Debatt ole vik

Akademikerne har fortsatt streikerett

En påstand blir ikke mer sann fordi den gjentas.

Akademikerne har streikerett på linje med de andre hovedsammenslutningene i staten. Vi kan streike på rammen for oppgjøret, på endringer i lønns- og arbeidsvilkår i tariffavtalen og selvsagt på helheten i oppgjøret. skriver Ole Vik.
Akademikerne har streikerett på linje med de andre hovedsammenslutningene i staten. Vi kan streike på rammen for oppgjøret, på endringer i lønns- og arbeidsvilkår i tariffavtalen og selvsagt på helheten i oppgjøret. skriver Ole Vik.

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

NTLs Ronny Kjelsberg påstår i Khrono at Akademikernes avtale ikke gir streikerett. Dette er en gammel påstand som har fått nytt liv når Unios overgang til Akademikernes avtale kommenteres. Men påstanden blir ikke mer sann fordi den gjentas.

Akademikerne har streikerett på linje med de andre hovedsammenslutningene i staten. Vi kan streike på rammen for oppgjøret, på endringer i lønns- og arbeidsvilkår i tariffavtalen og selvsagt på helheten i oppgjøret. Fordelingen av lønnsmidler kan tvistes selv om den foregår lokalt.

Dersom lokale parter ikke blir enige om fordeling kan de ta saken til Statens lønnsutvalg. Vår avtale gir minst like mange tvistemuligheter som den andre avtalen. Disse virkemidlene både kan og vil vi bruke, om nødvendig, for å ivareta våre medlemmer.

Lønnsforskjellene mellom høyt utdannede i statlig og privat sektor har passert 30 prosent for enkelte grupper, og med fjorårets oppgjør økte forskjellene. En fersk undersøkelse gjennomført av Akademikerne før lønnsoppgjøret viser at halvparten av medlemmene i staten vurderer å slutte i jobben, og lønn er den viktigste årsaken. Staten har behov for hele laget av arbeidstakere i alle ledd – med sterke fagmiljøer som har høy ekspertise – og det inkluderer høyt utdannede.

Lykkes vi ikke med å ivareta statens kompetansebehov svekker vi fellesskapsløsningene som staten forvalter, forskningen og høyere utdanning. Da blir vi alle tapere. Akademikerne ønsker Unio velkommen over på vår avtale og ser frem til et godt samarbeid.

Følg flere debatter i akademia på Khronos meningsside

Powered by Labrador CMS