Debatt Nina Sandberg og Torstein Tvedt solberg

Ap: Regjeringen mangler en plan for desentralisert høyere utdanning

Høyre glemte høyere utdanning i distriktene i sitt nye partiprogram.

I setember i fjor presenterte Henrik Asheim Høyres forslag til nytt partiprogram for høyere utdanning. Uten å nevne desentraliserte utdanning, skriver innleggsforfatterne.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomite skal vurdere om nedleggingen av campus Nesna er i tråd med Stortingets vedtak. I Khrono 19. januar oppsummerer tidligere rektor ved høgskolen på Nesna, Arna Meisfjord, statsråd Asheims svar. De er «God dag mann- økseskaft», helt på siden av det komiteen spør om.

For de som har fulgt striden om Nesna-nedleggelsen bør kanskje statsrådens ikke-svar være som forventet. Høyre som parti har jo heller ikke gode svar på det som virkelig står på spill i denne saken: Den sentraliseringa og manglende satsingen som Nesna, og resten av distrikts-Norge opplever.

...vi ønsker en stor reform for å desentralisere profesjonsutdanningene våre.

Nina Sandberg og Torstein Tvedt Solberg, Ap

Nylig har to regjeringsoppnevnte utvalg konkludert med hva som må til for å bremse den negative samfunnsutviklinga. Distriktsnæringsutvalget og Demografiutvalget er samstemte: De framhever desentralisert utdanning som et vesentlig tiltak for å dempe fraflyttinga fra distriktene.

Så hva er regjeringas plan? I førsteutkastet til Høyres partiprogram 2021-2025 sto det faktisk ikke et ord om å styrke høyere utdanning i distriktene. Da Arbeiderpartiet konfronterte statsråd Asheim med dette 14. desember, bekreftet han dette, og forklarte at programmet ville bli revidert etter høring i partiet. Glatt parert.

Problemet er bare at programarbeidet var ledet av henholdsvis Linda Hofstad Helleland (distriktsminister) og Asheim selv. Det sier en hel del om Høyre som parti, at desentral utdanning ikke en gang er på blokka når de staker ut politikk for framtida, og at deres egen minister for høyere utdanning og forskning ikke selv husker på det.

Arbeiderpartiet ser utfordringene, og vi har presentert en rekke klare svar. Vi vil ha en storsatsing på høyere utdanning i distriktene, som blant annet innebærer å styrke universitetenes og høyskolenes regionale ansvar. Nesna-saken viser med all tydelighet at det mangler en nasjonal politikk for å sikre utdanningskapasiteten over hele landet.

I høst la vi både fram ny politikk for høyere utdanning og forskning, og det største distriktsløftet til Arbeiderpartiet siden 1970-tallet. Vi styrker også fagskolene, med en opptrappingsplan for flere studieplasser over hele landet. Desentralisert utdanning er et av hovedgrepene i Arbeiderpartiets program for årene som kommer.

Utdanning er avgjørende for den enkeltes muligheter, og for god utvikling av samfunnet i stort og for lokalsamfunnene. Dette må alle få muligheten til, ikke bare de som bor rundt de større byene. Vi vil vil legge frem opptrappingsplaner for nye studieplasser for hele landet, og prioritere utdanninger innen viktige yrker der det mangler tilstrekkelig kvalifisert arbeidskraft - ikke minst innen velferdsstatens yrker. Vi vi gi lærestedene et tydeligere regionalt ansvar, styrke studiesentrene og bedre samhandlingen mellom kommuner, lokalt næringsliv og utdanningsinstitusjoner.

Distriktene mister innbyggere, kompetanse, og muligheter. Arbeiderpartiet mener Nesna har gode forutsetninger for å være et sentrum for profesjonsutdanning, og vi ønsker en stor reform for å desentralisere profesjonsutdanningene våre. Dette ansvaret kan ikke tas av det enkelte universitetsstyret. For å snu utviklinga, trengs en ny, Arbeiderpartiledet regjering.

Powered by Labrador CMS