Slik skal det bli: Nybygget på Kronstad i Bergen. Foto: L2 Arkitekter/HVL

Ansatte føler seg overkjørt og institutt vil ikke flytte inn i nytt bygg. Fortsatt strid om åpent kontorlandskap i vest.

Åpent kontorlandskap. Ansatte er svært kritiske til utformingen av nybygget ved Høgskulen på Vestlandet.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Diskusjonen om såkalte akvititetsbaserte arbeidsplasser, åpent kontorlandskap, har pågått lenge ved Høgskulen på Vestlandet (HVL). Når 300 av 900 ansatte ved HVL etter planen skal flytte inn i nybygget Kronstad 2 (K2) om rundt to år, er Statsbyggs snitt på 23 kvadratmeter per ansatt lagt til grunn. Det vil kreve at flere arbeidsplasser blir i åpent kontorlandskap.

Fakta

Sterke reaksjoner landet rundt på åpne kontorløsninger

Regjeringen har bestemt at kontorer i framtidige statlige byggeprosjekter ikke skal overstige 23 kvadratmeter bruttoareal (BTA) per ansatt.

Flere norske universitetsbygg blir bygget etter den nye statlige standarden som innebærer maks 23 kvadratmeter per ansatt.

Samtlige steder er det sterke reaksjoner fra de ansatte mot åpent landskap eller det som i dag blir kalt aktivitetsbaserte arbeidsplasser.

Disse institusjonene får nye bygg:

  • NTNU Teknologibygget ved NTNU og hele det nye campus, og lærerutdanningen skal flytte inn i nytt lærerbygg med åpent landskap.
  • NMBU Den nye Veterinærhøgskolen i Ås.
  • UiT Det nye bygget for lærerutdanningen.
  • UiO Det nye bygget for Livsvitenskap.
  • OsloMet Mulig ombygging i campus Pilestredet og eventuelt nybygg i Lillestrøm.
  • HVL Kronstad 2: Bygget kan stå ferdig i 2020, skal være på over 14.000 kvadratmeter, og huse om lag 2.000 studenter og 450 ansatte.

Nå har saken nådd nye høyder og de ansattes representanter er ekstra bekymret. Like før jul sendte de tillitsvalgte et brev til styrelederen ved HVL, med hele styret, rektor, tillitsvalgte og Arbeidstilsynet på kopi.

Vi er svært urolig for denne totale avvisningen av alle muligheter for dialog om løsninger for utformingen av K2-bygget.

Tillitsvalgte

Der uttrykker de tillitsvalgte bekymring for at nybygget ikke blir et undervisningsbygg som samsvarer med hva styret ønsker, at de ansatte ikke blir involvert nok i utformingen av lokalene og at de nye kontorlokalene kan svekke HVLs mulighet om å bli et universitet.

En av de tillitsvalgte, Forskerforbundets Gjert Anders Askevold, bekrefter misnøyen blant ansatte og tillitsvalgte.

— Er det full strid om åpent landskap ved HVL nå?

— Ja, sånn kan du si det. Når noen nå ytrer ønske om hvordan K2 skal være, så er svarene gjennomgående preget av at det er for seint å påvirke, sier Askevold til Khrono.

Les også:

— Total avvisning av alle muligheter for dialog

I juni i fjor gjennomførte Arbeidstilsynet, som flere ganger har uttalt seg kritisk til statens nye arealnorm, et tilsyn ved HVL. I tilsynsrapporten skriver Arbeidstilsynet at prosessen på vei til nytt bygg ikke har kommet lenger enn at det er mulig å justere rominndelingen i bygget.

Derfor ble de tillitsvalgte overrasket da ledelsen i fjor høst hevdet at planløsningen for nybygget var vedtatt og ikke kunne endres.

«Vi er svært urolig for denne totale avvisningen av alle muligheter for dialog om løsninger for utformingen av K2-bygget. Det har også gitt seg utslag i at en svært stor overvekt av administrative fagmiljø er blant dem som har ønsket seg inn i K2, mens ingen fagmiljø som driver med undervisning og forskning og som i dag har tilholdssted i K1 har ønsket seg dit. Det kan derfor se ut som at det som skulle bli et flott, nytt, fremtidsrettet bygg som skulle romme HVLs kjerneaktivitet med undervisning og forskning, kommer til å bli et administrasjonsbygg med auditorier. Dette kan umulig være i tråd med styrets intensjon da det ble vedtatt at K2 skulle oppføres», heter det i bekymringsmeldingen fra de plasstillitsvalgte.

Truer med å nekte å flytte inn

Ifølge styrepapirene fra januar er Institutt for økonomi og administrasjon ved Campus i Bergen blant de som har varslet at de ikke ønsker seg inn i nybygget hvis ikke planen for arbeidsplasser justeres:

«Dersom prosessen med K2-bygget ikke snarlig kommer inn på et mer konstruktivt spor med reell mulighet til å påvirke utformingen av arbeidsplassene, vil IØA Campus Bergen dessverre se seg nødt til å vurdere om ikke arbeidsplasser i K1 (det gamle bygget, journ.anm.) bedre vil ivareta vårt behov for gode arbeidsplasser og godt arbeidsmiljø, enn K2», skrev assisterende instituttleder Eli Lindblad Rem i et brev til blant annet rektor og verneombud i januar.

Formuleringene skal ifølge brevet ha blitt lagt fram på et instituttmøte og fått full tilslutning der.

Gjert Anders Askevold, tillitsvalgt ved HVL. Foto: Privat

— Det er fagmiljøer som har sagt at de ville flytte inn i K2. De forventet at det skulle bli et nytt, flott og fantastisk bygg, men når prosjektet har gått framover og det viser seg at det er meget innskrenkede muligheter til påvirke hvordan arbeidsplassen skal bli, så har man trukket seg. Man ble lovet stor mulighet for å påvirke romløsninger, interiør og annet. Men så ble det bare slått fast at man ikke kunne påvirke, sier tillitsvalgt Gjert Anders Askeveold til Khrono.

Forbud mot å diskutere skisser

I et annet vedlegg i sakspapirene er et notat fra to medlemmer som tidligere har sittet i i et brukerutvalg for nybygget. Heidi Bjørstad ved avdeling for ingeniør- og økonomifag og Forskerforbundets Kristin Hinna skrev i fjor at de ble nektet å diskutere brukergruppens arbeid og tegninger med de kolleger de representerte i brukerutvalget.

«Det ble i møtet nedlagt forbud mot å diskutere gruppens arbeid/tegningene med de kollegene vi satt som representanter for. Dette opplevdes som svært begrensende i forhold til en rimelig målsetting om å oppnå et best mulig resultat fra brukerutvalgets arbeid, et resultat som i størst mulig grad tar hensyn til brukernes reelle behov», skrev de to.

I notatet opplyste de også om at det i det siste møtet i utvalget ikke ble sendt ut sakspapirer, og at tegningene som var grunnlag for diskusjonene i brukerutvalget ble lagt på bordet først da møtet hadde startet.

Jeg håper man gjør om på at man skal ha aktivitetsbaserte arbeidsplasser ved Kronstad

Gjert Anders Askevold

Arbeidstilsynet vurderer oppfølging

Arbeidstilsynet har i et brev til Kunnskapsdepartementet, som Khrono har fått innsyn i, kommentert bekymringsmeldingen fra de ansatte.

Der skriver Arbeidstilsynet at de hadde fått forståelse for at HVL ville gjennomføre medvirkning på veien mot ny planløsning og at det bidro til at de ikke varslet pålegg i fjor sommer.

Tilsynet understreker også at de ikke har gitt endelig samtykke til planene og at HVL mangler å dokumentere at de har planlagt og involvert de ansatte for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø. De varsler også at de nå vil vurdere videre oppfølging.

Bygger seg opp mot styremøte neste uke

Etter det Khrono erfarer, er det knyttet stor spenning til om styret vil legge føringer for mer medvirkning etter neste styremøte

Styret har bestemt seg for å ha et eget styreseminar om aktivitetsbaserte arbeidsplasser når det møtes neste uke. I styrepapirene står det at styret tar tilbakemeldingene fra de ansatte på alvor og at styret vil gå gjennom HVLs forhold til Arbeidstilsynet.

— Jeg har forhåpninger til at man diskuterer ABA-konseptet inngående og jeg håper man gjør om på at man skal ha aktivitetsbaserte arbeidsplasser ved Kronstad, sier tillitsvalgt Askevold.

Han mener den manglende påvirkningen de ansatte har på utformingen av campus også strider mot prinsippene ved aktivitetsbaserte arbeidsplasser.

— Det er uklart for meg hva et fagmiljø som skal inn i bygget kan påvirke i det hele tatt. Poenget med aktivitetsbaserte arbeidsplasser er at arbeidsplassene skal være utformet etter aktiviteten, og ikke etter hva noen tenker at aktiviteten skulle være på forhånd, sier Askevold.

Arvid Hallén, styreleder ved Høgskulen på Vestlandet. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Rektor vil ikke uttale seg før styremøtet

Rektor Berit Rokne ønsker ikke kommentere saken til Khrono og avslår i en SMS muligheten for å imøtegå påstandene fra de tillitsvalgte. Hun ønsker ikke kommentere saken før den behandles av styret.

Les også: Et lynraskt år for rektor Rokne i vest

I et tidligere intervju med Khrono publisert 1. januar 2018 svarte hun følgende på spørsmål om hvilken fraksjon hun tilhører; cellekontor og eller åpent kontorlandskap - også kalt aktivitetsbasert arbeidsplass:

— Dette er jo en debatt som strekker seg over år, og den tar energi på sitt vis. Vi skal flytte inn i et nybygg i 2020. Vi er pålagt arealeffektivisering. Jeg synes det er spennende med nye måter å tenke bygg på, nye måter å møte studentene på. Jeg gleder meg til å flytte inn i nytt bygg.

Og hun la blant annet også til:

— Vi har en viktig prosess framover både for å forklare konseptet for de ansatte og avgjøre hvem som skal flytte inn i bygget.

Hallén: Overrasket over fortsatt stor debatt

Styreleder ved HVL, Arvid Hallén, erkjenner at han ble overrasket over at temaet fortsatt skaper så mye diskusjon ved høgskolen.

— Siden dette er en diskusjon som har vært oppe for styret noen ganger, ba styret om å få opp en sak om dette på det neste styremøtet, så vi kan gå grundigere inn i både prosessen som har vært og prosessen videre fram til bygget skal tas i bruk. Vi skal ha et styreseminar, som betyr at vi skal gå litt grundigere inn i dette enn det vi gjør med vanlige styresaker.

— Ble du overrasket over omfanget på kritikken som kom fram for styret forrige styremøte?

— Jeg ble vel litt overrasket over at dette fortsatt er en så varm potet ved HVL og i de miljøene som i utgangspunktet er tenkt inn i bygget. Jeg håper at vi etter styremøtet kan få en litt mer omforent forståelse av hvordan prosessen har vært fram til i dag og hvordan det skal legges opp fremover. Styret har ikke ønsket å gå inn i den konkrete gjennomføringen av prosjektet, men når det kommer en sak der fagforeninger og andre gir innspill, så er det naturlig at vi ber om en grundig behandling og orientering.

I styrepapirene som er lagt ut i forkant av neste ukes møte, står dette om hva som skal opp på styreseminaret:

«I styreseminaret vil det bli gitt en grundig gjennomgang av tidslinjen fra det ble gitt godkjenning til å starte byggeprosjektet, involveringsprosessene med brukerutvalg 1 og 2, og frem til beslutning og detaljerte planer. Dette vil skje i første del av seminaret. I andre del av seminaret vil det bli beskrevet hvordan prosessene fremover er planlagt, hvordan disse inneholder kritisk viktige elementer av både organisasjonsutvikling, teknologi, vurderinger rundt anvendelsen av de ulike etasjene og sonene i bygget. I tillegg vil det bli skissert hvordan valg av ulike interiørkonsepter i både lukkede rom og åpne soner representerer et handlingsrom og hvordan disse skal underbygge de ansattes oppgaver og preferanser».

Les også: Alle innlegg og saker i Khrono om åpent landskap

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS