Kunsthøgskolen

Alle ansatte får koronabonus

Kunsthøgskolen gir 5000 kroner til alle ansatte, unntatt ledelsen.

Kunsthøgskolen i Oslo utbetaler en bonus til ansatte for koronainnsatsen.
Publisert Oppdatert

(Se endringslogg nederst for endring i saken)

For to uker siden kunne Khrono fortelle om at seksjonssjefer ved Kunsthøgskolen i Oslo hadde fått mange tusener i godtgjørelse for merarbeid under pandemiens første måneder. Det fikk tillitsvalgte til å tenne på alle plugger, blant annet siden de hadde fått avslag på tillegg for alle ansatte.

Men nå får også resten av høgskolens ansatte i alle fall en viss grad av honnør, for e-post-besvarelser i helgene, vandrende utendørs studentveiledning i naturen og langvarig høyt arbeidspress.

Høgskolen innvilger 5000 kroner i korona-tillegg til alle ansatte som har stått i over 20 prosent stilling. Det ble klart under forhandlinger mellom ledelsen og tillitsvalgte tirsdag 8. juni.

De tillitsvalgte spilte tidligere i mai inn et ønske om et slikt tillegg. I august kommer pengene på konto.

(LES VIDERE ETTER ANNONSEN)

Bli varslet om siste nytt på mobilen!

LAST NED KHRONO-APPEN HER:
Download on the App Store
Tilgjengelig på Google Play

— En anerkjennelse

— Engangsutbetalingen på 5000 kroner er en anerkjennelse for ekstraordinær innsats, alle utfordringene som har vært knyttet til håndteringen av pandemien og påfølgende merarbeid og omstillinger til smittevernssituasjonen, uttaler høgskoledirektør Kristel Skorge i en melding på intranettet.

Hun understreker at studieåret ikke kunne vært gjennomført uten den ekstraordinære innsatsen. Rektor, direktør, prorektor og seksjonssjefer omfattes ikke av tillegget, spesifiseres det i meldingen til de ansatte.

Rektor Markus Degerman takker de ansatte.

— Det har vært en svært vanskelig tid for Khio, det vi har gått gjennom kan ikke og skal ikke sammenlignes med en normalperiode når alt er åpen og som vanlig. Til tross for forutsetninger som i utgangspunktet gjør alt arbeid mye vanskeligere, har jeg gang på gang blitt imponert over arbeid, utstillinger og forestillinger jeg har seg, skriver Degerman.

(Endringslogg: kl 12:08 - Khrono skrev først at Khio hadde meddelt bonusen gjennom en pressemelding. Det riktige er at de informerte ansatte på intranettet.)

Powered by Labrador CMS