Eirin Kornelia G. Østensen (i midten), læringsmiljøansvarlig for Studentparlamentet ved OsloMet, Vilde Henningsgård, og talsperson for studentkjellerene ved Universitetet i Oslo, Adrian Helle, sier de er godt forberedt til de kommende fadderukene, men frykter likevel at tidlige stengetider flere steder kan føre til mer ukontrollert festing. Foto: Mina Ræge

Studentpuber i Oslo tar legevaktens bekymring om rusforgiftning alvorlig

Fadderuker. Studentpubene forbereder seg til storinnrykk i fadderukene. Men de tar også inn over seg bekymringsmeldingen fra legevakten om mange tilfeller av akutt rusforgiftning de samme ukene.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Studentpubene i Oslo er forberedt på til fadderukene og studiestart, men enkelte frykter at det kan bli mer festing enn før, på grunn av tidligere stengetider.

I juli fortalte Khrono at Studentsamskipnaden i Oslo innfører hastetiltak i fadderukene, etter at legevakta i Oslo sendte bekymringsmelding til samskipnaden etter fjorårets fadderuke.

I meldingen fra legevakta kom det fram at august er en toppmåned for unge under 24 som kommer til legevakten med rusmiddelforgiftning.

Av de 80 tilfellene med rusmiddelforgiftning som kom til legevakta i august 2018, skjedde 65 av dem under den mest intense helgen i fadderuken.

Vi konsentrerer oss om at studentpubene skal være en sosial møteplass hvor studentene kan føle seg trygge, også i fadderukene.

Eirin Kornelia G. Østensen (25)

Også studentpubene i Oslo tar tallene på alvor. Eirin Kornelia G. Østensen (25), leder Samfunnet Bislet, OsloMets studentkro.

— Vi er noen av dem som ser dette nærmest. Vi konsentrerer oss om at studentpubene skal være en sosial møteplass hvor studentene kan føle seg trygge, også i fadderukene, sier Østensen til Khrono.

Forlenger åpningstidene i fadderukene

Østensen forteller at flere av studentpubene i Oslo samarbeider om å imøtekomme studentstrømmen i fadderukene. I tillegg stiller pubene med ekstra sikkerhetstiltak for kontrollerte forhold.

— Vi har kontakt med flere av de andre lærestedene som også sender studenter til oss, sier hun, og legger til:

— Vi har også gode dialoger med vektertjeneste på OsloMet og Næringsetaten, og vi får fortløpende informasjon fra politiet. Så har vi også ekstra personale på jobb i fadderukene, og vi har alltid vann tilgjengelig for våre gjester og klare og gode internrutiner.

Leder for Samfunnet Bislet, Eirin Kornelia G. Østensen, sier studentpuben har ekstra fokus på trygghet i fadderukene. I forbindelse med studiestart har de utvidet pubens åpningstider, og håper å signalisere at studentpubene dreier seg om mer enn bare alkoholinntak. Foto: Mina Ræge

I anledning studiestart har Samfunnet Bislet utvidet åpningstidene. I fadderukene holder de åpnet hver dag, og fra tirsdag til fredag er dørene åpne fra klokka 13:00 til 03:00.

Med de tidlige åpningstidene håper de å signalisere at studentpubene dreier seg om mer enn bare alkoholservering.

— Vi har vært tydelig på at Samfunnet er en møteplass der man kan få en trygghetsfølelse rundt studiestart. Politiet har gitt uttrykk for at de liker at studentene holder seg på campus. Det er tryggere for studentene, og da oversvømmer de ikke sentrum, som også utgjør en risiko, sier Østensen.

Vil passe på hverandre

Læringsmiljøansvarlig for Studentparlamentet ved OsloMet, Vilde Henningsgård, sier det positivt at studentpubene har dette fokuset.

Fakta

Ungdom og rus på Legevakten i Oslo 2018

Oslo Legevakt tar i mot 3000 pasienter med rusmiddelforgiftninger årlig.

Ungdom og Rus på Legevakten i Oslo er en integrert del av Sosial og ambulant akuttjeneste (SAA), er døgnbemannet og tilbyr akutt samtale og oppfølgning til alle barn og unge under 24 år som oppsøker Oslo kommunale legevakt etter en rushenvendelse.

90 prosent av alle akutte konsultasjoner for personer under 24 år skyldtes i 2018 en rusmiddelforgifting.

I 2018 var det 790 akutte rus-konsultasjoner.

103 av konsultasjonene var med barn under 18 år.

I 2018 var toppmånedene for konsultasjoner i april, mai, juni og august måned med henholdsvis 72, 77, 72 og 80 konsultasjoner.

Den største gruppen som ankom legevakten i 2018 er 20 til 22- åringer.

Av totalt antall akutte konsultasjoner med barn og unge under 24 år i 2018, var 394 konsultasjoner med menn og 396 konsultasjoner med kvinner.

330 av alle akutte konsultasjoner kommer fra barn og unge som ikke er folkeregistrerte i Oslo.

Alkohol er det klart mest brukte rusmiddelet ved kontakter på Legevakten.

Kilde: Årsrapport 2018 - Ungdom og rus på Legevakten i Oslo

— Det er særlig tilhørigheten til institusjonene som gjør utelivskulturen på studentpubene annerledes enn det generelle utelivet. Det er fint at de tilbyr mange andre aktiviteter enn å bare sitte og pilse, som konserter, quiz og brettspill, sier hun.

Også OsloMet har tiltak for å skjerpe tryggheten rundt fadderukene.

— Vi har fadder-kickoff, hvor vi har praten om at fadderne må huske på ansvaret og rollen de har. Sånn bygges det opp en forventning om at man skal ha det gøy, men òg at man skal passe på hverandre.

Skal ha faddervakter

I vår kontaktet legevakten SiO og uttrykte bekymring for det store antallet studenter som kommer inn med alkoholforgiftning i august.

Som en respons på henvendelsen SiO startet et akutt tiltak med en «faddervaktordning» i samarbeid med Velferdstinget i Oslo og Akershus, Universitetet i Oslo (UiO), OsloMet, Storbyuniversitetet, BI og Høyskolen Kristiania.

I de mest intensive dagene i fadderukene, fredag 16. og søndag 17. august, skal frivillige i samarbeid med Natteravnene dele ut vann, mat, og snakke med de som ønsker det.

Det skal være en stand ved Youngstorget, og en ved Spikersuppa. I tillegg skal frivillige gå rundt i gatene. Trondheim har en tilsvarende ordnings som har pågått de siste seks årene. Der er frivillige på faddervakt i fjorten dager, ikke to, som planen er i Oslo.

Færre eksterne besøkende på Blindern

Den mest intense helgen i fadderukene sammenfaller også med Findings Festival — en musikkfestival som finner sted 16. og 17. august på Bislett Stadion, like ved OsloMet.

Østensen sier de har tatt ekstra forholdsregler disse dagene, grunnet mulige ekstra rus-utfordringer.

— Besøkende som har på seg Findings-bånd skal bevise at de er studenter, ellers slipper de ikke inn. Dette er vi svært strenge på blant annet fordi Fadderuken er for studentene, forteller hun.

Adrian Helle, talsperson for studentkjellerene ved Universitetet i Oslo, sier at også de ønsker å legge til rette for at studentkjellerene på Blindern er trygge møteplasser for studentene. Han tror ikke Blindern-pubene er like utsatt for eksterne besøkende som studentpubene i sentrum.

— Vi ligger ikke i et like utsatt område, og vi har heller ikke så mye rus der, utenom alkohol. Vi har alle egne rusvurderinger som krav fra universitet.

Kan bli flere hjemmefester

Eirin Kornelia G. Østensen (venstre), læringsmiljøansvarlig for Studentparlamentet ved OsloMet, Vilde Henningsgård, og talsperson for studentkjellerene ved Universitetet i Oslo, Adrian Helle, sier de alle er godt forberedt på de kommende fadderukene. Foto: Mina Ræge.

Denne våren har likevel studentpubene i Oslo hatt utfordringer med vaktskift og åpningstider, etter at Oslo kommune innførte obligatoriske Salutt-kurs for all serveringspersonale etter klokka 01:00.

Kurset dreier seg blant annet om konflikthåndtering, kommunikasjon og hvordan alkohol påvirker kroppen.

Det er kommunen som holder kursene og det koster 500 kroner for å delta.

Dette har medført utfordringer for mange av studentpubene. I fjor uttalte flere at de ikke hadde råd til å betale for kurset for alle sine ansatte, ifølge Universitas. Samfunnet Bislet klarer likevel å imøtekomme åpningstidene i fadderukene med nok frivillige med kurset.

Politiet har gitt uttrykk for at de liker at studentene holder seg til campus. Det er tryggere for studentene, og da oversvømmer de ikke sentrum, som også utgjør en risiko.

Eirin Kornelia G. Østensen

— Vår løsning er at vi har to ulike vaktsystemer. I det klokka blir ett skal de som står bak baren ha tatt Salutt-kurset, og sånn er det bare. Hos oss har styret til Samfunnet Bislet bestemt at de betaler for kurset til den frivillige dersom de består.

Østensen sier at omlag 20 stykker har tatt kurset hos dem. Det er i tråd med flere av de andre studentpubene, bekrefter Helle.

Østensen sier at kurset likevel kan være et hinder blant annet for nye frivillige, som kanskje ikke kan få de vaktene de ønsker, fordi de ikke har kurset eller mulighet til å ta det.

— Det er også et hinder for de som har vært frivillige lenge, men som snart er ferdig med å studere. Salutt-kurset har vært en utfordring, siden vi ikke er en barbedrift, men en studentforening som driver barvirksomhet.

Også Helle bekrefter at Salutt-kurset har vært en utfordring for studentpubene på Blindern.

— En studentpub har omlag 130 frivillige som jobber i løpet av et semester, med en gjennomsnittlig arbeidstid på 13,5 timer. Da er det ganske omfattende å sende dem på et seks timers kurs. I tillegg har ikke alle muligheten til å dra på kurs i en hektisk studiehverdag.

— Studentpubene er i kjernen av behovet for Salutt-kurs

Byrådssekretær ved Oslo kommune, Zaineb Al-Samarai (Ap), bekrefter at kommunen har satt opp egne kurs for studentpubene. Hun sier de har hatt god dialog med studentene.

Mange vorser til klokken 11, og når studentkjellerne stenger tidligere er nok terskelen lavere for å opprette en festvilla.

Vilde Henningsgård

— Imidlertid viser det seg at det ikke har vært behov for å sette opp mange flere egne studentkurs, da etaten opplever at studentene er sterkt representert på «vanlige» saluttkurs gjennom hele året, sier Al-Samarai.

Hun legger til at tilbakemeldingen fra studentene som har tatt kurset er at kurset er bra og lærerikt, og at majoriteten er fornøyde. Samtidig mener noen at de ikke trenger kurset.

— Studenter og studentpuber er i kjernen i behovet for Salutt-kurs. Dette er unge, uerfarne mennesker, uten noe utelivskompetanse, som skal skjenke vennene sine på et utested med relativt høyt skjenkenivå, sier Al-Samarai..

Al-Samarai sier prisnivået allerede er lavt for et heldagskurs sammenlignet med lignende kurs i andre kommuner.

— I Oslo kommune er det kommunen selv som dekker to tredjedeler av kostnaden for gjennomføring av kursene. Vårt inntrykk er at studentene har funnet en måte å finansiere kursavgiften på gjennom tilskuddsordninger internt, sier hun, og legger til:

— Dersom studentene fremdeles mener at prisen er det største hinderet for å delta på saluttkursene, oppfordrer jeg studentorganisasjonen til å skrive en skriftlig søknad til Byråd for næring og eierskap om å få redusert prisen for denne gruppen.

Flere på Blindern stenger tidlig

I de kommende fadderukene har halvparten av studentkjellerne på Blindern valgt å stenge klokka 01:00. Noen spekulerer i at dette kan ha en sammenheng med krav om Salutt-kurs.

Helle sier dette er kan være problematisk for studentenes drikkekultur.

— Studentkjellerne det gjelder vil stenge serveringen en halvtime før, altså halv ett, og da er natten fremdeles ung i manges øyne. Da er det en risiko for at det blir mer hjemmefester, hvor studenter drikker mer under mindre kontrollerte omgivelser.

Både Helle og Henningsgård tror at noen av studentpubenes tidligere stengetider kan resultere i mer hjemmefesting under mindre kontrollerte forhold. Foto: Mina Ræge.

Direktør for Helse og Rådgivning i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO), Trond Morten Nejad-Trondsen, uttalte til Khrono at det særlig var den uorganiserte festingen der noen studenter drikker mye før de går ut som er utfordrende.

Også Henningsgård tror studentpubenes innskrenkede åpningstider kan føre til mer slik festing.

— Mange vorser til klokken 11, og når studentkjellerne stenger tidligere er nok terskelen lavere for å opprette en festvilla, sier hun.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS