NMBU

Ansatte prorektor og viserektor

NMBU har styremøte onsdag 1. desember. Ved møtets start ble det bestemt at man likevel skulle ta inn sak og ansette både prorektorer og viserektor for bærekraft.

Hanne Refsholt er styreleder ved NMBU og skal lede sitt tredje styremøte onsdag 1. desember.
Publisert Oppdatert

Styremøtet ved NMBU ansatte likevel nye prorektorer for utdanning og forskning på sitt styremøte i dag 1. desember.

Saken ble tatt opp ved møtets start og siden mange nok godkjente at saken kom på plass ble ansettelsene behandlet.

NMBU har ansatt Finn-Arne Weltzien som prorektor for forskning og innovasjon og Elise Norberg som prorektor for utdanning. Astrid Sinnes blir viserektor for bærekraft, som er en nyopprettet funksjon.

Bekymret for flere forhold i budsjettet

Under sin orientering til styret forteller rektor Curt Rice at for å dekke kostnadene ved reklamasjoner og nødvendige utbedringer i Veterinærbygget foreslår regjeringen å øke bevilgningen til byggeprosjektet med 75 millioner kroner. Samtidig økes rammen for brukerutstyrprosjektet med 5,5 millioner kroner for å justere for prisnivå per juli 2022.

Rektor trekker også fram at han er usikker på om de varslede nye innretninger av administrative kutt er til det bedre, og om det er fare for en større usikkerhet knyttet til utslagene.

Dette er som en reaksjon på at regjeringen har varslet at de for 2023 vil vurdere hvordan ABE-kuttet kan erstattes med målrettede prosesser og effektivitetsmål. Selv om ABE-kuttet har vært uheldig for sektoren, har det over tid hatt en svært forutsigbar innretning, mener NMBUs rektor.

Sektoren har fått store kutt i sine budsjetter relatert til pensjonspremieordning. Med bakgrunn i at sektoren er finansiert via ulike finansieringskilder vil Finansdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet se på hvilken effekt dette har for omleggingen av modellen for pensjonsberegning.

De skal komme tilbake til eventuelle justeringer knyttet til omleggingen av premiemodell i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2022 som legges frem i juni 2022.

Sakslisten NMBU styremøte 1. desember

Vedtakssaker

  • Godkjenning av innkalling og saksliste universitetsstyremøte 01.12.2021
  • Anbefaling til plan for internrevisjon 2022
  • Kallelse, unntatt offentligheten iht.: Offl § 25 første ledd
  • NMBUs studieprogramportefølje 2022/2023

Orienteringssaker

  • NMBUs kvalitetsmelding
  • Læringsmiljøutvalgets årsrapport 2020/2021
  • Rektors orientering til universitetsstyret 01.12.2021
  • Referatsaker - Universitetsstyret - 01.12.2021
  • Eventuelt - Universitetsstyremøte 01.12.2021

Endringslogg

01.12.2021, kl. 13.14: NMBU ansatte prorektorer likevel på styremøtet 1. desember. saken er oppdatert i henhold til dette.

Powered by Labrador CMS