Forskningsdirektør Morten Irgens har fått i oppgave å realisere det nye Senter for arbeidsinkludering i samarbeid med NAV. Her er han på besøk i forskergruppe i sosialfag sammen med prorektor Frode Eika Sandnes. Foto: Cicilie S. Andersen
Forskningsdirektør Morten Irgens har fått i oppgave å realisere det nye Senter for arbeidsinkludering i samarbeid med NAV. Her er han på besøk i forskergruppe i sosialfag sammen med prorektor Frode Eika Sandnes. Foto: Cicilie S. Andersen

HiOA + NAV skal gi flere i arbeid

I samarbeid med NAV etablerer Høgskolen i Oslo og Akershus et senter som skal bidra til mer kunnskap om hvordan Norge kan få flere i arbeid.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det nye kompetansesenteret åpner 27. august og har foreløpig fått navnet Senter for arbeidsinkludering. Det etableres i samarbeid med NAV og har som hovedoppgave å få opp kompetansen på feltet arbeidsinkludering, som handler om å gjøre flest mulig i stand til å forsørge seg selv framfor å leve på trygd eller sosialhjelp.

Senterplanene ble vedtatt i høgskolestyret ifjor, og på møtet tirsdag får høgskolestyret en løypemelding om hvordan det går med planene. HiOA har allerede bevilget 1,9 millioner kroner til senteret per år i 2015 og 2016, men vil bli spurt om ytterligere midler under budsjettbehandlingen i desember.

Kunnskap Norge trenger

Forskningsdirektør Morten Irgens sier at senteret skal levere kunnskap som NAV og Norge vil ha stor glede av.

— Vi har allerede mange fagmiljøer som har kompetanse som er relevant, men nå skal vi samle dette og utvikle fagfeltet arbeidsinkludering i et tverrfaglig perspektiv. Kunnskapen skal pløyes inn i utdanningene, inn i NAV og i arbeidslivet, og passer som hånd i hanske inn i HiOAs overordnede strategi om å bli mer samfunnsrelevant, sier han.

Vi trenger å styrke sammenhengen mellom forskning, utdanning og praksis på våre områder.

Haakon Hertzberg

Tanken om en NAV-enhet på høgskolen ble først lansert av rektor Kari Toverud Jensen, og  ble utredet videre av en arbeidsgruppe ledet av professor Lars Inge Terum ved Senter for profesjonsstudier. 

Les også: HiOA vil hjelpe NAV

Samler trådene

Arbeidsgruppen leverte sin rapport i august 2014, og da Irgens tiltrådte som forskningsdirektør i oktober 2014 fikk han i oppdrag å realisere senteret. En ressursgruppe under ledelse av professor Espen Dahl ved Sosialforsk har jobbet med å utvikle senterets faglige profil, og Gry Helene Stavseng ble ansatt som prosjektleder. Nå er stillingen som senterleder i et fireårig åremål utlyst.

Morten Irgens understreker at det foreløpig ikke er meislet ut konkret hvordan senteret skal jobbe, men det kan blant annet dreie seg om å utvikle studieprogrammer, videreutdanninger, kurstilbud, forskningsprogrammer, FoU-nettverk og praksisprogrammer.

— Vi driver nå og samler trådene. Dette er ikke en NAV-enhet, men et forsøk på å definere et helt nytt fagfelt. Vi tar det trappevis, og dette er det nødt til å ta litt tid å utvikle, sier Irgens.

Viktig for NAV

Seksonssjef Haakon Hertzberg i Kunnskapsstaben i NAV sitter i styringsgruppen for senteret, sammen med Irgens og prorektorene Olgunn Ransedokken og Frode Eika Sandnes.

— Vi synes at dette er et veldig spennende prosjekt og ser på det som sentralt for å oppfylle vår kunnskapsstrategi. Vi trenger å styrke sammenhengen mellom forskning, utdanning og praksis på våre områder, spesielt på feltet arbeidsinkludering, sier han.

Hertzberg sier at det er viktig at forskningssenteret også får ringvirkninger til utdanningene og praksisfeltet.

— Vi setter begrepet arbeidsinkludering på kartet nå, og utfordrer fagmiljøene på et nytt fagfelt. Vi mener at det beste for NAV vil være å samle relevant kompetanse innen forskning og utdanning i et tverrfaglig miljø, sier han.

NAV har en «Policy for NAV-samarbeid mellom universitetene og høgskolene», og ønsker å samarbeide med relevante miljøer. Foreløpig er samarbeidet med HiOA det mest omfattende og konkrete, men Hertzberg opplyser at NAV også er i samtaler om samarbeid med en rekke universiteter og høgskoler rundt i landet.

Har jobbet bra

Forsker Øystein Spjelkavik ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) er en av HiOA-forskerne som sitter i ressursgruppen og har jobbet med prosjektet.

— Vi har kommet sammen fra mange ulike fagtradisjoner, og etter litt nøling har vi nå veldig aktive og gode diskusjoner i gruppen. Håpet er at senteret skal bidra til en nærmere sammenheng mellom forskning, utdanning og praksis, sier han.

Spjelkavik trekker fram et par områder innen arbeidsinkludering, som eksempler hva hva det kan være relevant å jobbe med:

— Vi er for eksempel opptatt av å inkludere folk med psykiske lidelser i arbeidslivet, men vi trenger mer kunnskap om hvordan dette skal håndteres i arbeidslivet. Når det gjelder folk med utviklingshemninger, så ligger vi dårlig an i Norge med å inkludere dem, og da er det viktig å se hva vi kan lære av andre kulturer om dette, sier han.

Åpner på konferanse

Prosjektleder Gry Helene Stavseng sier at kompetansesenteret vil trekke veksler på miljøene som allerede finnes ved høgskolen.

— I første omgang planlegger vi å komme rundt på aktuelle institutter over sommeren, for å orientere nærmere om prosjektet, svare på spørsmål og få tilbakemeldinger og innspill.

Senter for arbeidsinkludering skal åpne under en konferanse på Fornebu 27. august, som arrangeres av Nettverk for arbeidsinkludering og Arbeids- og velferdsdirektoratet. Stavseng ser dette som en fin anledning til å gjøre kompetansesenteret kjent blant mange relevante aktører både i arbeidslivet, NAV og akademia.

— Vi ser fram til å gjøre satsingen mer kjent, og til å samarbeide med interne og eksterne aktører i årene framover, sier hun.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS