Fra styremøtet ved Nord universitet som vedtok ny studiestedsstruktur i juni. Foto: Øystein Fimland

Nord universitet: Kjøpte PR-hjelp for en halv million i struktursaken

Kommunikasjon. Nord universitet kjøpte seg PR-hjelp for opp til en halv million kroner denne våren mens debatten rundt studiestedsstruktur og nedlegginger pågikk.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Denne våren mente ledelsen ved Nord universitet at det ikke holdt med egne krefter for å holde unna for medietrykket som ville bygge seg opp rundt studiestedsstruktursaken.

Det ble lyst ut et anbud i mars opplyser Nord universitet til Khrono, firmaet Apeland fikk jobben, rammen var en halv million kroner, og kontrakten er nå avsluttet.

Det var Helgeland Blad som først skrev om saken.

Fakta

Prosessen på studiestedsstruktur ved Nord universitet våren 2019

Konstituert rektor på Nord universitet, Hanne Solheim Hansen presenterte sin rapport onsdag 24. april.

Rapporten foreslår at dagens ni studiesteder gjøres om til to campuser, tre studiesteder og to utdanningssteder med nett- eller samlingsbaserte tilbud.

Forslaget fra rektor Solheim Hansen om studiestedsstruktur ble behandlet første gang i Nord universitets styre 30. april. Rapporten er nå sendt på høring.

Høringsperioden for rapporten er fra 3. mai til 15. juni. Så vil universitetsstyret få saken til endelig behandling og vedtak i sitt møte 26. juni.

26. juni gjorde styret et vedtak. Nesna og Sandnessjøen avvikles som studiested, mens Namsos ble skjermet.

Andreas Førde er kommunikasjonsdirektør ved Nord universitet. Han erstattet Lotte Grepp Knutsen som sluttet høsten 2018, og gikk til ny jobb i kommunikasjonsbyrået Apeland.

Av kompetansemessige, men like mye kapasitetsmessige hensyn, så vi oss derfor nødt til å hente inn ekstern bistand gjennom et offentlig anbud for å håndtere denne prosessen over en såpass lang tidsperiode.

Andreas Førde

En av Grepp Knutsens viktigste arbeidsoppgaver denne våren, noen måneder etter at hun sluttet ved Nord universitet, har vært å hjelpe ledelsen ved sitt gamle arbeidssted gjennom mediestormen denne våren.

Vi kontakter Førde og stiller blant annet følgende spørsmål:

  • Dere brukte rundt en halv million ekstra på konsulenthjelp i forbindelse med studiesteds-struktursaken i våres. Hvorfor gjorde dere det? Dere er jo 20 ansatte i kommunikasjonsavdelingen?
  • Er dere fornøyd med utbyttet av denne pengebruken?
  • Valgte dere Apeland fordi tidligere kommunikasjonsdirektør på Nord jobber der?

— Høyt prioritert sak

Andreas Førde svarer oss på epost:

— Struktursaken har vært den store kommunikasjonsmessige saken ved Nord universitet i 2019. Saken skapte stor oppmerksomhet og interesse lenge før den første rapporten ble offentliggjort, og viktigheten av å sette av kommunikasjonsressurser til dette arbeidet har vært svært høyt prioritert, skriver han.

— Kommunikasjonsenheten bruker til daglig det meste av sine ressurser på driftsoppgaver som studentrekruttering, markedsføring, forskningsformidling, web og arrangementer, et arbeid som ikke har kunnet bortprioriteres, legger Førde til.

Førde fortsetter:

— Nord universitet forutså at offentliggjøringen av rektors forslag til ny studiestedsstruktur, og perioden mellom de to styremøtene 30. april og 26. juni, ville bli svært krevende kommunikasjonsmessig, både når det gjaldt ekstern og intern kommunikasjon. Dette har kommet i tillegg til to pågående NOKUT-tilsyn som har krevd mye ressurser fra vår organisasjon, skriver han.

5000 medieoppslag om Nord

Førde legger til:

— Som offentlig institusjon har Nord universitet et krav på seg til å gi korrekt informasjon innenfor lovregulerte tidsfrister. Av kompetansemessige, men like mye kapasitetsmessige hensyn, så vi oss derfor nødt til å hente inn ekstern bistand gjennom et offentlig anbud for å håndtere denne prosessen over en såpass lang tidsperiode. Hovedoppgavene i anbudet var som følger:

  • Bistå i utarbeidelse av kommunikasjonsplan-/tiltak
  • Holde medietrening for universitetets toppledelse. Dette er noe som har vært forespurt lenge, og som passet veldig bra i denne sammenhengen
  • Bistå med strategisk rådgiving

Førde fortsetter:

— Anbudet ble utlyst 19.03.19 i tråd med regelverket, og kommunikasjonsbyrået Apeland vant anbudsrunden. Kontraktsperioden var 01.04-30.06.19, og hadde en øvre ramme på kr 500.000. Arbeidsforholdet er nå avsluttet.

I perioden 24.04-01.07.19 har det vært ca. 5000 medieoppslag om Nord universitet, der mesteparten har dreid seg om struktursaken. En stor del av disse sakene har vært intervjuer med rektor og ledelsen, samt tilsvar til medieutspill, noe som har krevd mye arbeid med innhenting og tilrettelegging av informasjon. I tillegg har det vært planlegging og tilrettelegging av informasjonsmøter for ansatte og eksterne aktører, innsynsbegjæringer etc. som har blitt svart ut, skriver Førde.

— Vi noterer oss at krefter på Helgeland reagerer på det etiske ved at Grepp Knutsen går inn i en slik hjelperolle for Nord et halvt år etter at hun selv var kommunikasjonsdirektør. Hva tenker dere om disse reaksjonene?

— Jeg ser ingen etiske problemer i denne saken. Vi har forholdt oss til regelverket ved offentlige anbud, noe vi er pliktig til å følge, og vi valgte Apeland siden de leverte det beste tilbudet av de som deltok i anbudskonkurransen, svarer Førde.

— Et naturlig valg

Ole Christian Apeland er administrerende direktør i Apeland og Lotte Grepp Knutsens sjef. Han forteller at Apeland fikk den jobben gjennom et vanlig offentlig anbud som er prosesser de normalt følger med på.

— Vi ser at det har blitt noen reaksjoner på at Grepp Knutsen så kort tid etter sin ansettelse ved Nord universitet har bidratt inn for å hjelpe ledelsen. Kan dere forstå disse reaksjonene?

— Når det gjelder oppdraget for Nord universitet var det naturlig for oss å bruke Grepp Knutsens og hennes kompetanse i oppdraget til det beste for oppdragsgiver Nord universitet. Vi brukte også andre krefter med god kompetanse på sektoren. Det ville vel heller være mer oppsiktsvekkende hvis vi hadde valgt å bruke folk som ikke kunne sektoren, svarer Apeland.

Noen reaksjoner på Helgeland

Morten Hofstad er redaktør i Helgeland Blad. Han er en av dem som har ytret skepsis både mot pengebruken til Nord i denne situasjonen, men også konkret knyttet til den tidligere kommunikasjonsdirektøren på Nord.

Han skriver i sin leder onsdag 10. juli blant annet:

«Knutsen sa opp jobben i Bodø i juni 2018. Før Bodø-jobben var hun blant annet statssekretær på statsministerens kontor i regjeringen Stoltenberg, og før det igjen rådgiver i kommunikasjonsbyrået JKL. «Jeg kommer ikke til å bevege meg så langt utenfor kjernekompetansen min», sa hun til Avisa Nordland for et år siden på spørsmål om hva hun skal gjøre videre. Nå vet vi svaret: Jobbe videre med og for – Nord Universitet. »

Og:

«Har ressursbruken fra universitetsledelsen gitt ønsket effekt? Man har i alle fall fått rektor, styreleder, og dekan til å si stort sett det samme: "Av hensyn til forskning har det vært nødvendig å legge ned Nesna".»

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS