styremøte UiT

Ansetter viserektorer og innarbeider nye budsjettkutt

Styret ved UiT Norges arktiske universitet skal ansette to viserektorer og må justere budsjettet etter regjeringens pensjonskutt.

Rektor Dag Rune Olsen foreslår at pensjonskuttet i forslaget til statsbudsjett fordeles på enhetene ved UiT. Det er en av sakene på styremøtet 16. desember.
Publisert Oppdatert

Styret ved UiT Norges arktiske universitet har årets siste møte 16. desember. Møtet kan følges nederst i denne saken fra kl 9.

Styret skal ansette to viserektorer; en for Nord-Troms og Finnmark med sete i Alta og en annen for Sør-Troms og Nordland som skal holde til i Harstad.

Fakta

Søkerliste viserektorer

Viserektor for Nord-Troms og Finnmark:

 • Bente Haug (50) instituttleder Institutt for reiseliv og nordlige studier, Alta
 • Arild Røkenes 59 dosent, Alta
 • Nina Emaus (63) professor, Institutt for helse og omsorgsfag, UiT Norges arktiske universitet Tromsø
 • Wenche M. Kjæmpenes 59, førstamanuensis i statsvitenskap, Alta

Viserektor Sør-Troms og Nordland:

 • Rikke Gürgens Gjærum (48), professor, Harstad

Fact: Click to add text

Det var 5 søkere til de to stillingene. Bare én vil ha jobben i Harstad, mens fire søker jobben i Alta.

De to viserektorene inngår i rektor Dag Rune Olsens ledergruppe og har hvert sitt regionale ansvar.

En annen sak er virksomhetsoverdragelse av Senter for hav og Arktis. I september bestemte Nærings- og fiskeridepartementet at senteret ikke lenger skulle være en del av forskningsinstituttet Nofima, men innlemmes i UiT som et selvstendig senter.

Styret ved UiT skal vedta virksomhetsoverdragelsen og ifølge innstillingen skal Senter for hav og Arktis organiseres som et senter direkte under fakultetsledelsen ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi.

Fordeler pensjonskutt

Styret skal også justere budsjettrammene for 2022 etter at den nye regjeringen har lagt fram sitt forslag til statsbudsjett og det er inngått et budsjettforlik i Stortinget. I hovedsak dreier det seg om innføring av en ny premiemodell i Statens pensjonskasse, som medfører et rammekutt for UiT i 2022 på 102 mill. kroner.

Rektor Dag Rune Olsen foreslår at dette kuttet må fordeles på enhetene ved UiT.

I tillegg gir forslaget til statsbudsjett et rammekutt på cirka 10 mill. for UiT, der 8,4 mill. kroner er begrunnet med at reiseaktiviteten fremover vil være varig redusert.

På sakskartet:

 • Ny behandling av sak om oppnevning av eksterne medlemmer til fakultetsstyrer og Universitetsbiblioteket for funksjonsperioden 01.01.2022-31.12.2025
 • Virksomhetsoverdragelse av Senter for hav og Arktis
 • Etiske retningslinjer for undervisere ved UiT
 • Fastsettelse av ny administrativ organisering ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
 • Justering av budsjettramme for 2022
 • Ansettelse av viserektorer ved UiT (unntatt offentlighet)
 • Saker behandlet av rektor på fullmakt 10.11.21 - 02.12.21
 • Orientering om forlengelser i rekrutteringsstillinger knyttet til korona-pandemien
 • Rektors muntlige orientering. Unntatt offentlighet
 • Styrets halvtime. Unntatt offentlighet

(Saken er oppdatert 16/12 kl 10.40 med at hele kuttet knyttet til pensjon skal fordeles på enhetene, ikke kun nettoeffekten av kuttene.)

Powered by Labrador CMS