Nokut har fått i oppdrag å evaluere om dispiplindag som statsvitenskap, sosiologi eller biologi bør ha praksis. Her er Terje Mørland, direktør i Nokut. Foto: Mina Ræge

Skal evaluere praksis i disiplinfag

Praksis. Nokut har fått i oppdrag å evaluere om fag som statsvitenskap, historie og biologi bør ha praksis for å gjøre dem mer relevante for arbeidslivet.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Kunnskapsdepartementet har gitt Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) i oppdrag å evaluere arbeidslivsrelevans og praksis i disiplinfag.

Les også: Nokut-møte om praksis

Det gjelder både en del humaniorafag og naturvitenskapelige fag som ikke har så sterk tilknytning til arbeidslivet, som for eksempel statsvitenskap, historie og biologi.

Fakta

Praksis i høyere utdanning

Siden høsten 2018 har Nokut samlet, systematisert og delt kunnskap om praksis i høyere utdanning.

Her kommer det frem at om lag to av tre studenter går på studieprogrammer som har enten obligatorisk (33 prosent) eller frivillig praksis (30 prosent).

37 prosent har ikke praksis.

Rapporten viser at godt samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og arbeidslivet er avgjørende for å få til god praksis.

Rapporten Kvalitet i praksis - utfordringer og muligheter fra Nokut.

— Studenter skal være bedre forberedt på det arbeidslivet som venter dem. Praksisopphold underveis i utdanningen er ett av grepene som kan gjøre overgangen fra studier til arbeid lettere, særlig for fag som ikke har en direkte tilknytning til arbeidslivet. Men det er viktig at praksisen de får er god, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø i en pressemelding.

Vi har en ambisjon om å styrke arbeidstilknytningen til fag som har svak tilknytning. Da tenker vi spesielt på disiplinfag som kjemi, sosiologi og historie.

Rebekka Borsch

Evalueringen skal gi kunnskap som kan gjøre disse fagene mer relevante for arbeidslivet, både på studieprogram- og institusjonsnivå, heter det. Den er også en del av arbeidet med stortingsmeldingen om arbeidslivsrelevans, som skal legges fram våren 2021.

Nokut skal holde på med evalueringen fram til sommeren 2020, og har i første omgang fått 250 000 kroner ekstra til arbeidet og bidrar selv med et tilsvarende beløp.

Fag med svak tilknytning

Statssekretær Rebekka Borsch i Kunnskapsdepartementet deltok på et frokostmøte om praksis fredag, og hun sa at praksis i disiplinutdanningene noe regjeringen vil ta opp i stortingsmeldingen om arbeidslivsrelevans.

— Vi har en ambisjon om å styrke arbeidstilknytningen til fag som har svak tilknytning. Da tenker vi spesielt på disiplinfag som kjemi, sosiologi og historie, for det er fag med sterk forskningsorientering og fag som ikke er direkte orientert mot bestemte jobber, sa Borsch.

— Undersøkelser tyder på at overgangen fra studier til arbeidsliv er blitt litt vanskeligere for denne gruppen, sa hun videre.

Må vite hva man vil med praksis

Nokut-direktør Terje Mørland understreker at hvis fagene skal ha utbytte av praksis, så må koblingen mellom teori og praksis være tydelig.

— Dersom faglig læringsutbytte er det fremste målet med praksis, må koblingen til teorien i studiet være tydelig. Vi vet at praksis er en ressurskrevende læringsform og studier som vurdere å innføre det bør ha en klar formening om hva hensikten med praksis skal være, samt hvordan de skal oppnå dette. I rapporten er det flere gode tips til hva som bør være på plass for å lykkes, men dette er noe vi også skal se videre på, sier han.

Stiller spørsmål ved verdien

I rapporten Kvalitet i praksis - utfordringer og muligheter, som Nokut la fram fredag, stiller Nokut spørsmål ved om praksis er rett løsning for alle fag, for å skape tettere tilknytning til arbeidslivet.

Om disiplinfagene står det at det ikke er gitt at praksis er løsningen for at de skal bli mer relevante for arbeidslivet.

«Det kan stilles spørsmål ved om praksis for denne typen fag i bunn og grunn er et tillitsbyggende tiltak for at studenter skal få selvtillit når det gjelder egen kompetanse og fremtidige arbeidsmuligheter, og at arbeidsgivere skal få tillit til at studenter fra for dem ukjente fag har relevant kompetanse», står det.

Videre spørres det hvilket problem innføring av praksis egentlig skal løse i disse fagene.

«Er problemet en reell mangel på arbeidslivsrelevans i studiene eller handler det om behovet for oversettelse eller synliggjøring? I så tilfelle er det ikke gitt at praksis er rett løsning i alle tilfeller. Spesielt ikke siden praksis er så krevende å gjøre på en god måte», står det videre.

Har bedt om innspill

Målet med evalueringen som Nokut skal gjøre er å finne ut av hvilke faktorer knyttet til arbeidslivsrelevans som fremmer eller hemmer høy kvalitet i utdanningene. Ved å identifisere dette er tanken at institusjonene og utdanningene kan videreutvikle sine programmer.

Kunnskapsdepartementet har bedt om innspill til stortingsmeldingen om arbeidslivsrelevans fra styrene ved universitetene og høgskolene. Fristen de har fått for å komme med innspill er 15. september.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS