Rektor i bergen, Dag Rune Olsen: Måtte stå skolerett om høy andel midlertidige ansatte i sitt styre i dag. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Verst på midlertidighet i vest

Med 25 prosent midlertidige vitenskapelig ansatte er Universitetet i Bergen verst i hele sektoren.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

På tross av at Kunnskapsdepartementet gjentatte ganger har tatt opp problemet, har situasjonen ikke blitt bedre, skriver På Høyden.

Det slår en knusende rapport fra PwC fast. Konsulentselskapet er internrevisor for Universitetet i Bergen (UiB). Totalt sett er rundt 20 prosent av UiB-ansatte midlertidige. Da er stipendiater og postdoktorer, som har tidsbegrensede kontrakter, holdt utenfor.

Saken ble behandlet på styremøtet for UiB torsdag 1. desember.

Verst på forskning og undervisning

PwC vurderer at det er høy risiko for at UiB ikke vil nå sine mål på området, og UiB får nest laveste verdi på konsulentenes rangering: Det fins klare behov for forbedringer, og standarden er bare under tvil akseptabel.

Det er særlig for undervisnings- og forskerstillinger UiB ligger dårlig an, med 25 prosent midlertidig ansatte. Men også på støttestillinger kommer UiB dårligst ut blant de sammenliknede institusjonene, med rundt 17 prosent. For de administrativt ansatte er situasjonen bedre, med bare 10 prosent midlertidige. Her ligger UiB bedre an enn både NTNU, UiO og bransjesnittet.

Juridiske julenøtter

— Verken utviklingen eller tallene er akseptable, innrømmer rektor Dag Rune Olsen.

Nå har han gitt den nye HR-direktøren, Sonja Dyrkorn, det krevende oppdraget med å få lagt kursen kraftig om.

Saken har også vanskelige juridiske sider: På den ene siden skal offentlige stillinger utlyses, men det kan virke helt urimelig når noen allerede utfører jobben på midlertidig kontrakt. Løsningen, som noen fakultet allerede har begynt å praktisere, er å gi fast stilling til forskere på prosjekter som bare er finansiert for en gitt periode med eksterne penger.

— Fremover lyser vi ut mer faste stillinger til eksternfinansierte prosjekter nå, forklarer Olsen.

— Hovedregelen i staten er fast ansettelse, med mindre noe annet tilsier det. Men vi har ikke tillagt den delen av reglementet tilstrekkelig vekt, innrømmer Olsen.

Kan gi nedbemanning

Revisorrapporten peker på at å innhente eksterne finansieringskilder har fått større oppmerksomhet i organisasjonen enn å passe på at tallet på midlertidig ansatte blir holdt lavt.

Med fast ansatte får arbeidsgiver også større ansvar for å skaffe videre finansiering til eksternfinansierte forskere. Men i siste instans kan også forskere bli sagt opp.

— Hvis vi får reduserte budsjetter og tilslag på færre søknader, vil nedbemanning kunne skje, sier Olsen.

I forrige uke fikk også Olsen litt ekstra hjelp fra Høyesterett. Da avsa retten en dom i saken mellom en mildlertidig ansatt forsker og Universitetet i Oslo.

Les også: UiO: Vant fram i sak om fortrinnsrett

Forskeren – med Forskerforbundet i ryggen – mente at han måtte ha fortrinnsrett også til stillinger som førsteamanuensis i det samme faget han hadde forsket i, men fikk ikke medhold i Høyesterett. Dermed risikerer ikke UiB å gi fortrinnsrett til personer i rene forskerstillinger når professorat eller førsteamanuensisstillinger lyses ut.

Større trygghet

Men selv om fast ansatte forskere altså kan bli oppsagt, mener Olsen ordningen vil ha store fordeler for dem det gjelder.

— Når du har fast stilling vil du blant annet lettere kunne få lån i banken, så for den enkelte arbeidstaker er det et kjempeviktig poeng. En annen fordel er at arbeidsgiver får et mye større ansvar for ekstern finansiering. I dag er det i stor grad arbeidstakers ansvar å søke etter nye midler, sier Olsen.

Håper å få stå skolerett

Han er også klar på at for mange administrativt ansatte er midlertidig ansatt på grunn av ekstern finansiering.

— Regner du med å måtte stå skolerett for universitetsstyret når saken skal opp i dag?

– Det håper jeg, rett og slett. For det vil gi oss et enda tydeligere oppdrag.

I 2013 gikk HR-avdelingen ved UiB gjennom de lange listene over midlertidig ansatte, og ga fakultetene retningslinjer for hvordan de skulle få ansatt flere fast. Gjennomgangen førte til en viss nedgang i ansatte uten varig kontrakt, men bedringen ble også midlertidig.

Tap gir fast jobb

Hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet ved UiB, Steinar Vagstad, har ikke hatt særlig tro på arbeidet med å få ned midlertidigheten så langt. Men nå har han snudd.

— Denne gangen har jeg tro på at de skal få gjort noe med det. Nå er det gått ut bud fra universitetsledelsen om at de kan ansette forskere fast på eksterne midler. Jeg har stor tro på at de vil gjøre det i fremtiden, sier Vagstad.

At hans eget forbund tapte i Høyesterett er også en faktor som hjelper godt på, tror Vagstad.

— Nå er det ingen grunn til å la være å ansette dem fast. Jeg får håpe at universitetet tar det ansvaret, sier han.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS