rammeverk for kvalitetsarbeidet ved HVL.

Bjørg Kristin Selvik

HVL hadde frist til 10. september med å med å komme med en uttalelse om rapporten, og deretter er det styret i Nokut som skal avgjøre om kvalitetsarbeidet blir godkjent. Det skjer i slutten av oktober.

Les også: Mangler i kvalitetsarbeidet på Høgskulen på Vestlandet

Innfører nytt system

I uttalelsen beskriver HVL et nytt ressurs- og planleggingsverktøy (TE-plan), som er i ferd med å bli innført.

— Det er et verktøy for å holde oversikt over hvem som underviser i et emne eller studieprogram og som blant annet gjør det mulig å planlegge bemanning og bidra til å holde oversikt over at fagmiljøene tilfredsstiller studietilsynsforskriften. Dette var en av tingene som ble påpekt i rapporten fra Nokuts sakkyndige, og siden har vi jobbet videre med å implementere verktøyet, sier prorektor for utdanning ved HVL, Bjørg Kristin Selvik.

— Hva med de andre punktene som sakkyndig komité påpekte, for eksempel at områder som digitalisering, internasjonalisering og praksis med fordel kunne fått et tydeligere fokus i kvalitetsarbeidet?

— I uttalelsen har vi holdt oss til det punktet der vi ikke fikk godkjent, som var å holde oversikt over kvaliteten på fagmiljøene. I tillegg fikk vi en rekke råd fra komiteen som vi tar med oss videre i vårt kvalitetsarbeid, sier Selvik.

Nytt felles system etter fusjon

— Hva har kommet ut av dette tilsynet for HVLs del?

— Vi synes at besøket av Nokuts sakkyndige komité var bra, og vi hadde mange gode møter med komiteen. Denne prosessen gir ekstra oppmerksomhet om kvalitetsarbeidet, det er nyttig for oss når vi nå implementerer ett nytt felles rammeverk for kvalitetsarbeidet ved HVL, sier Selvik.

Hun understreker videre at det felles kvalitetssystemet ved HVL først ble innført fra 1. januar i år, mens før det hadde de tre tidligere høgskolene (Høgskolen Stord/Haugesund, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen i Bergen) hvert sitt system, som var godkjent.

— Nå er det jo et nytt regime der også Nokut har kjørt et pilotprosjekt hvor de ikke bare ser på selve kvalitetssystemet, men også kvalitetsarbeidet innenfor systemet, sa hun til Khrono tidligere i sommer.

Den nye ordningen ble først tatt i bruk i et pilotprosjekt som gjaldt de vitenskapelige høgskolene, mens tilsynet som HVL er med på er det første ordinære tilsynet i den nye ordningen.

Flere tilsyn

Høgskulen på Vestlandet er i samme pulje med tilsyn som Høgskolen i Innlandet, Nord universitet og Universitetet i Sørøst-Norge.

Verken Nord universitet, Høgskolen i Innlandet eller Universitetet i Sørøst-Norge har fått pekt på mangler i kvalitetsarbeidet av sine sakkyndige komiteer.

Nokut har opplyst at de ikke gir kommentarer til tilsynene i denne puljen før styremøtet 23.-25. oktober, der resultatene av tilsynene skal behandles.

En ny pulje med tilsyn er i startfasen, og nå er det NMBU, OsloMet, Universitetet i Agder og Universitetet i Stavanger som skal få sitt kvalitetsarbeid gransket av Nokuts sakkyndige.

Nå godkjentstempel til AHO

Sju vitenskapelige høgskoler har allerede vært gjennom tilsyn med kvalitetsarbeidet. En av disse er Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO).

AHO fikk i første omgang ikke godkjent sitt kvalitetsarbeid, og Nokuts sakkyndige komité påpekte at høgskolen ikke hadde etablerte prosedyrer som sikret at alle studietilbudene oppfylte gjeldende krav i lov og forskrifter. Det manglet også en ordning for periodiske evalueringer av studietilbudene.

Nå har AHO sendt inn dokumentasjon på at manglene er rettet opp, og styret i Nokut vedtok 12. september å godkjenne kvalitetssystemet.

— Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo har nå etablert systematiske ordninger for å kontrollere at alle nye og eksisterende studietilbud tilfredsstiller de formelle kravene i lov og forskrifter, og de har etablert en ordning for periodiske evalueringer av studietilbudene. Det systematiske kvalitetsarbeidet deres er dermed godkjent, sier Nokut-direktør Terje Mørland til nokut.no.

BI og Norges idrettshøgskole gjenstår

Dermed har fem av de sju som deltok i tilsynet med de vitenskapelige høgskolene fått godkjent sitt kvalitetsarbeid.

Norges musikkhøgskole, Norges handelshøgskole og VID vitenskapelige høgskole fikk godkjent i Nokuts styre i fjor høst, mens MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn (tidligere Det teologiske menighetsfakultet) fikk godkjent i april i år, etter å ha rettet opp enkelte mangler.

BI og Norges idrettshøgskole ble ikke godkjent og blir del av et nytt, ordinært tilsyn.

Les også: Idrettshøgskolen og BI får underkjent på kvalitetsarbeid

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS