Rektor Anne Husebekk ved UiT møtte nylig ansatte ved Tromsø museum og Kunstfakultetet for å orientere om planene om å utrede sammenslåing.Foto: Adnan Icagic

Kunstfakultetet i Tromsø får leve et år til

Kunstgrep. Kunstfakultetet ved UiT lever videre minst et år til, til tross for at styret i juni vedtok å legge det ned. Ny utredning skal gjennomføres.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Universitetsstyret ved UiT Norges arktiske universitet vedtok torsdag å utrede videre om Kunstfakultetet kan slås sammen med Tromsø museum. Et nytt utvalg med hovedsaklig eksterne medlemmer skal vurdere både sammenslåing mellom de to, og også i videre forstand utrede hvilken funksjon og plass museet skal ha ved universitetet.

Utredningen skal gjøres i løpet av vårsemesteret og vedtak høsten 2018. Det betyr at Kunstfakultetet, som universitetsstyret på junimøtet vedtok å legge ned som eget fakultet, likevel fortsetter som før i minst et år til.

Greit med mer utredning

Dekan Kjell Magne Mælen ved Kunstfakultetet sier at fakultetet lever godt med utsettelsen.

Det viktigste for oss er de faglige hensynene, og at man tar hensyn til hva som er det beste for kunstfagene.

Kjell Magne Mælen

— Det viktigste for oss er de faglige hensynene, og at man tar hensyn til hva som er det beste for kunstfagene. Å fortsette som eget fakultet er det beste inntil det eventuelt kommer opp et forslag som er godt for kunstfagene, og som ivaretar dem på en bedre måte enn en sammenslåing med Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL-fakultetet) ville gjort, sier han.

Universitetsdirektør Jørgen Fossland innstilte i juni på at Kunstfakultetet skulle slås sammen med HSL-fakultetet, men dette ble ikke vedtatt i styret. I stedet fikk en arbeidsgruppe ledet av arkitekt Peter Butenschøn i oppdrag å utrede framtidig plassering av kunstfagene.

Les også: Uvisshet om framtiden for kunstfagene

Butenschøn-utvalget konkluderte med at hverken sammenslåing med HSL-fakultetet eller Tromsø museum ville gi kunstfagene noe løft, men at HSL-alternativet ville gi færrest ulemper.

Pekte ikke på muligheter

Jørgen Fossland sier til Khrono at arbeidsgruppen ledet av Peter Butenschøn i liten grad pekte på hvilke muligheter som ligger i å slå sammen Kunstfakultetet med Tromsø museum.

— Vi mener det er grunn til å se nærmere på hvilke muligheter som kan ligge i dette alternativet, og det var styret enig i, sier han.

Han sier at muligheten å slå sammen Kunstfakultetet med HSL-fakultetet fortsatt ligger der som et alternativ dersom utredningen om sammenslåing med museet ikke fører fram.

Kulturkvartal i sentrum

Vi mener det er grunn til å se nærmere på hvilke muligheter som kan ligge i å slå sammen Kunst-fakultetet med museet, og det var styret enig i

Jørgen Fossland

Fossland viser til at det foreligger store planer om et helt kulturkvartal i Tromsø sentrum, der et nytt bygg for Tromsø museum vil ligge, rett i nærheten Kunstakademiet, som er en del av Kunstfakultetet. I tilgrensende lokaler har Tromsø kommune og Nordnorsk Opera og Symfoniorkester dessuten uttrykt ønske om å samarbeide med UiT om et «Musikkens hus», som vil kunne romme dagens musikkonservatorium, som utgjør den andre delen av Kunstfakultetet.

— I løpet av de neste 5-10 årene vil vi få et gigantisk kulturkvartal midt i sentrum, der UiT absolutt vil være tilstede, og dette åpner for spennende muligheter som vi mener det er verd å utforske nærmere, sier Fossland.

Han opplyser at det var stor begeistring i styret for undersøke dette nærmere.

Museets plass

Ifølge vedtaket i universitetsstyret skal det nye utvalget som skal nedsettes skal se på museets plass og funksjon i UiT framover.

— Spørsmålet om framtiden for museet ble skjøvet på da styret vedtok ny faglig organisering i juni. Den nye utredningen skal forhåpentlig gi oss noen gode svar på museets plass og funksjon i UiT framover. Det har skjedd svært mye både på UiT og innen museumsverdenen de siste årene, sier han.

Ingen omkamp

Styrevedtaket fra juni innebærer at Kunstfakultetet skal opphøre som å som eget fakultet. Det blir det ingen omkamp om, understreker Fossland.

— Flere i styret tok opp dette, at det ikke er snakk om noen omkamp om antall fakulteter, men heller om en nærmere utforskning av de mulighetene som ligger i å skape nye og innovative tilbud mellom virksomheter som begge har et sentralt formidlingsoppdrag, og som henvender seg til et bredt kulturinteressert publikum, sier Fossland.

Fakta

Kunstfag i Tromsø

Styret ved UiT gjorde følgende vetak torsdag 30. november 2017:

1. Det skal oppnevnes et utvalg som får i oppdrag å foreta en mulighetsstudie av Tromsø Museums (TMU) funksjon og plass ved UiT Norges arktiske universitet.

2. Utvalget skal som ledd i sitt arbeid vurdere mulighetene for en nærmere samordning og samorganisering av virksomhetene ved TMU og Det kunstfaglige fakultet.

3. Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å godkjenne mandat for og sammensetning av utvalget. Utvalget skal ha ekstern leder og i hovedsak eksterne medlemmer.

4. Universitetsstyret ber om at det i løpet av 2018 blir lagt fram sak for styret med tilrådinger på de områder som utredningen omfatter.

5. Inntil vedtak om ny organisering er fattet avventes endelig innplassering av dagens Kunstfakultet i organisasjonsstrukturen ved UiT.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS