TikTok

Anbefaler alle ansatte ved universiteter og høgskoler å slette TikTok og Telegram

Kunnskapsdepartementet anbefaler at ansatte i universitets- og høgskolsektoren ikke har TikTok og Telegram på sine tjenestetelefoner.

Er du ansatt ved et universitet eller en høgskole og har tjenestetefefon? Da må du belage deg på slette Tik Tok og Telegram hvis du har lastet ned appene.

Torsdag sendte Kunnskapsdepartementet et brev til en rekke statlige virksomheter med følgende ordlyd: «KD ber om at anbefalingen fra NSM følges opp i virksomhetene.»

— Anbefalingene om ikke å ha TikTok eller Telegram på tjenesteenhetene gjelder alle ansatte i offentlige virksomheter, inkludert statlige universiteter og høgskoler, skriver Kunnskapsdepartementet i en e-post til Khrono.

Med tjenesteenhet menes det mobiltelefoner, nettbrett eller personlige datamaskiner betalt av arbeidsgiver.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Justis- og beredskapsdepartementet frarådet denne uken politisk ledelse og ansatte i departementene å ha TikTok eller Telegram på tjenesteenheter. Budskapet er også rettet mot virksomheter underlagt departementene.

NSMs anbefaling innebærer også at TikTok og Telegram ikke bør installeres på private enheter, som får tilgang til virksomhetens interne digitale infrastruktur eller tjenester.

Videre heter det at dersom det er tjenstlig behov for å installere disse appene, så anbefaler NSM at de installeres og benyttes på en separat enhet forbeholdt denne typen formål.

KDs ansatte må slette

Mens det går ut en anbefaling til blant annet universiteter og høgskoler, får ansatte i Kunnskapsdepartementet en strengere beskjed:

— Kunnskapsdepartementet har besluttet at våre ansatte som har TikTok eller Telegram lastet ned på telefon, Ipad eller PC, må slette disse appene, opplyser departementet.

TikTok og Telegram skal heller ikke brukes via nettleser på KDs tjenesteenheter.

— Mange ansatte har jo telefoner som er betalt av arbeidsgiver, og ikke minst så er de aller fleste ansatte tidvis oppkoblet institusjonenes digitale nettverk osv. Kan dette være problematisk?

— Løsningene for tjenestetelefon og så videre, vil være ulike fra virksomhet til virksomhet, svarer Kunnskapsdepartementet.

De anbefaler videre at NSMs 13 råd om sikker mobilbruk følges.

— Deler bekymringene

Da Khrono tok en sjekkerunde i begynnelsen av mars, kom det frem at så å si alle de høyere utdanningsinstitusjonene er på TikTok.

Universitetet i Bergen (UiB) sier nå at de vil følge anbefalingene fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet. De vil gå ut med informasjon om at universitetet fraråder at disse applikasjonene installeres tjenesteenheter, det vil si mobiltelefoner, nettbrett eller personlige datamaskiner betalt av arbeidsgiver.

— UiB har ikke grunnlag for å gjøre noen andre vurderinger enn NSM her, og vi deler deres bekymringer, sier IT-direktør ved UiB, Tore Burheim.

Nå er det TikTok og Telegram som er i skuddlinja, men UiB går bredere ut:

— Generelt vil vi oppfordre alle våre studenter og ansatte om å være bevisste sine personverninnstillinger i all bruk av sosiale medier, og legge seg på en forsiktig linje med hva man tillater at appene å få tilgang til, sier Burheim.

IT-direktøren opplyser at når det gjelder UiB sin tilstedeværelse med innhold på TikTok, har de også tidligere gjort vurderinger knyttet til sikkerhet. Blant annet bruker de ikke tjenesteenheter til posting og innholdsproduksjon på UiB sin konto. De har også valgt å ikke lenke til UiB sine nettsider fra TikTok.

— Sikkerhetsvurderinger og plattformene er i stadig endring, og vi vil fortløpende måtte vurdere behov for nye tiltak, også i lys av den nye vurderingen og anbefalingen fra NSM, sier Tore Burheim.

Klar med retningslinjer

Universitetet i Oslo (UiO vil også følge anbefalingene fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

— Nå ber vi våre ansatte la være å installere og bruke appene TikTok og Telegram på sine mobiltelefoner og andre digitale enheter ved universitetet, opplyser IT-direktør Lars Oftedal.

Disse retningslinjene blir nå gjeldende:

«Ansatte som har mobiltelefon eller andre digitale enheter betalt av arbeidsgiver, bes om å slette TikTok og Telegram fra disse. Appene skal ikke lastes ned på UiOs enheter.

Ansatte som bruker UiOs digitale tjenester, for eksempel e-post, på private enheter, frarådes å laste ned eller bruke TikTok og Telegram på disse enhetene.

Der det er tjenstlige behov for å bruke disse appene, må det brukes tjenesteenheter som er atskilt fra UiOs interne systemer.»

Khrono har også vært i kontakt med NTNU fredag ettermiddag, men de hadde ikke anledning til å svare på så kort varsel.

Følger to spor

Universitetet i Agder (UiA) har i et tidligere intervju med Khrono sagt at de planla å trappe opp TikTok-aktiviteten, gjennom et nytt prosjekt som skulle handle om kunnskapsformidling.

Etter budskapet fra Nasjonale sikkerhetsmyndighet (NSM) og Justis- og beredskapsdepartementet denne uken, fortalte kommunikasjonsdirektør ved UiA, Øivind Dagsvik Eskedal torsdag at de nå følger utviklingen i to ulike spor.

— Først handler det om hvordan vi skal bruke kanalen til kommunikasjon. Deretter handler det om hvordan vi skal forholde oss til appen når det gjelder UiAs tjenestetelefoner, sier Eskedal til Khrono.

Når det gjelder det førstnevnte blir løsningen antagelig å bestille inn egne enheter som kan brukes til TikTok og som ikke er tilknyttet UiAs øvrige digitale infrastruktur.

— Målgruppene vi skal nå er fortsatt på TikTok, så vi vil derfor forsøke å finne løsninger som gjør at vi fortsatt kan være til stede der, sier Eskedal.

— Når det gjelder ansattes tjenestetelefoner, er dette noe vi holder på å gjøre vurderinger rundt akkurat nå.

Slettet TikTok-konto

Politihøgskolen meldte i begynnelsen av mars at de hellet mot å avvikle bruken av den kinesiske appen.

Til Khrono bekrefter kommunikasjonsavdelingen ved PHS nå at de har slettet TikTok-kontoen sin. De informerer ellers om at de er i en vurderingsfase når det gjelder de siste meldingene fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) når det gjelder bruk av TikTok på tjenestetelefonene til de ansatte.

Khrono var også torsdag i kontakt med andre universiteter og høgskoler. Flere avventet råd fra Kunnskapsdepartementet før de revurderer sin praksis med bruk av TikTok og Telegram. Nå er altså anbefalingen fra Kunnskapsdepartementet klar.

Powered by Labrador CMS