Avdeling for mediefag

Arbeidstilsynet varsler pålegg i Volda. Flere brudd

Arbeidstilsynet har funnet det de mener er flere brudd på arbeidsmiljøloven ved Avdeling for mediefag i Volda. Nå varsler de pålegg om tiltak.

Arbeidstilsynet varsler flere pålegg om bedring av rutiner for å håndtere konflikter, samt organisering og ledelse ved Høgskulen i Volda (HVO). Høgskolen har frist 7.februar til å svare på brevet. Foto:
Publisert

Arbeidstilsynet peker på dårlig organisering av Avdeling for mediefag, da spesielt inndeling av institutter, problematisk utøvelse av ledelse, da særlig på instituttledernivå. Utvelgelse av instituttledere, det vil si valg av instituttledere, problematiseres også. I tillegg varsler Arbeidstilsynet at de ønsker en bedre plan for hvordan høgskolen skal bruke bedriftshelsetjenesten under konflikter og varsler.

Tilsynet adresserer også bekymring når det gjelder høgskolens håndtering av varslingssaker, men legger ikke opp til pålegg på dette punktet, men veiledning av høgskolen i brevet de har sendt.

Høgskulen i Volda har frist til 7. februar med å svare på brevet og varslene fra tilsynet. Så vil Arbeidstilsynet endelig konkludere på eventuelle pålegg etter det.

Lang historikk

Det var før jul Arbeidstilsynet var på besøk ved høgskolen.

Flere medieoppslag om konflikter og uro ved Avdeling for mediefag ved Høgskulen i Volda er bakgrunnen for at Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn ved høgskolen i fjor høst.

Én av høgskolens mest profilerte medieprofessorer, Svein Brurås fortalte i fjor at han hadde varslet Arbeidstilsynet før han selv sluttet i jobben.

— Det er fordi det finnes flere lignende konflikter ved Avdeling for mediefag; fordi konsekvensene av de arbeidsmiljøproblemene som deler av staben opplever er så store, og fordi ledelsen over tid har vist at de er ute av stand til å gripe tak i problemene, sa Brurås den gang.

Også i 2019 var det uro i avdelingen. Den gang ble daværende dekan, Audhild Gregoriusdotter Rotevatn, omplassert få uker før studiestart. Den gangen ble det vist til at arbeidsmiljøundersøkelsen ARK hadde dårligere resultat i 2018 enn i 2015.

Ikke en attraktiv stilling

Under et tilsyn kontrollerer Arbeidstilsynet hvordan det arbeides med arbeidsmiljøet. Utgangspunktet for deres vurderinger er hvordan arbeidsgiver og arbeidstakere beskriver arbeidsmiljøet på nåværende tidspunkt.

«I forkant av tilsynet fikk Arbeidstilsynet tilsendt dokumentasjon. Denne ble gjennomgått og vurdert av våre inspektører før tilsynet. Da vi i etterkant av tilsynet ikke opplevde å ha tilstrekkelig oversikt over temaene varsling, konflikter og sykefravær, varslet vi pålegg med krav om opplysninger. Kravet ble besvart innen fristen», heter det i brevet.

En funn Arbeidstilsynet trekker fram er at stillingen som instituttleder ikke ble sett på som en ettertraktet stilling for deler av kollegiet.

«Det ble også stilt spørsmål omkring nødvendigheten av både rollen og inndelingen av avdelingen. Kommentarer som «det er din tur», «ta en for laget» og «overta stafettpinnen» indikerer hvordan noen av arbeidstakerne vurderer rollen som instituttleder».

— Som ventet

— Resultatene av tilsynet er omtrent som vi ventet. Det er særlig to ting vi er opptatt av. Det ene er at kartleggingsverktøyet vi, og sektoren for øvrig, bruker, ikke i tilstrekkelig grad vektlegger risikovurderinger. Det er NTNU som administrerer ARK og vi er i dialog med dem for å sikre av ARK tilfredsstiller kravene som Arbeidstilsynet har, sier direktør ved Høgskulen i Volda, Ann-Kristin Emblem.

Ann Kristin Emblem er direktør ved Høgskulen i Volda. Hun mener dialogen med Arbeidstilsynet har vært positiv.

Det andre punktet Emblem bemerker seg handler om hvordan høgskolen og sektoren velger fram sine ledere.

Direktøren forteller at høgskolen har hatt god dialog med Arbeidstilsynet før og under tilsynet, og ser positivt på «gode og konstruktive» innspill.

— Det har vært en avdeling med en del uro tidligere. Hvordan er arbeidsmiljøet ved avdelingen i dag?

— De forholdene som har vært tatt opp tidligere ligger noe tilbake i tid. Jeg opplever at det har blitt jobbet godt med miljøet siden den gang.Powered by Labrador CMS