På reisefot: Rektor Anne Husebekk ved UiT Norges arktiske universitet tar mye fly innenlands, men har en Kina- og Alaska-reise som sitt store utenlandsbesøk i år. Rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen har vært tre ganger i Kina i år, i tillegg til Australia, Sør-Afrika, Malaysia, Sveits, USA, og Japan. For å nevne noe. Foto: Siri Øverland Eriksen (montasje)

UiT- og UiB-rektoren har reist for nær en halv million hver hittil i år

Reiser. Landets universitets- og høgskolerektorer har tette reiseprogrammer, men noen skiller seg ut i penge- og flybruk, og har bokstavelig talt reist jorda rundt i år. Se hele oversikten her.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

— Jeg innser at jeg er en klimaversting når det gjelder flyreiser, og det er overhodet ingen god følelse, sier rektor Anne Husebekk ved UiT Norges arktiske universitet.

Khrono har bedt om innsyn i reiseregningene til rektorene ved landets største universiteter og høgskoler, og rektoren for UiT Norges arktiske universitet, med kontor i Tromsø, topper lista sammen med Dag Rune Olsen, rektor for Universitetet i Bergen (UiB).

Begge har reist for langt over 400.000 kroner hittil i år.

Olsen går imidlertid de andre rektorene en høy gang når det gjelder antall utenlandsreiser i år. 20 ganger har han reist utenlands, mot Husebekks 2.

Svein Stølen ved Universitetet i Oslo er på en god tredjeplass, og har reist for 335.000 kroner hittil i år. Han har vært på 10 utenlandsreiser, inkludert en to ukers reise jorda rundt.

— Sjelden noe alternativ til fly

Husebekks reiser går svært ofte til Oslo eller til et av UiTs ti studiesteder, viser reiseregningene, og hun mener selv at 2018 stort sett har vært et helt vanlig år, reisemengdemessig. Hittil i år har reisingen også medført mer enn 60 overnattinger.

Fakta

Rektorenes reiseregninger 2018

Anne Husebekk, UiT: 443.743 kroner. Ca 66 overnattinger.

Dag Rune Olsen, UiB: 410.741 kroner individuelt. Også deltatt på gruppereiser/taxi som totalt har kostet UiB 144.409 kroner.

Svein Stølen, UiO: 334.593 kroner. Ca 55 overnattinger.

Bjørn Olsen, Nord universitet: 287.143 kroner. Ca 57 overnattinger.

Gunnar Bovim, NTNU: 279.812 kroner. Ca 40 overnattinger (i tillegg har Bovim ca 20 overnattinger ifm styreverv i Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Oslo universitetssykehus hittil i år).

Frank Reichert, UiA: 223.071 kroner. Ca 30 overnattinger.

Berit Rokne, HVL: 205.858 kroner.

Marit Boyesen, UiS: 175.732 kroner. Ca 24 overnattinger.

Curt Rice, OsloMet: 159.813 kroner. Ca 30 overnattinger.

Mari Sundli Tveit, NMBU: 102.767 kroner. Ca 17 overnattinger.

Katrine Skretting, Høgskolen i Innlandet: 88.159 kroner.

— Det gir meg to momenter til refleksjon: Det ene er at for en rektor ved UiT er det veldig mange reiser til Oslo som skal til for å dekke behovet for møtevirksomhet med departementer og andre universitetsrelaterte institusjoner, sier Husebekk, og legger til:

Turen til Kina og Alaska ble veldig, veldig kostbar, og den har jeg måttet sette meg ned og vurdere om virkelig var verdt pengene.

Anne Husebekk

— Mange av reisene kunne man tenke seg kunne vært ordnet via videokonferanse. Det gjør vi mye av internt på UiT, men det blir mindre videokonferanse med Oslo. Samtidig er det ikke vanskelig for meg å innse verdien av å møte folk ansikt til ansikt.

Når hun ikke flyr til Oslo, er Husebekk en flittig Widerøe-passasjer på lokalruter i Nord-Norge.

— Et annet moment her er at en rektor på et universitet med ti studiesteder faktisk må reise til alle de stedene iblant, og veldig sjelden er det mulig å tenke på noe annet transportmiddel enn fly. En tur til et av de nærmeste studiestedene fra Tromsø, Narvik, hadde betydd ni timer i bil tur-retur, for ikke å snakke om Bodø, Mo i Rana eller Kirkenes (Kirkenes: Ti timer hver vei, journ. anm).

Reiste jorda rundt

Den store utenlandsturnéen som gjør reiseåret 2018 noe spesielt for Husebekk, startet med deltakelse på kunnskapsdelegasjonen som besøkte Kina i april. Den kombinerte Husebekk med universitetsbesøk i Anchorage i Alaska.

Totalt kostet reisen ganske nøyaktig 100.000 kroner.

— Turen til Kina og Alaska ble veldig, veldig kostbar, og den har jeg måttet sette meg ned og vurdere om virkelig var verdt pengene. Totalt sett var vi var veldig nøkterne i Kina, og jeg var der nokså alene, til forskjell fra mange av de andre institusjonene, påpeker Husebekk, som sier at hun generelt ikke opplever reisemengden som veldig belastende.

Reisen til Kina gikk østover fra Norge, og fortsatte i samme retning til Alaska og hjem igjen.

— Totalt gikk den reisen jorda rundt. Jeg sa jo at all reisingen ikke oppleves som så belastende, men jeg kan si at akkurat den reisen var meget slitsom, med tanke på tidssoner og alt, sier Husebekk.

Olsen: Eksepsjonelt år

En rektor som ikke engang trenger å bevege seg over De syv fjell for å besøke alle sine campuser, er UiB-rektor Dag Rune Olsen.

Dag Rune Olsen i Sør-Afrika. Foto: Privat

Men der Husebekk har reist aller mest innenlands, deriblant 14 turer til Oslo i år, har Olsen sagt «ja takk, begge deler»: Han har tatt turen til Oslo minst 23 ganger i embeds medfør. I tillegg har han besøkt Japan, USA, Australia, Sør-Afrika og Kina. Kina har han faktisk besøkt tre ganger bare i år. Når Khrono får tak i Olsen på telefon, er det få dager siden han kom tilbake fra en konferanse i Kuala Lumpur.

Men dette har ikke vært noe vanlig år, bedyrer Olsen:

— Det har vært et ganske eksepsjonelt år, jeg har blant annet vært med på ett statsrådsbesøk til Kina og ett til Sør-Afrika. Det tror jeg neppe skjer igjen. Så fant jeg etter flere år tid til å delta på STS-forummøte i Japan, samt at jeg deltok på det årlige møtet til Worldwide Universities Network, som i år ble avholdt i Perth i Australia. Det er heller ikke rett rundt svingen. Så ja, det har vært et spesielt år, oppsummerer han overfor Khrono.

Synes summen virker stor

Materialet UiB har oversendt gjør det vanskelig å telle opp antall overnattinger, og Olsen tør selv ikke anslå hvor mange netter han har tilbrakt på tjenestereise hittil i år.

Jeg deltok på det årlige møtet til Worldwide Universities Network, som i år ble avholdt i Perth i Australia. Det er heller ikke rett rundt svingen.

Dag Rune Olsen

Rektoren sier at årets reisevirksomhet har blitt så hektisk som resultat av at en del reiser, blant annet til Sør-Afrika, ble booket inn i et allerede tett reiseprogram på ganske kort varsel. Han legger ikke skjul på at det i år har blitt mer reising enn han personlig setter pris på.

— Jeg trives generelt veldig godt med reisingen, men en del internasjonale reiser der man knapt setter foten utenfor konferansen sin eller hotellet sitt, kan være veldig krevende, sier han, og legger til:

— Men vi er et internasjonalt orientert universitet, og en del av mine arbeidsoppgaver er rett og slett å reise for å presentere og representere universitetet vårt overfor andre universiteter og foraer.

— Synes du selv du har reist for mye penger?

— Jeg synes summen virker stor, og legger til grunn at den blir lavere til neste år.

Dårlig klimasamvittighet

Khrono har spurt de tre rektorene i reisetoppen:

— Tar dere hensyn til klimabelastning når reiser planlegges?

— Jeg innser at jeg er en klimaversting når det gjelder flyreiser, og det er overhodet ingen god følelse. Samtidig har jeg ikke noe alternativt reisemiddel å bruke, så det er et dilemma jeg faktisk må leve med, sier Anne Husebekk, og legger til:

— Det gjøres felles vurderinger i ledelsen for reisevirksomhet, og vi er veldig åpne for å møtes på videoflater. I arbeidet med bærekraftsmål for UiT ligger det diskusjoner rundt å begrense antall reiser per år for ansatte, men for nettopp rektor er det som sagt rent nødvendig å møte opp i ganske mange sammenhenger.

Dag Rune Olsen svarer:

— Klimabelastningen er noe jeg tenker på, og UiB har jo klare ambisjoner om å være klimanøytrale innen 2030. Da er det en utfordring at vi som internasjonalt orientert universitet skal være til stede på mange steder på denne kloden, og all reisingen er et dilemma vi står i. Jeg forsøker å være oppmerksom på at nytteverdien av reisene skal være størst mulig, både ut fra økonomi- og klimaperspektiv.

— Jobber UiB med bruken av for eksempel videokonferanse?

— Ja, men ikke godt nok. Vi må bli flinkere på det. Men en del av møtene mine egner seg nok ikke fullt så godt til slikt, siden mye handler om relasjonsbygging.

Også UiO-rektor Svein Stølen ser avveiningen mellom reisebehov og klimabelastning som et dilemma:

— Dette er kjempevanskelig. Reising kommer det alltid til å være, UiO er et internasjonalt orientert universitet, men det jobbes for å redusere reising. UiO har ansatt en miljøsjef som blant annet ser på utstyr som reduserer behovet for flyreiser.

Stor variasjon

Det hersker stor variasjon i størrelsen på reisebudsjettene rektorene holder seg med, iallfall hvis tallene for hittil i 2018 legges til grunn.

De dyreste reiserektorene har brukt over 400.000 kroner, men flere andre holder seg langt under 200.000 kroner.

Rektor Kathrine Skretting ved Høgskolen i Innlandet har et av de mest nøkterne reisebudsjettene i år. FOto: Skjalg Bøhmer Vold

NTNU-rektor Gunnar Bovim reiser mye, og har levert reiseregninger for totalt nær 370.000 kroner hittil i år, men i materialet Khrono har fått går det fram at rundt 88.000 kroner refunderes NTNU siden reisene er relatert til Bovims flerfoldige styreverv. Bovim har 6 utenlandsreiser fakturert NTNU.

Kathrine Skretting ved Høgskolen i Innlandet er blant rektorene som har aller lavest reiseutgifter hittil i år: 88.000 kroner.

Stølen på turné i to uker

Skretting var også med på den store delegasjonsreisen til Kina tidligere i år, og da var hun rektoren som reiste på den billigste billetten, til under 5000 kroner, mens for eksempel UiO-rektor Svein Stølens billett kostet over 30.000 kroner.

— På over seas-flygninger reiser jeg på business-class. For å holde ut i den jobben jeg har er det viktigere for meg å kunne fly business-class enn å ha høy lønn, sa Stølen til Khrono den gangen.

I dag sier Stølen om sitt reiseprogram hittil i år:

— Det har vært et spesielt reiseår, og jeg kommer nok ikke til å reise like mye som dette framover. Jeg ønsker jo å være mest mulig tilstede på hjemmebane.

I oktober la Stølen ut på en to ukers turné, først med tre stopp i Japan, så videre til Berkeley i California før møte med universitetsnettverket The Guild i Wien. Regningen stanset på vel 97.000 kroner for rektoren.

— Det ble en reise jorda rundt, men det var egentlig heldig at alt kunne tas på én runde i stedet for flere ganger fram og tilbake. Samtidig er 14 dager soleklart for å lenge å være borte fra universitetet sitt, det kommer jeg ikke til å gjøre en eneste gang til, sier Stølen.

UiB-rektoren dokumenterer alle typer opplevelser fra sine reiser på sosiale medier. Foto: Skjermdump Twitter
Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS