søkerlister

Fem søkere til to viserektorjobber ved UiT

Det har meldt seg fem søkere til to stillinger som viserektor ved UiT Norges arktiske universitet, fire kvinner og én mann. Alle er interne.

Det er allerede kvinneflertall i Dag Rune Olsens rektorat ved UiT. Nå har ytterligere fire kvinner og en mann søkt på to viserektorstillinger som skal fylles fra 1. januar.
Publisert Oppdatert

Fire interne søkere ønsker seg stillingen som viserektor for Nord-Troms og Finnmark, med sete i Alta, mens bare én vil bli viserektor for Sør-Troms og Nordland og holde til i Harstad.

Ingen av dagens to viserektorer søker. Sveinung Eikeland har allerede sittet som viserektor i Alta siden 2013, mens Bård Borch Michalsen har hatt viserektorstillingen i Harstad siden 1. juni 2020.

De to viserektorene blir en del av Dag Rune Olsens rektorat med hvert sitt regionale ansvar og skal tiltre 1. januar 2022.

Fire vil bli viserektor i Alta

En av søkerne til stillingen i Alta er førsteamanuensis i statsvitenskap, Wenche Kjempenæs. Hun var tidligere dekan ved Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag, også kalt Finnmarksfakultetet. Dette ble slått sammen med Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning fra 1. januar 2018 og styres fra Tromsø.

Instituttleder Bente Haug ved Institutt for reiseliv og nordlige studier i Alta søker også, og det samme gjør dosent Arild Røkenes ved det samme instituttet.

Den fjerde søkeren er professor Nina Emaus ved Institutt for helse og omsorgsfag, ved UiT i Tromsø.

Professor Rikke Gürgens Gjærum vil bli viserektor.

Stillingen i Harstad er ikke like populær. Her er professor ved Institutt for vernepleie ved UiT Harstad, Rikke Gürgens Gjærum, eneste søker. Hun er nyvalgt som representant for faglig ansatte i styret ved UiT.

«Har gjort min plikt»

Bård Borch Michalsen ble ansatt som viserektor i Harstad fra 1. juni 2020 etter at hans forgjenger Kriss Rokkan Iversen ble nestleder i Miljøpartiet De Grønne (MDG).

Michalsen sier til Khrono at han allerede i mai fortalte ledelsen ved UiT at han ikke kom til å søke om fire nye år som viserektor.

— Det er en fantastisk interessant, spennende og lærerik jobb, men jeg har lyst til å undervise mer, sier han.

Han sier videre at han så det som en samfunnsplikt å steppe inn som viserektor da daværende rektor Anne Husebekk spurte. I første omgang var det for et år, men åremålet ble forlenget ut 2021.

— Viserektor-vikar måtte på plass umiddelbart i Harstad i juni 2020, så det var ingen søknadsrunde der jeg søkte. Jeg ble vel nærmest bare engasjert som en fung.ass, sier han.

Michalsen underviser i ledelse og kommunikasjon ved Handelshøgskolen UiT i Harstad.

Eikeland skal forske

Sveinung Eikeland har hatt stillingen som viserektor for Nord-Troms og Finnmark siden 2013. Før dette var han rektor ved Høgskolen i Finnmark, som ble fusjonert inn i UiT samme år.

UiT-viserektor Sveinung Eikeland. Foto: Tommy Hansen

Eikeland sier til Khrono at for lengst har varslet ledelsen om at han ikke søker en ny periode.

— Jeg har en forskerstilling, så etter nyttår skal jeg tilbake til det, sier han.

Vedtok viserektorordning

Universitetsstyret vedtok 14. juni hva ordningen med viserektorer skal innbære, etter at styret tidligere vedtok å fortsette med viserektorer, en for Sør-Troms og Nordland og en for Nord-Troms og Finnmark. Det er en ordning UiT har hatt siden 2013.

Hovedarbeidsområdet skal være det regionale ansvaret, vedtok styret, der viserektorene skal være et faglig kontaktpunkt mellom UiT og regionene og ha en koordinerende funksjon for UiTs campuser i regionen.

I tillegg kan de få ansvar for utvalgte tematiske områder, heter det i vedtaket.

Vedtaket ble gjort etter at en arbeidsgruppe har vurdert viserektorordningen. Et spørsmål som arbeidsgruppen vurderte var om det også burde være en viserektor for Tromsø-området og Midt-Troms, men gruppen kom fram til at dette burde være et felles ansvar for rektoratet.

Dette var styret enig i og vedtok også at det regionale ansvaret skal være hovedansvarsområdet til viserektorene.

Dette er søkerlistene:

Viserektor for Nord-Troms og Finnmark:

  • Bente Haug (50) instituttleder Institutt for reiseliv og nordlige studier, Alta
  • Arild Røkenes 59 dosent, Alta
  • Nina Emaus (63) professor, Institutt for helse og omsorgsfag, UiT Norges arktiske universitet Tromsø
  • Wenche M. Kjæmpenes 59, førstamanuensis i statsvitenskap, Alta

Viserektor Sør-Troms og Nordland:

  • Rikke Gürgens Gjærum (48), professor, Harstad
LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play
Powered by Labrador CMS