Kunnskapsdepartementet og statsråd Jan Tore Sanner, er ifølge statssekretæren sin, i gang med å følge opp innspillene de fikk i høringen av ny fagskolelov høsten 2017. Loven ble vedtatt i mai i fjor og trådte i kraft 1.juli 2018. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Etter Nokut-godkjenning av astrologiskole: Departementet skal nå utrede fagskolenes kunnskapsgrunnlag

Astrologiskole. Universitetsrektor Stølen satte frokosten i halsen og Arbeiderpartiet er sterkt kritisk til Nokut-godkjent astrologiutdanning. Nå skal departementet utrede hva som skal være kunnskapsgrunnlaget for fagskolesektoren.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen, fikk frokosten i halsen og undret seg over om det var 1.april da han leste at Nokut hadde akkreditert Astrologiskolen Herkules, og også i prinsippet kunne godkjent Märthas engleskole som fagskoleutdanning hvis de hadde søkt. En konsekvens av slik akkreditering er blant annet at Lånekassen bevilger lån og stipend til skolens elever/studenter.

Arbeiderpartiet reagerer også og er sterkt kritiske. Fagskolelovens saksordfører i Stortinget, Jorodd Asphjell, har sendt skriftlig spørsmål til kunnskapsministeren om saken. I kommentarfelt og sosiale medier har mange harsellert og gjort narr av Nokuts kvalitetsstempling av å tilegne seg kunnskapen om å tyde horoskop.

Å godkjenne en astrologiutdanning på denne måten strider mot alt det vi arbeider for: kunnskap og kvalitetssikret kunnskap.

Svein Stølen

KD utreder kunnskapsgrunnlaget

Kunnskaps- og integreringsminister, Jan Tore Sanners statssekretær, Tom Erling Skaug, melder til Khrono at:

— En arbeidsgruppe skal nå utrede hva som skal være kunnskapsgrunnlaget for fagskolesektoren.

I tillegg sier han at Kunnskapsdepartementet er i gang med å følge opp innspillene de fikk i høringen av ny fagskolelov i fjor.

Ett av innspillene som kom i forbindelse med høringen av den nye fagskoleloven som trådte i kraft 1.juli i fjor, kom fra nettopp Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut). For dagens regelverk som Nokut forholder seg til, og som er utformet av Kunnskpsdepartementet, tar ikke hensyn til hvorvidt fagskoleutdanninger bygger på et kunnskapsgrunnlag som er forsvarlig med henblikk på faglighet, saklighet og etiske forhold.

Nokut ble ikke hørt

Da forslaget om ny fagskolelov var på høring høsten 2017, foreslo Nokut at det burde tas inn krav om at «utdanningsvirksomheten skal utøves i overenstemmelse med anerkjente faglige, saklige, pedagogiske og etiske prinsipper», samt at «fagskoleutdanningene skal knyttes til anerkjente yrker og erverv».

Men verken regjering eller storting tok hensyn til innspillene fra organet som skal sørge for kvalitet i utdanningene.

Her finner du den endelige teksten for: Lov om høyere yrkesfaglig utdanning

Stølen: Strider mot alt vi arbeider for

UiO-rektor Svein Stølen reagerte også på saken på Twitter, der han etterlyste kunnskapsgrunnlaget for fagskoleutanningen.

— Dette handler ikke om at jeg vil kritisere Nokut som følger regelverket og gjør jobben sin. Men å godkjenne en astrologiutdanning på denne måten strider mot alt det vi arbeider for: kunnskap og kvalitetssikret kunnskap, sier Stølen, til Khrono.

Han reagerer også at på at en godkjenning av astrologistudiene får konsekvenser for studiefinansieringen.

— Det blir helt merkelig å bruke statens penger på dette, mener han.

Stølen er imidlertid fornøyd med signalene fra statssekretæren i Kunnskapsdepartementet.

— Det er bra at departementet eventuelt revurderer hva som skal være kunnskapsgrunnlaget for fagskoleutdanningene, det kan være at departementet ikke har sett konsekvensene av loven de har gjennomført, sier han.

Ap: Svekket rykte og anerkjennelse

Arbeiderpartiets Jorodd Asphjell er svært kritisk til at astrologiskolen, og dermed opplæring i tolkning av horoskoper, har fått godkjentstempel som fagutdanning i Norge, og han har nå stilt spørsmål til kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner om saken.

Dette sier meg at vi ikke har godt nok regelverk for hva en fagskoleutdanning er og skal være.

Jorodd Asphjell

Asphjell, som også var saksordfører i Stortinget for den nye fagskoleloven som ble vedtatt fra 1.juli i fjor, frykter at godkjenning av Astrologiskolen vil svekke fagskolenes rykte og anerkjennelse i utdanningssystemet. Den gang fikk fagskolene status som høyere yrkesfaglig utdanning og skal også etterhvert kunne gi studiepoeng.

— NHOs kompetansebarometer slo fast at næringslivet har et sterkt behov for fagskoleutdanning, men det var ingen som etterlyste fagskoleplasser innen astrologi, sier Asphjell.

Ikke godt nok regelverk

Asphjell viser til at Nokuts sakkyndige komite i sitt vedtak skriver dette om Astrologiskolen Herkules: «Vi har kommet fram til at utdanningen oppfyller alle kravene som stilles til fagskoleutdanning, og dermed følger det at utdanningen anbefales akkreditert gitt NOKUTs regelverk. Det vil ikke si at vi slutter oss til det virkelighetsbildet/trossynet som søkeren formidler».

— Dette sier meg at vi ikke har godt nok regelverk for hva en fagskoleutdanning er og skal være. Hva er kunnskapsgrunnlaget for astrologi, og på hvilken måte mener kunnskaps- og integreringsminister Sanner at astrologi kvalifisere som noe staten skal betale mennesker for å bruke tid på?

— Arbeiderpartiet mener at dette ikke er rimelig bruk av statens penger, og jeg har derfor sendt skriftlig spørsmål om dette til regjeringen, sier han.

Spørsmålet, som er stilet til kunnskaps- og integreringsminsiter, Jan Tore Sanner lyder: :Synes statsråden at studiestøtte til astrologiutdanning er en rimelig bruk av statens penger, og har Kunnskapsdepartementet gjort et arbeid for å avgrense hva en fagskoleutdanning er og skal være?

Statssekretær: Vi utreder

Kunnskapsminister Sanner har ennå ikke svart Asphjell på spørsmålet. Men Khrono stilte noen av de samme spørsmålene til Kunnskapsdepartementets politiske ledelse i forrige uke,

Vi spurte blant annet om departementet mener at det går noen grenser for hvilke utdanninger som kan godkjennes som fagskoler. Khrono spurte også om departementet vurderer å legge inn faglige krav til utdanningene i fagskolene i likhet med videregående opplæring og høyere utdanning, eller om det kun er yrkesrelevans som fortsatt skal gjelde.

Kunnskapsminister Jan Tore Sanners statssekretær, Tom Erlend Skaug, viser i en epost til Khrono til at Kunnskapsdepartementet har er lagt ned et stort arbeid med å profesjonalisere fagskolesektoren, og at departementet fortsetter dette arbeidet.

Fagskole alternativ til universitet og høgskole

— Vi er opptatt av at fagskoleutdanningene skal være et godt alternativ til universitets- og høgskoleutdanning. Derfor ønsker vi å komme frem til kriterier som bidrar til at fagskoleutdanningene først og fremst er basert på aktuell kunnskap og praksis i yrker, skriver Skaug, og fortsetter:

Vi er opptatt av at fagskoleutdanning skal være et godt alternativ til universitets- og høgskoleutdanning.

Tom Erlend Skaug

—.Vi er i gang med å følge opp innspillene vi fikk i høringen av ny fagskolelov. En arbeidsgruppe skal nå utrede hva som skal være kunnskapsgrunnlaget for fagskolesektoren, skriver statssekretæren.

— Vi ser blant annet på kravene til faglige ansatte ved fagskolene og kravene for å få akkreditert en fagskoleutdanning. I arbeidet med den nye fagskoleloven fikk vi innspill om at også fagskolen burde ha et definert kunnskapsgrunnlag, slik som høyere utdanning har i dag, skriver han i en epost til Khrono.

Også universitetslektor Ronny Kjelsberg ved NTNU mener at Nokuts mandat må endres. Han har vært kritisk til fagskoleloven og viser til en debatt helt tilbake til 2012.

«Her er det faktisk departementet som må ta grep og endre Nokuts mandat, slik at man i det aller minste kan sjalte ut utdanninger som overhodet ikke forholder seg til virkeligheten», skriver Kjelsberg i et innlegg i Morgenbladet, som omtalt saken om astrologiskolen først.

Den nye fagskoleloven ble vedtatt i Stortinget i mai og trådte i kraft 1.juli 2018.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS