Dåp og prøvetur for UiBs nye forsknings-ROV, Ægir 6000, ombord på forskningsskipet G. O. Sars. Professor Rolf Birger Pedersen fra Institutt for geovitenskap og senter for geobiologi er helt sentral i arbeidet.Dag Rune Olsen prøver plassen til en av ROV-pilotene. Foto: Dag Hellesund

UiB vil samarbeide

Tettere samspill med arbeidslivet rundt oss, er en nøkkel for å lykkes med å gjøre våre kandidater attraktive, skriver rektor ved Universitetet i Bergen, Dag Rune Olsen, i dette innlegget.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har nå lansert Kandidatundersøkelsen 2015, som har fått undertittelen «I hvor stor grad er nyutdannede mastere berørt av nedgangskonjunkturen?».

Tallene viser at arbeidsledigheten blant nyutdannede går opp fra 7 prosent i 2013 til 9 prosent i 2015, hvis man ser på tall for hele kullet. Det er rimelig at ledigheten blant nyutdannede går opp når arbeidsledigheten i hele arbeidsstyrken går opp, denne har økt fra 3,2 prosent i mai 2014 til 4,6 prosent i august 201,5 viser Arbeidskraftundersøkelsen fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Selv om det er rimelig at arbeidsledigheten øker noe blant nyutdannede, er det avgjørende at vi som universitet jobber systematisk med å utvikle utdanningene våre, med sikte på å gjøre våre kandidater best mulig rustet og mest mulig attraktive for næringslivet.

Kandidatundersøkelsen til NIFU viser at selv om det har vært et uttalt mål fra kunnskapsmyndighetene om å øke samarbeidet mellom arbeidslivet og høyere utdanningsinstitusjoner så er tallene her negative. Jevnt over vises en svak nedgang, fra 2011 til 2015, på parameterne som NIFU bruker til å måle samarbeidet/kontakten mellom høyere utdanning og arbeidslivet.

Skal vi lykkes med å gjøre våre kandidater attraktive og godt rustet for et arbeidsliv som stadig er i endring tror vi at generiske ferdigheter fra en universitetsutdanning, kombinert med tettere samspill med arbeidslivet rundt oss, er en nøkkel for å lykkes. bioCeed som er et Senter for fremragende utdanning (SFU) ved Universitetet i Bergen (UiB), i samarbeid med Universitetssenteret ved Svalbard (UNIS) og Havforskningsinstituttet, er et godt eksempel på hvordan man kan jobbe med dette.

I tiden framover vil vi utvikle det vi har kalt for kunnskapsklynger, klynger som samler forskning, utdanning og arbeidsliv innenfor et område. .. Målet er økt innovasjon.

Dag Rune Olsen

Målet er å utnytte komplementære styrker innen utdanning, forskning og arbeidsliv til å møte de nye kravene til biologiutdanningen. Dette gjøres gjennom å utvikle nye metoder som integrerer læring av biologisk fagkunnskap, praktiske ferdigheter og samfunnsrelevante oppgaver gjennom hele studieløpet. Sentre som bioCeed er med på å bygge ned barrierer og styrker samspillet mellom arbeidslivet og akademia. Til det beste for studenter, forskere og arbeidslivet.

Det nye sivilingeniørstudiet i havbruk og sjømat er et annet eksempel på hvordan man kan jobbe for å styrke båndene mellom akademia og arbeidslivet. Denne utdanningen er utviklet i tett samarbeid med andre aktører innenfor akademia men ikke minst i et tett samspill med arbeidslivet. Søknadstallene for opptaket kommende høst viser 52 søkere til 15 plasser. Etterspørselen er med andre ord stor, og studentene vil trolig bli svært attraktive.«Bedrifter over hele landet vil være på jakt etter disse studentene», uttalte styreleder Ole Eirik Lerøy i Marine Harvest til Bergens Tidende nylig.

I tiden framover vil vi utvikle det vi har kalt for kunnskapsklynger, klynger som samler forskning, utdanning og arbeidsliv innenfor et område.  Media City Bergen, som åpnes i 2017, er et eksempel på en slik klynge. Her samles miljøer fra UiB og sentrale medieaktører som TV2, NRK, Bergens Tidende, Bergensavisen, Vizrt, i samme bygg. Målet er økt innovasjon og verdiskapning innenfor mediebransjen samtidig som vi skaper en internasjonalt attraktiv medieutdanning.

Vi tror på samarbeid og kommer til å fortsette å utvikle relasjonene våre til aktører rundt oss i årene som kommer. Til det beste for utdanning, forskning og arbeidsliv.

(Innlegget er først publisert i På Høyden). 

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS