arendalsuka 2022

Akademia satser på før-pandemisk uke i Arendal

I fjor var det en nedskalert arendalsuke for universiteter og høgskoler, men i år planlegges det for bred deltakelse.

Universiteter og høgskoler deltar på bred front under Arendalsuka i år, fra mandag 15. august.
Publisert Oppdatert

I 2020 ble Arendalsuka avlyst, og i fjor var den fortsatt preget av pandemien, men i år ligger det an til en før-pandemisk uke også for universiteter og høgskoler, som planlegger bred deltakelse.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe skal ifølge programmet delta flere steder, men Khrono får opplyst fra Kunnskapsdepartementet at han ikke kommer til å reise.

I stedet er statssekretær Oddmund Løkensgaard Hoel på plass onsdag og torsdag. Det gjelder når Universitets- og høgskolerådet (UHR) torsdag debatterer «Et hus på hvert nes, eller Google University?» sammen med blant andre UHR-leder Sunniva Whittaker.

Statsråden skulle også, ifølge programmet, vært tilstede samme dag når Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse legger fram Studentenes levekårsundersøkelse. Det er 10 år siden tilsvarende undersøkelse sist ble gjennomført.

OsloMet og rektor Christen Krogh hadde også regnet med statsrådsbesøk onsdag ettermiddag når temaet er «Hvor er yrkesutdanningene vi trenger for å realisere det grønne skiftet?»

Arendalsuka arrangeres mandag 15. til og med fredag 19. august i år og hele programmet ligger her.

Toppmøte om forskning

Mange av rektorene blir å se i Arendals gater. Foreløpig er det klart at NTNU-rektor Anne Borg skal delta på «Toppmøte om forskning og teknologi» og «Hvordan lykkes med industriutvikling?»

På toppmøtet om forskning deltar også Sintefs konsernsjef Alexandra Bech Gjørv og Forskningsrådets direktør Mari Sundli Tveit.

NTNU og Sintef står ellers bak en lang rekke arrangementer i Arendal, i alt 19, for eksempel «Trenger vi akademia for å redde naturen?» torsdag ettermiddag.

NTNU-rektor Anne Borg (t.v.) og Alexandra Bech Gjørv (Sintef) på Arendalsuka 2021. De stiller igjen i år, blant annet med toppmøte om forskning.

UiO med debattserie

Rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo skal lansere sin nye samtale- og debattserie «Ubehagelige samtaler» i Arendal med foreløpig åtte debatter planlagt.

I tillegg deltar han blant annet i debatten «Hva vil vi med høyere utdanning?» som Norsk studentorganisasjon (NSO), ANSA og Studentorganisasjonen i Agder. Her deltar også leder av universitets- og høgskolerådet, Sunniva Whittaker, Forskningsrådets direktør Mari Sundli Tveit og regiondirektør i NHO, Tord Lien.

«Hvorfor utdanne medisinstudenter i Agder?» er en annen debatt der Stølen deltar sammen med blant andre NTNU-professor Hilde Grimstad, som ledet Grimstad-utvalget. Universitetet i Oslo og Sørlandet sykehus samarbeider om desentralisert medisinutdanning på Sørlandet og spørsmålet er hva regionen Agder og studentene vil ha å vinne på det.

Prorektor Åse Gornitzka ved Universitetet i Oslo deltar når Akademikerne tar debatten «Kjønnsforskjeller i høyere utdanning: Hvorfor, hva har det å si og hvordan fikser vi det?» tirsdag ettermiddag. Lise Lyngsnes Randeberg, konstituert leder i Akademikerne, deltar også.

Fullt program i UiA-teltet

Universitetet i Agder har også i år en lang rekke arrangementer i UiA-teltet på Langbrygga hver dag hele uka, i tillegg til å være medarrangør andre steder.

Ikke minst foregår årets Studentnach i UiA-teltet tirsdag kveld, med et foreløpig panel av Sivert Bjørnstad (FrP) og Maren Grøthe (Sp) og med Ola Magnussen Rydje som debattleder.

UiAs rektor rektor Sunniva Whittaker blir å se og høre mange steder, blant annet skal hun være med og diskutere et av resultatene fra årets Shot-undersøkelse (studentenes helse- og trivselsundersøkelse). Hele undersøkelsen blir lagt fram i Oslo 8. september.

UiT-rektor Dag Rune Olsen var hjertelig tilstede i UiA-teltet i fjor og dukker nok opp i år også, her med Ketil Raknes (t.v.)

Ny rektor på plass

Høyskolen Kristianias nye rektor Trine J. Meza vil delta under Arendalsuka i en debatt om «Morgendagens helseutdanninger», der også dekan ved Fakultet ved helsevitenskap ved OsloMet, Gro Jamtvedt, deltar. I alt har høyskolen fire egne arrangementer.

Påtroppende rektor ved Høyskolen Kristiania, Trine J. Meza.

Fra UiT Norges arktiske universitet stiller både rektor Dag Rune Olsen og de to prorektorene; Kathrine Tveiterås og Camilla Brekke, på flere arrangementer.

Olsen bidrar blant annet i «Geopolitiske spenninger i nord», mens prorektor Kathrine Tveiterås skal delta i debatten «Folk i nord: Hvordan blir vi flere?»

UiT, NTNU, Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen skal dessuten sammen arrangere en debatt om akademisk ytringsfrihet internasjonalt. Det skjer torsdag ettermiddag, men programmet er ikke klart ennå.

Kommer etter studiestart

Rektor Klaus Mohn ved Universitetet i Stavanger dukker også opp i Arendal, etter at studiestart i Stavanger er unnagjort 15. august.

Rektor Klaus Mohn.

Universitetet i Stavanger har fem egne arrangementer på Arendalsuka. Et av dem er en paneldebatt som Handelshøgskolen ved UiS holder om bruken av randomiserte forsøk i norsk forvaltning. Her deltar blant andre Torbjørn Røe Isaksen og Camilla Stoltenberg.

Høgskulen på Vestlandet (HVL) tar opp det aktuelle teamet «Akademia si rolle i regional utvikling» tirsdag ettermiddag.

HVL har fått med seg statsforvalter i Vestland fylke, Liv Signe Navarsete, og blant andre også Kristin Krohn Devold, direktør i NHO Reiseliv. Prorektor for regional utvikling, Geir Kåre Resaland, har fått rollen som moderator.

«De uunnværlige studentene. Rekruttering til fremtidens velferdsyrker» er tema hos Unio onsdag morgen. Bakgrunnen for debatten er at Norge mangler arbeidskraft i flere av de store velferdsyrkene, noe ikke minst Kompetansebehovsutvalgets tre rapporter viser. Særlig sliter distriktene med å tiltrekke seg viktig arbeidskraft.

Arbeidslivsbarometer

Lansering av Arbeidslivsbarometeret for 2022 er et av OsloMets arrangementer i Arendal. Barometeret lages av Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet på oppdrag fra YS og måler utviklingstrekk i norsk arbeidsliv fra år til år.

OsloMets forskningsinstitutter er med på en rekke andre arrangementer også. Blant annet tar By- og regionsforskningsinstituttet NIBR opp spørsmålet om vi behandler europeiske flyktninger bedre enn andre flyktninger. Her deltar blant andre Oleiksandra Deineko, førsteamanuensis i sosiologi ved Karkzin Kharkiv Universitetet, som har flyktet fra Ukraina og nå er seniorforsker ved NIBR.

Kunstig intelligens og realfag

Universitetet i Bergen har tre egne arrangementer. Et av temaene er «Kan kunstig intelligens utfordre den norske velferdsmodellen?».

Sammen med Universitetet i Oslo arrangerer UiB dessuten Morgendagens realfagsutdanning torsdag ettermiddag

Ellers deltar forskere fra UiB i en rekke andre sammenhenger, blant annet deltar professor Elisabeth Ivarsflaten på arrangementet Hva vil velgerne og professor Vigdis Vandvik på Naturkrisen - kommer til et sted nær deg.

Bjerknessenteret vil sammen med Nordområdepartnerskapet stå for en rekke arrangement i en gigantisk Lavvo, der UiB-forskere bidrar med sin klimaforskning.

Powered by Labrador CMS