Formuleringsrot

Ampert om midlertidighet i NTNUs styremøte

Stor forvirring etter at formulering som styret kjempet for å luke ut i fjor, dukket opp på ny i år. — Et tillitsbrudd, sier styremedlem.

Styrerepresentant for de vitenskapelig ansatte, Kristin Melum Eide, ble opprørt etter å ha lest styrepapirene til torsdagens møte.
Styrerepresentant for de vitenskapelig ansatte, Kristin Melum Eide, ble opprørt etter å ha lest styrepapirene til torsdagens møte.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

— Er dette en omkamp eller? Dette er veldig provoserende! Jeg ble så opprørt da jeg leste det.

Det var styrerepresentant for de vitenskapelig ansatte, Kristin Melum Eides første reaksjon etter å ha lest styrepapirene om status og tiltak for midlertidighet ved NTNU.

Vi må spole ett år tilbake i tid, for å forstå Eides reaksjon.

Fjorårets formulering tilbake igjen

For det ble ampert i akkurat samme styresak også for ett år siden. Da uttrykte flere styremedlemmer skepsis til en formulering i tilrådningen:

«Evnen til å kunne redusere midlertidigheten ved en enhet vil inngå som ett av flere forhold lederen vil bli vurdert på».

Etter en amper runde mellom styret og administrasjonen, ble formuleringen tatt ut i 2019 og erstattet med: «Det må tydeliggjøres at arbeid knyttet til midlertidighet er et ledelsesansvar.»

Men i 2020 har fjorårets omdiskuterte formulering igjen funnet vegen inn i tilrådningen, ført i pennen av organisasjonsdirektør Ida Munkeby.

Denne gangen med ordlyden «... ett av flere forhold lederen bør bli vurdert på.»

— Styret var i fjor helt klare på at denne formuleringen skulle ut. Ofte hører vi at administrasjonen tar det med seg, og det er en tillit styret har til administrasjonen. At en formulering som skulle ut nå er tilbake, det er et tillitsbrudd. Jeg er sterkt opprørt over dette, sa Melum Eide da styret diskuterte saken torsdag.

Press på å få ned midlertidigheten

Bakgrunnen for at formuleringen i det hele tatt kom på plass i 2019, henger sammen med Kunnskapsdepartementets økte fokus på å få ned midlertidigheten i sektoren.

Tidligere forskning- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) satte saken virkelig på dagsorden og la et press på alle høgskoler og universiteter.

Midlertidigheten ved NTNU hadde stagnert, til og med økt noe fra 2017 til 2018. Derfor var en slik vurdering av ledere ett av tiltakene organisasjonsdirektør Munkeby ønsket på plass for å få bukt med økningen i andelen midlertidige.

— Instituttledere pressa nok fra før

Styrerepresentant Tim Torvatn, som representerer de vitenskapelig ansatte, argumenterte den gang for at de foreslåtte tiltakene ikke ville gi effekt.

Styrerepresentant Tim Torvatn under et møte i september 2019.
Styrerepresentant Tim Torvatn under et møte i september 2019.

— Vi veit målet, men vi veit ikke midlene fordi vi skjønner ikke problemet godt nok. Med tiltakene skjærer vi alle over en kam, sa han under fjorårets junimøte, ifølge Universitetsavisa.

Melum Eide rekapitulerte argumentasjonen for å ta ut formuleringen fra fjoråret slik:

— Det handler om at instituttledere er pressa nok fra før. Dette skal ikke ha effekt på deres lønnsforhandlinger, for eksempel, sa Melum Eide under styremøtet torsdag.

Torvatn var også opprørt av å lese at fjorårets formulering var tatt inn igjen.

— Det overrasker meg at man får inn formuleringer som helt eksplisitt har blitt tatt ut. Jeg vet ikke om det finnes noen unnskyldning for det? sa Torvatn under torsdagens møte.

— Vi kan ikke bare stå der på toppen og si at «nå må dere gjøre slik vi sier». NTNU må vise lederne hvilke alternativer som finnes, la han til.

Organisasjonsdirektør Ida Munkeby beklaget glippen etter at Melum Eide og Torvatn påpekte hva som hadde skjedd.
Organisasjonsdirektør Ida Munkeby beklaget glippen etter at Melum Eide og Torvatn påpekte hva som hadde skjedd.

— Styremedlemmer må nilese sakspapirene

Organisasjonsdirektør Munkeby la seg helt flat etter innspillene fra Melum Eide og Torvatn.

— Jeg må bare beklage glippen. Det er ikke tenkt som en omkamp. Hukommelsen har sviktet fra i fjor. Jeg legger meg flat og det er ikke en floskel, sa Munkeby og understreket viktigheten av tilliten mellom styret og administrasjonen.

Melum Eide svarer Khrono slik i en SMS på spørsmålet om hun er fornøyd med Munkebys svar:

— Jeg er fornøyd med at de tok det alvorlig, og ikke prøvde å bagatellisere det som har skjedd. Men det viser rett og slett at her må en som styremedlem NILESE alle sakspapirer, nøye og i detalj. Ikke nok å skumme. Uten nærlesing her, ville vi som styre ha godkjent et virkemiddel vi ampert sørga for å få fjerna i fjor, skriver Melum Eide.

Hun legger til:

— Men det er ikke egentlig styrets oppgave å drive på å gjete styrevedtak med tanke på at de skal respekteres for den overskuelige og rimelige framtid.

Andelen midlertidig ansatte ved NTNU har imidlertid gått ned fra 17,05 prosent i 2018 til 14,29 prosent i 2019, ifølge styrepapirene.

NTNUs siste styremøte før sommeren foregikk digitalt.

Powered by Labrador CMS