Selvplagiat

Anker fuskedom til Høyesterett

Kunnskapsdepartementet har valgt å anke selvplagiat­dommen fra Borgarting lagmannsrett. — Vi anker dommen i lagmannsretten for å få avklart viktige rettslige spørsmål, sier Sandra Borch. 

Portrett Sandra Borch
Forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch mener det vil krevende for universiteter og høgskoler dersom dommen fra Borgarting lagmannsrett blir stående.
Publisert Oppdatert

Det var i desember at en tidligere student ved Høgskolen i Innlandet vant fram i Borgarting lagmannsrett etter å ha blitt utestengt i to semestre for selvplagiat. 

Fakta

Dette er saken

  • Studenten ble utestengt fra Høgskolen i Innlandet i ett år for å gjenbruke sin egen tekst på en konteeksamen i et fag på praktisk pedagogisk utdanning (PPU).
  • Ifølge plagiatverktøyet hadde ti prosent av besvarelsen tekstlikhet med den forrige besvarelsen, som hun hadde strøket på. Det var to avsnitt med høy tekstlikhet (98 og 95 prosent).
  • Hun hadde henvist til læreboken, men ikke til sin egen, tidligere oppgave.
  • Høgskolens utestengelsvedtak ble stadfestet av det nasjonale organet Felles klagenemnd.
  • Studenten valgte å saksøke Kunnskapsdepartementet. Hun krevde at fuskevedtaket som klageorganet Felles klagenemnd gjorde, skulle kjennes ugyldig.
  •  Studenten tapte i Oslo tingrett 20. april i år, men anket saken. Borgarting lagmannsrett behandlet saken 17. november, og nå foreligger dommen. Den konkluderer med at vedtaket fra Felles klagenemd er ugyldig. 
  • Advokat Marianne Klausen ble i 2022 av Kunnskapsdepartementet oppnevnt som medlem av Felles klagenemnd for en tredje periode, selv om medlemmene maksimalt kan sitte i to perioder. De siste to periodene var hun leder for nemda. Departementet byttet ut Klausen etter å ha blitt klar over feilen i september. 
  • Flere jurister har tatt til orde for at vedtakene Marianne Klausen har vært med på å fatte er ugyldige og må behandles på nytt. Kunnskapsdepartementet har ikke konkludert om hva som skal skje med disse vedtakene. 
  • Oslo og Sør-Rogaland tingretter behandlet tidligere i høst to fuskesaker. I dommene ble det konkludert med at fuskevedtakene fattet av Felles klagenemnd er gyldige, selv om Marianne Klausen var ulovlig oppnevnt.  Disse sakene er anket direkte til Høyesterett.

Saken har fått stor oppmerksomhet det siste året, og et opprop til støtte for kvinnen ble signert av flere hundre akademikere etter at studenten tapte et søksmål i Oslo tingrett. 

Nå har Kunnskapsdepartementet valgt å anke saken til Høyesterett. 

— Vil være krevende

Departementet begrunner anken med at dommen reiser en rekke prinsipielle problemstillinger som de mener det er best om Høyesterett avklarer.

I en e-post til Khrono opplyser departementet at det vil skapes en rekke uklarheter i hvordan institusjonene skal forholde seg til fusk, dersom dommen blir stående. Det vil det være krevende for både sektoren og studenter å forholde seg til framover, skriver departementet.

«En uavklart rettstilstand vil være uheldig for studentene og for institusjonene. Det vil ikke være forutsigbart hva som vil anses som fusk, og det vil være en betydelig risiko for forskjellsbehandling dersom det er usikkerhet og ulik forståelse i sektoren om hva som er gjeldende rett», skriver departementet.

— Det er viktig for alle studenter, universiteter og høyskoler i Norge at regelverket for fusk, og håndhevelsen av det, er enkelt å forstå. Vi anker dommen i lagmannsretten for å få avklart viktige rettslige spørsmål, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp). 

Legger ned ny påstand

Statsråden legger til at det er åpenbart krevende for en tidligere student å være i en slik rettsprosess. 

— For å dempe belastningen på studenten ønsker staten å dekke både egne og studentens sakskostnader. Studenten vil heller ikke måtte vitne i Høyesterett, sier Borch. 

Departementet har i anken lagt ned påstand om en kortere utestengingsperiode enn studenten opprinnelig fikk. Studenten ble i utgangspunktet utestengt i to semestre, mens departementet legger ned påstand om ett semesters utestengelse.

Studenten ble utestengt fra Høgskolen i Innlandet i ett år for å gjenbruke sin egen tekst på en konteeksamen i et fag på praktisk pedagogisk utdanning (PPU).

Ifølge plagiatverktøyet hadde ti prosent av besvarelsen tekstlikhet med den forrige besvarelsen, som hun hadde strøket på. Det var to avsnitt med høy tekstlikhet (98 og 95 prosent).

Hun hadde henvist til læreboken, men ikke til sin egen, tidligere oppgave.

Vedtaket om selvplagiat på en konteeksamen ble først vedtatt av klagenemnda ved Høgskolen i Innlandet, og ble deretter stadfestet av både Felles klagenemnd og Oslo tingrett.

Khrono har vært i kontakt med studentens advokat Magnus Stray Vyrje, som ikke ønsker å kommentere anken før han har inngitt anketilsvar.

Legger vekk annen fuskesak

Kunnskapsdepartementet opplyser i samme e-post at de har valgt å ikke anke en annen fuskedom. 

Hannah Tomlinson ble utestengt fra Universitetet i Oslo (UiO) for å sitere feil på eksamen, men i desember vant ut fram med sin sak i Oslo tingrett.

Tomlinson ble mistenkt for fusk fordi plagiatprogrammet fant likheter mellom hennes tekst, en tekst i læreboken til ex.phil. og en tekst på en BBC-nettside.

Tomlinson har diagnosene autisme, ADHD og konsentrasjonsvansker, og hadde derfor tilrettelagt eksamen.

I tingrettens dom begrunnet de frikjennelsen med at Tomlinson har særlig utfordringer som påvirker hennes konsentrasjonsevne og gjør at hun ofte feiltolker og misforstår instruksjoner. Selv om handlingen var å regne som fusk, mente retten at det var rettsvillfarelse. 

Departementet skriver i en e-post til Khrono at de tar til «etterretning at tingretten har konkludert på bakgrunn av en konkret vurdering av studentens rettsvillfarelse. Etter departementets syn legger retten riktig rettslig grunnlag til grunn for vurderingen av hva som er fusk, og det er ingen prinsipielle grunner til å anke dommen».

Tomlinson opplyser til VG at hun vil søke erstatning nå som dommen er rettskraftig. 

— Jeg synes det er viktig siden jeg fikk utdanningen min ødelagt, og saken har vært en stor psykisk belastning, sier hun til avisa.

Powered by Labrador CMS