lønnsoppgjør 

Studenter risikerer at eksamen utsettes hvis det blir streik

Over 1500 ansatte ved åtte universiteter og høgskoler kan bli tatt ut i streik fredag og mandag. Eksamener kan bli utsatt, sentralbord kan bli ubemannet og rektor kan miste IT-støtte. 

Partene i statsoppgjøret møtes til mekling hos Riksmekleren. Fra venstre: Mats Ruland, Kari Tønnessen Nordli, leder i Akademikerne stat, Egil André Aas, leder i LO Stat, Guro E. Lind, leder i Unio stat, Jens B. Jahren, leder i YS Stat og Gisle Norheim, statens personaldirektør.
Publisert Oppdatert

Mens mange titusen studenter forbereder eksamen, sitter partene i det statlige lønnsoppgjøret hos riksmekler Mats Wilhelm Ruland. Fristen for å bli enige gikk ut ved midnatt natt til fredag. 

Partene fortsatte forhandlingene natten igjennom, og sju timer på overtid var det fredag morgen fortsatt ingen enighet.

Oppdatering fredag 24. mai kl. 08.045: Akademikerne og Unio bryter forhandlingene og går ut i streik, mens LO og YS er blitt enige med staten. Les mer her.

I lønnsoppgjørene sitter partene ofte på overtid inn i morgentimene og utover  formiddagen. Men klarer de ikke å enes, blir det streik fra fredag. Det kan blant annet gå utover eksamensavviklingen.

Fakta

Disse kan bli tatt ut i streik

LO Stat

 •  Universitetet i Oslo: 277 fra fredag
 • OsloMet: 277 fra fredag

 Dette er hovedsakelig medlemmer av Norsk Tjenestemannslag. I alt har LO Stat varslet uttak av 1097 ansatte (i 14 departementer, blant annet 72 personer i Kunnskapsdepartementet, og direktoratet DFØ).

 Unio

Fra fredag et begrenset streikeuttak med blant annet totalt 12 ansatte ved NMBU, NTNU, OsloMet og Universitetet i Sørøst-Norge.

Fra mandag (fase 2):

 • Høgskulen på Vestlandet: 78
 •  NMBU: 47
 • NTNU 324
 • OsloMet: 63
 • Universitetet i Bergen: 118
 • Universitetet i Oslo: 52
 • Universitetet i Stavanger: 84
 • Universitetet i Sørøst-Norge: 103
 • Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio): 11
 • Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse: 6
 • Veterinærinstituttet: 13

Under Unio ligger blant annet Forskerforbundet, Utdanningsforbundet og Norsk Sykepleierforbund.

YS: 

115  medlemmer ved OsloMet (hvorav 114 er medlemmer av fagforeningen  Parat). Varsler også  uttak i flere departementer, blant annet Kunnskapsdepartementet, og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Akademikerne: 

Har ikke varslet uttak ved universiteter og høgskoler, men vil totalt ta ut 1930 statsansatte fra mandag. Under Akademikerne ligger blant annet Tekna, Juristforbundet og  Samfunnsviterne.

Fagforeningene har varslet at over 1500 medlemmer ved universiteter og høgskoler vil bli tatt ut i streik på fredag og mandag: 

 • På fredag vil LO Stat vil ta ut 277 ansatte ved Universitetet i Oslo (UiO) og 277 ved OsloMet.
 • YS Stat opplyser at de vil ta ut 115 medlemmer ved OsloMet mandag.
 • Unio stat, som blant annet inkluderer Forskerforbundet og Utdanningsforbundet, har kun et mindre streikeuttak planlagt til fredag. De vil sette inn støtet på mandag, og ta ut 869 av sine medlemmer ved åtte universiteter og høgskoler, samt medlemmer ved flere forskningsinstitutter.

Se fullstendig oversikt i faktaboks.

Vil ramme eksamen, undervisning og sensur

OsloMet vil bli særlig hardt rammet hvis det blir streik. 

— Det vil opplagt ramme både undervisning og eksamen, og dermed også studenter. Det er flere aktiviteter som ikke vil kunne gjennomføres under en streik, sier leder av LO-forbundet Norsk Tjenestemannslag ved OsloMet, Ingvild Nordang.

I deres streikeuttak er de fleste teknisk-administrativt ansatte, blant annet innen renhold, drift, eiendom, HR, studieadministrasjon, forskningsadministrasjon og økonomi. De vil også ta ut noen vitenskapelig ansatte.

Av de 115 YS-medlemmene som eventuelt tas ut ved OsloMet, er 114 medlemmer av fagforeningen Parat. De fleste har administrative stillinger. 

Ubemannet sentralbord 

Fungerende HR-direktør Inger Johanne Stantin Olafsen sier en eventuell streik vil få konsekvenser for en rekke funksjoner ved OsloMet. Blant annet kan enkelte eksamener bli utsatt og sensur bli forsinket.

 — Bemanningen av resepsjoner vil bli sterkt redusert og sentralbordet vil ikke bemannes. En mulig streik vil også få konsekvenser for planleggingen av neste studieår. Alle administrative tjenester vil bli sterkt redusert, og dette vil gå ut over kapasiteten til å ta seg av både drifts- og utviklingsoppgaver. Vi jobber nå med å kartlegge konsekvensene i detalj og gjør det vi kan for å gjennomføre eksamen og undervisning, uten at noen utfører arbeidsoppgaver som medfører streikebryteri, sier hun i en skriftlig kommentar.

Vil frata UiO-ledelsen IT-hjelp 

Natalia Zubillaga, som er leder for NTL ved Universitetet i Oslo, sier:

— Det er dessverre slik at når vi, i staten og offentlig sektor, tar ut folk i streik, vil det alltid være en tredjepart som blir rammet. Så noen eksamener og noe sensur kommer til å bli rammet.

Ved UiO vil de primært ta ut teknisk-administrativt ansatte. De fleste jobber i Fellesadministrasjonen, Eiendomsavdelingen, Universitetsbiblioteket og på Det samfunnsvitenskapelige fakultet og Det humanistiske fakultet.

 — Og så har vi tatt ut noen ansatte i IT, som gir veldig direkte støtte til ledelsen på UiO. Så de vil kanskje slite litt med å få IT-hjelp, sier  Zubillaga.

Hovedtillitsvalgt i NTL-UiO , Natalia Zubillaga.

 — Streiken kan få konsekvenser for eksamensavvikling, masteropptak og sensur, avhengig av lengden på streiken. All saksbehandling kan også ta lengre tid enn vanlig. Vi oppfordrer studenter til å følge med på beskjeder fra UiO framover, sier universitetsdirektør ved UiO Arne Benjaminsen. 

NTNU: Vil ikke påvirke skriftlig eksamen

Det største streikeuttaket til Unio er ved NTNU. Hovedsammenslutningen har varslet at den vil ta ut 324 mandag, hvis partene ikke har blitt enige. 

HR- og HMS-direktør Arne Kr. Hestnes opplyser at dette i hovedsak er ansatte ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap og Fakultet for medisin og helsevitenskap, samt fellesadministrasjonen.

NTNU jobber nå med å finne ut hvilke konsekvenser en streik kan få for driften. Universitetet vurderer at det varslede streikeuttaket ikke vil påvirke gjennomføring av skriftlig eksamen. Det kan imidlertid gi noen konsekvenser for muntlig eksamen, lokale prøver og sensur, uten at HR- og HMS-direktøren kan si nøyaktig hvordan.

Strid om tariffavtaler 

De fire hovedsammenslutningene YS, Akademikerne, Unio Og LO stat brøt forhandlingene med staten 30. april, og har siden 2. mai sittet hos Riksmekleren.

I tillegg til lønn er et viktig stridspunkt hvor mange tariffavtaler man skal ha i staten. I dag er det to hovedavtaler, én for ansatte organisert i fagforeninger under Unio og Akademikerne, og en annen for LO- og YS-medlemmer.

LO, YS og staten ønsker å gå tilbake til én avtale, slik det var før 2016. Dette ønsker ikke Unio og Akademikerne, og Akademikerne har sagt de er villige til å streike for å beholde sin avtale.

Leder Ingvild Nordang for NTL ved OsloMet.

Hovedforskjellen mellom de to avtalene er at lønnsveksten i Unio/Akademikerne-avtalen fordeles lokalt, mens det i LO/YS-avtalen er store sentrale tillegg. 

Leder Ingvild Nordang for NTL ved OsloMet sier: 

— Det er viktig for meg å si at streik er et legitimt kampmiddel, og det vil ramme arbeidsgiver. Hvis staten prøver å tvinge oss over på en avtale som svekker muligheten til kollektive virkemidler som sikrer alle ansatte, også i framtida, så er det staten som har ansvaret og som presser fram en streik. Hvis det blir streik med dette uttaket, vil det nødvendigvis få konsekvenser på OsloMet. Som på andre arbeidsplasser i staten, vil en streik også kunne ramme andre. Det ligger i sakens natur, på grunn av oppgavene vi jobber med.

Powered by Labrador CMS