streik

Akademikerne og Unio går ut i streik. LO og YS er enige med staten

Et fåtall tas ut i streik fra i dag, fredag. Fra og med mandag trappes det kraftig opp.  1900 ansatte ved universitetene vil streike. 

Partene i statsoppgjøret møtes til mekling hos Riksmekleren. Fra venstre: Kari Tønnessen Nordli, leder i Akademikerne stat og Egil André Aas, leder i LO Stat. Foreløpig er det kun førstnevntes forbund som har varslet at det blir streik.
Publisert Oppdatert

Fredag morgen ble det klart at Akademikerne og Unio går ut i streik.

Fakta

Disse blir tatt ut i streik

Unio

Fra fredag et begrenset streikeuttak med blant annet totalt 12 ansatte ved NMBU, NTNU, OsloMet og Universitetet i Sørøst-Norge.

Fra mandag (fase 2):

 • Høgskulen på Vestlandet: 78
 •  NMBU: 47
 • NTNU 324
 • OsloMet: 63
 • Universitetet i Bergen: 118
 • Universitetet i Oslo: 52
 • Universitetet i Stavanger: 84
 • Universitetet i Sørøst-Norge: 103
 • Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio): 11
 • Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse: 6
 • Veterinærinstituttet: 13

Under Unio ligger blant annet Forskerforbundet, Utdanningsforbundet og Norsk Sykepleierforbund.

Akademikerne: 

Har ikke varslet uttak ved universiteter og høgskoler, men vil totalt ta ut 1930 statsansatte fra mandag. Under Akademikerne ligger blant annet Tekna, Juristforbundet og Samfunnsviterne.

Unio tar ut 21 personer i streik fra og med fredag med det de omtaler som et «beskjedent, forberedende uttak.»

Akademikerne har i forkant varslet at de vil ta ut 1240 ansatte i store deler av staten, blant annet i politiet og flere departementer. Fra mandag vil antallet trappes opp med totalt 1930 ansatte ute i streik.

Uenigheten handler ikke om kroner og øre, men om hvorvidt det skal være én eller to tariffavtaler i staten. I dag er det to avtaler, men staten vil ha alle de fire hovedsammenslutningene over på én avtale. Dette sier Unio og Akademikerne, som har en felles avtale med staten, blankt nei til. 

Opptrapping mandag

Unios streikeuttak fredag er relativt begrenset for universitets- og høgskolesektorens del. Totalt tas det ut 12 ansatte ved NMBU, NTNU, OsloMet og Universitetet i Sørøst-Norge. Mandag trappes det som nevnt kraftig opp, og det er ventet at blant annet eksamensavviklingen ved landets universiteter og høgskoler rammes.

Slik er fordelingen:

 • NMBU: 1
 • NTNU: 6 
 • OsloMet 2 
 • Universitetet i Sørøst-Norge: 3

Akademikerne har ikke varslet uttak ved universiteter og høgskoler.

Se full oversikt over streikeuttaket i faktaboks.

LO og YS enige med staten

LO og YS er enige med staten i årets forhandlinger med staten. Det blir dermed ikke streik i YS eller LO-området.

Her er hovedtrekkene for meklingsoppgjøret mellom LO/YS og staten:

 • Lønnsoppgjøret er innenfor frontfaget på 5,2 prosent.
 • Fordelingen sentralt/lokalt 25/75
 • Sentralt generelt tillegg på 0,75 % til alle
 • Lokal avsetning på 2,15 % av lønnsmassen i den enkelte virksomhet
 • En hovedtariffavtale som har med regler for minstelønn og godskriving, og legger til rette for at vi igjen kan få likelydende hovedtariffavtaler i staten

— Har strukket oss langt

Karianne Tung digitaliseringsminister NTNUs ledersamling januar 2023
Karianne Tung (Ap).

Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung kommenterte bruddet med Unio og Akademikerne slik fredag morgen:

— I en tid med prisstiging og høye renter, må vi sørge for at folk får bedre råd. Derfor har vi gitt et godt økonomisk tilbud, helt i tråd med frontfaget. 

— Dette har dessverre Akademikerne og Unio takket nei til. Vi har strukket oss langt for å komme til enighet, men de har ikke vært villig til å komme oss i møte, fortsetter hun.

Powered by Labrador CMS