Koronapandemien

ANSA etterlyser mer informasjon om utveksling

ANSA-president Morgan Alangeh ber landets høgskoler og universiteter om å komme på banen når det gjelder utveksling til våren.

Morgan Alangeh kan denne helgen bli valgt til ny ANSA-president.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

— Tidlig informasjon kan være viktig for motivasjonen til studentene, sier Mogan Alengeh.

Da Norge og store deler av verden stengte ned i mars startet umiddelbart arbeidet med å hente hjem norske studenter fra utlandet.

De aller fleste studentene, både de som var på utveksling og de som tar hele gradsutdanninger utenlands, vendte nesen hjemover som følge av koronasituasjonen.

Under 100 er på utveksling

I tiden før sommerferien bedre koronasituasjonen seg noe, spesielt i Norden og store deler av Europa, og samfunnet kunne gradvis begynne å åpne opp igjen, blant annet for utenlandsreiser til land der smittesituasjonen ikke var verre enn i Norge.

Situasjonen og ikke minst fremtidsutsiktene må uansett kunne sies å være relativt usikker, og det er vanskelig å spå hva som vil være status bare noen uker frem i tid.

Usikkerheten på tampen av våren fikk norske høyskoler og universiteter til å avlyse all utveksling til høsten som vi nå er inne i. Unntaket per nå er Universitetet i Bergen (UiB), som har latt sine utvekslingsstudenter reise til andre europeiske land denne høsten.

ANSA-president Morgan Alangeh etterlyser mer informasjon om utveksling, og ergrer seg i tillegg fortsatt over at all all utveksling i høst ble avlyst i vår.

Studentorganisasjonen ANSA (Association of Norwegian Students Abroad) erfarer at i underkant av 100 norske norske studenter er på utveksling i høst. De aller fleste av disse er tilknyttet UiB.

— De som ikke tilhører UiB har reist ut på eget initiativ. Her må jeg poengterer at jeg ikke tror at noen har gjort nettopp det, da informasjonen om avlysing av utveksling kom såpass sent at det var vanskelig for folk å organisere på egenhånd, sier ANSA-president Morgan Alangeh til Khrono.

Syden ok, utvekling ikke ok

Alangeh var blant de som mente de norske utdanningsinstitusjonene var for snare på avtrekkeren da de i vår avlyste all utveksling for høstsemesteret 2020.

— Den meningen står jeg fortsatt for. At man i midten av juli fikk lov å reise på sydenferie til Gran Canaria, men ikke planlegge for utveksling til høsten, sett bort ifra hvis man var student ved UiB, er et bevis på at avgjørelsen om å avlyse ble tatt for hurtig i vår, sier Alangeh.

Kalenderåret 2019 dro rundt 7500 norske studenter på utveksling. Hvordan tallet fordelte seg på vår og høst, har det vist seg vanskelig å finne ut av, men status nå er altså at under 100 norske studenter er på utveksling.

— Vi vet at veldig mange gleder seg til å dra utenlands for å gjennomføre deler av studiene sine der. Det kan være en utrolig berikende opplevelse for veldig mange, sier ANSA-presidenten, og fortsetter:

— Vi skulle heller sett at flere gjorde som UiB, nemlig å se nærmere på hvor det vil være mulig å sende studenter på utveksling, i istedenfor å bare avlyse alt.

USN og UiO har informert

Nå mener Alangeh at det er viktig at samtlige institusjoner legger til rette for og informerer skikkelig om hvilke muligheter som finnes for utveksling til våren.

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og Universitet i Oslo (UiO) er blant dem som har allerede vært ute og meldt at det ligger an til utveksling for deres studenter til våren. I en pressemelding 9. september skrev UiO at de vil legge til rette for utvekslingsopphold i Europa våren 2021.

— Vi er glade for at vi igjen kan tilby studentene våre utvekslingsopphold. Vi er et internasjonalt orientert universitet, og ønsker at studentene våre skal få erfare verdien av å krysse nasjonale, språklige og kulturelle grenser, sier rektor Svein Stølen i pressemeldingen, uttalte rektor Svein Stølen i pressemeldingen.

Slikt er musikk i Morgan Alangehs ører.

— Vi erfarer at også andre enn USN og UiO har den samme innstillingen, og dette synes selvsagt er veldig bra. Men nå er det viktig at denne informasjonen kommer ut slik at studentene kan begynne å planlegge og ikke minst glede seg til våren. Vi etterlyser rett og slett mer og konkret informasjon fra de enkelte institusjonene. Det kan være viktig for motivasjonen til den enkelte, poengterer Alangeh.

— Hva hvis koronasituasjonen eskalerer igjen?

— Ingenting kan skrives i stein, men på generelt grunnlag mener vi at hver enkelt student selv må få ta avgjørelsen om hvorvidt man ønsker å dra på utveksling, svarer ANSA-presidenten.

Liten nedgang foreløpig

Når det gjelder antall norske studenter som tar hele utdanninger i utlandet, viser Lånekassens tall fra august en nedgang på rundt 2000 studenter fra året før. Mens 12.600 hadde søkt om støtte til gradsutdanning i utlandet i år, var tallet 14.700 på samme tid i fjor.

— Dette er foreløpige tall, og det er viktig å huske på at søknadsfristen for å motta støtte dette semesteret er 15. november, skriver kommunikasjonsrådgiver i Lånekassen, Hanne Bjertnes, i en e-post til Khrono.

Hun fortsetter:

— Erfaringsvis mottar vi søknader helt frem til fristen. Vi har fulgt med på utviklingen i antall søknader, og det ser ut til at mange ventet lengre med å søke i år enn før. Tidligere i sommer var forskjellen veldig stor, men den har gradvis krympet. Noe av årsaken til dette kan være at mange har ventet med å søke på grunn av koronasituasjonen og avklaringer rundt reiseråd.

Powered by Labrador CMS