Roy Steffensen (Frp), leder Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget diskuterte Nord-saken i stortingsgruppen onsdag . Der falt de ned på at de ikke vil overkjøre prinsippet om at universitetsstyrer selv skal legge strategier, forvalte ressursene sine og bestemme organisering, Foto: David Engmo

Frp-Steffensen snur - vil ikke ha Nesna-saken til behandling i kontrollkomiteen

Stortinget. Roy Steffensen (Frp) vil likevel ikke be kontrollkomiteen i Stortinget om å se på gyldigheten av nedlegging av studiesteder ved Nord universitet.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Etter et møte i stortingsgruppen til Fremskrittspartiet onsdag kveld, har leder i Utdannings- og forskningskomiteen, Roy Steffensen (Frp) ombestemt seg. Han vil likevel ikke fremme saken om nedlegging av studiesteder ved Nord universitet for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite, slik han antydet for en uke siden.

Det var ikke ment som et direkte initiativ fra min side, selv om Ap nå naturligvis spinner det slik, og jeg ser at flere har oppfattet det slik.

Roy Steffensen (Frp)

Steffensens partikollega, Hanne Dyveke Søttar, tok opp det samme allerede i slutten av august, da hun deltok på en utdanningskonferansen nettopp på nedleggingstruede studiested Nesna.

Fremskrifttspartiets regjeringskollega Marianne Synnes Emblemsvåg, og Høyres medlem i Utdanningskomiteen, gikk hardt ut mot Steffensen og Fremskrittspartiets forslag i Khrono.

Fakta

Studiestedsstruktur ved Nord universitet våren 2019

Konstituert rektor, nå rektor ved Nord universitet, Hanne Solheim Hansen presenterte sin rapport onsdag 24. april.

Rapporten foreslår at dagens ni studiesteder gjøres om til to campuser, tre studiesteder og to utdanningssteder med nett- eller samlingsbaserte tilbud.

Forslaget fra rektor Solheim Hansen om studiestedsstruktur ble behandlet første gang i Nord universitets styre 30. april. Rapporten er nå sendt på høring.

26. juni gjorde styret et vedtak. Nesna og Sandnessjøen avvikles som studiested, mens Namsos ble skjermet.

I mai sendte SV-representanter inn et representantforslag til Stortinget.

30.september var det høring, og komiteen har frist til 5. november med å leve innstilling i saken. Debatten i Stortinget er planlagt 12. november.

— Når medlemmer av Utdannings- og forskningskomiteen truer med Kontroll- og konstitusjonskomiteen, er saken blåst helt ut av proporsjoner, sa Emblemsvåg.

Arbeiderpartiets Martin Henriksen mente det var «alvorlig og oppsiktsvekkende» at Frp på Stortinget vil kalle inn en statsråd fra Venstre til Kontrollkomiteen.

— Vi har knapt sett noe liknende før, sa Henriksen for en uke siden.

Frp snudde onsdag

Og nå har Frp snudd, og regjeringspartiene slutter rekkene i Nord-saken.

Roy Steffensen bekrefter at Fremskrittspartiets stortingsgruppe diskuterte saken rundt Nesna og Nord universitet onsdag kveld.

Han sier også at etter høringen om nedleggingene ved Nord unviersitet, sa han at hvis argumentasjonen fra de som vil stanse nedleggelsen skal handle om formalia, som brudd på fusjonsavtale og feil beslutningsgrunnlag, så burde de kanskje fremmet saken i Kontrollkomiteen og ikke til Utdanningskomiteen.

— Det var ikke ment som et direkte initiativ fra min side, selv om Ap nå naturligvis spinner det slik, og jeg ser at flere har oppfattet det slik. Om kontrollkomiteen på et senere tidspunkt selv skulle velge å forfølge dette sporet, vil det sikkert bli en ny god debatt rundt dette spørsmålet, sier Steffensen til Khrono nå.

— Har du fått «kjeft» Fra Venstre-statsråden på grunn av utspillet ditt?

— Dialogen med statsråden er alltid god, og min erfaring med regjeringen er at ingen har for vane å verken kjefte på statsråder eller bli kjeftet på. Det ville vært lite konstruktivt. Vi er derimot begge opptatt av å finne best mulig løsninger, men vil ikke drive politisk detaljstyring. At statsråden skal redegjøre i Stortinget ser jeg som uproblematisk, sier Steffensen,

Målstyring - ikke detaljstyring

— Frp er opptatt av mer målstyring og mindre detaljstyring, og er skeptiske til at Stortinget skal detaljstyre hvor universiteter og høgskoler skal være lokalisert og hvilke tilbud de skal ha, sier han og legger til:

— Med dette som utgangspunkt falt vi ned på at vi ikke vil overkjøre prinsippet om at universitetsstyrer selv skal legge strategier, forvalte ressursene sine og bestemme organisering, og derfor ikke støtter SV sitt forslag.

— Jeg synes likevel det er på sin plass å si at jeg synes nok universitetsstyret burde forsøkt å tilrettelagt for drift en stund til, all den tid de har 10 års leieavtale igjen, poengterer Steffensen.

Han fortsetter:

Jeg synes likevel det er på sin plass å si at jeg synes nok universitetsstyret burde forsøkt å tilrettelagt for drift en stund til, all den tid de har 10 års leieavtale igjen.

Roy Steffensen (Frp)

— Jeg har meget stor forståelse for den frustrasjonen som er på Nesna og Helgeland, og de konsekvenser en nedlegging vil ha for både bolig- og arbeidsmarkedet i regionen. Jeg skjønner godt dem som føler seg lurt, og som nå sier at de ikke ville vært med på fusjonen om de anså dette som et realistisk scenario kun få år etterpå. Jeg vil likevel ikke overkjøre et universitetsstyre, understreker komitelederen.

Ap ber Nybø redegjøre for Stortinget

Opposisjonspartiet, Arbeiderpartiet, sendte onsdag brev til forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø, der de ber henne komme til Stortinget for å redegjøre om saken og regjeringens rolle.

— Når det til og med stilles spørsmål om prosessen rundt Nesna fra regjeringspartiet Frp, skapes det en ny situasjon, og Stortinget bør komme til bunns i hva regjeringen har gjort og ikke gjort. Ap ber derfor statsråden snarest mulig redegjøre for Stortinget, sier Martin Henriksen.

Iselin Nybøs politiske rådgiver, Kjartan Almenningen, bekrefter at de har mottatt brevet fra Ap.

— Vi har mottatt brevet fra Arbeiderpartiet nylig, og som vanlig når vi får spørsmål fra Stortinget så svarer vi Stortinget først, sier han til Khrono på spørsmål om og når statsråden vil forklare seg.

Henriksen sier at Ap ber om at ministeren for høyere utdanning Iselin Nybø raskt gir en redegjørelse for Stortinget, slik at de kan komme til bunns i om regjeringen har sviktet i sitt ansvar.

Kontrollkomite -medlem fra Frp ville ta saken

På utdanningskonferansen på Nesna i slutten av august sa Frps Stortingsrepresentant fra Nordland, Hanne Dyveke Søttar, at hun mente saken om studiestedstruktur ved Nord universitet hørte hjemme i komiteen hun selv sitter i på Stortinget, nemlig Kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Hun sa også at rapporten fra Nord-styret ikke var verdt papiret den var skrevet på.

Søttar skjønner ikke diskusjonen

Hanne Dyveke Søttar, som sitter i Kontroll- og konstitusjonskomiteen for Fremskrittspartiet sier til Khrono at hun ikke forstår hvorfor det diskuteres om saken skal opp i Kontrollkomiteen nå.

— Ja, jeg har kritisert prosessen og beslutningsgrunnlaget og det står jeg ved. Jeg sa også at hvis prosessen skal gjennomgås er det kun Kontrollkomiteen som kan gjøre det. Forslaget fra SV går kun på å overprøve styret. Det et to helt forskjellige ting, sier hun og hun legger til:

— Jeg skjønner ikke hvorfor det nå diskuteres om hvordan saken skal havne i Kontrollkomiteen? Det har ikke vært tema.Utdanningskomiteen har saken til behandling nå. Hvis saken blir nedstemt og vedlagt protokollen kan Kontrollkomiteen ta opp saken på flere måter; det kan være fra noen av oss i komiteen eller henvendelse utenfra. Utdanningskomiteen sender ikke saker dit. Kontrollkomiteen har 9 medlemmer. 3 må ønske å ta opp saken.Jeg har hele tiden sagt at nå må Utdanningskomiteen få gjøre seg ferdig.Så må Kontrollkomiteen selv gjøre en vurdering etter dette, sier hun i en melding til Khrono torsdag kveld.

Stortinget har nå et forslag fra SV til behandling som ber om at regjeringen revereserer nedleggingsvedtaket om studiesteder ved Nord universitet. Det er ikke ventet at forslaget som skal opp i november får flertall.

Fagerås: — Har du holdt Helgeland for narr, Hanne?

Mona Fagerås sitter fro SV i utdanningskomiteen og er som Søttar stortingsrepresentant fra Nordland.

— Helt siden styret ved Nord Universitet gjorde sitt famøse vedtak om nedleggelse av Nesna og Sandnessjøen, har FrP sine representanter fra Nordland, Hanne Dyveke Søttar og Dagfinn Olsen, vært forbilledlige i sin kritikk av vedtaket. Olsen har vært tydelig på at styret måtte skiftes ut, mens Søttar, som sitter i Kontrollkomiteen har ment at faktagrunnlaget var for dårlig og at saken burde tas opp der, trekker Fagerås fram. Men nå er hun oppgitt over Søttar i denne saken.

Har du holdt Helgeland for narr, Hanne Dyveke Søttar?

Mona Fagerås (SV)

— Søttar har gjennom hele valgkampen vært tydelig på at SVs vei mot målet om å opprettholde Campus Nesna og Sandnessjøen gjennom at Stortinget påla Nord styret å snu i saken, ikke var veien å gå, mens hennes vei gjennom kontrollkomiteen var den riktige. Når Frps stortingsgruppe har vedtatt at man ikke ønsker å ta saken opp i kontrollkomiteen, og da har ikke Nesna og Sandnessjøen andre alternativer. Med dette har Søttar og FrP holdt Nesna, Sandnessjøen og hele Helgeland for narr, mener Fagerås.

Fagerås er medlem av utdanningskomiteen, og de skal levere sin innstilling på SVs forslag 5. november, og saken skal debatteres i Stortinget 12. november.

— Slaget om framtida for høyere utdanning på Helgeland står i høst. Uten at noen representanter for regjeringspartiene støtter forslaget om å stoppe nedleggelsen, vil hele Helgeland gå en usikker framtid i møte, slår Fagerås fast.

Søttar svarer Fagerås

Søttar (Frp) reagerer på uttalelsene fra Fagerås.

— Nå må Mona Fagerås slutte å føre folk bak lyset, med å snakke direkte usant, sier Søttar.

Hun forklarer:

— Fagerås sier at «da har ikke Nesna og Sandnessjøen andre alternativer». Dette er tull, eller uvitenhet.

Søttar fortsetter i epost til Khrono:

— Som jeg har sagt utallige ganger; Skal man ha en gjennomgang av prosessen er det kun Kontrollkomiteen som kan gjøre dette. Det beslutter Kontrollkomiteen helt selv, enten på initiativ fra egne medlemmer eller ved innspill utenfra. Kontrollkomiteen har ikke for vane å blande seg inn i saker andre komiteer holder på med, derfor jeg har sagt at nå må utdanningskomiteen få gjøre seg ferdig først. Hvis Fagerås er så utrolig redd for at saken IKKE kommer til kontrollkomiteen så kan hun, som alle andre, sende henvendelse til komiteen om dette.

Søttar understreker at alle, private og politikere gjøre og minner om at komiteen har 9 medlemmer; 5 fra opposisjonen, 3 fra regjeringspartiene og 1 uavhengig.

— Opposisjonen alene har flertall nok til å få løftet frem saken, så skjønner ikke hvorfor Fagerås er bekymret om hvem som skal ha første ordet i saken. Jeg vil mene at det mest naturlige faktisk hadde vært SV selv, det er deres forslag som nå behandles. Men, som tidligere sagt, skjønner ikke hvorfor dette er tema. Dette blir først aktuelt etter at SV sitt forslag blir nedstemt, skriver Søttar.

(Saken er oppdatert torsdag 10.10.19 kl.21.53 med kommentar fra Hanne Dyveke Søttar, Frp. Saken er oppdatert 11.10.2019 kl. 8.41 med kommentarer fra Mona Fagerås, SV . Saken er oppdatert med tilsvar fra Søttar til Fagerås kl. 13.55 11.10.2019.

NB! Ytterligere kommentarer i saken henvises til kommentarfeltet på saken.)

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS