Èn ting er at universitetsledelsen i Bergen synes å være på tynn juridisk is, en annen ting er at deres demokratiske resonansbunn fremstår mer som en åpen råk, sier generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening om UiBs kritikk av Felles klagenemnds praktisering av offentleglova. Foto: Fredrik Varfjell, NTB scanpix

Pressetopper reagerer sterkt på UiB-brev: «Sjokkerende undergraving»

Innsyn. Universitetet i Bergen får krass kritikk for sin mistillit til nemnda som avgjør innsynssaker. — Svakt utviklet refleksjonsnivå og dårlig demokratisk forståelse, er dommen fra generalsekretær i Norsk redaktørforening, Arne Jensen.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I et fem sider langt brev til Kunnskapsdepartementet konkluderer ledelsen ved Universitetet i Bergen (UiB) med at de ikke lenger har tillit til at Felles klagenemnd tar korrekte avgjørelser. De mener nemnda for ofte tillater innsyn i taushetsbelagte opplysninger, og karakteriserer avgjørelser som «vilkårlig synsing».

Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm sier til Khrono at de ønsker seg en ny instans med annen sammensetning, men nå får UiB skarp kritikk fra representanter for norsk presse.

Fakta

Felles klagenemnd

Nemnda består av sju medlemmer valgt av Kunnskapsdepartementet. Disse velges normalt for fire år av gangen. Studentrepresentantene velges for to år av gangen. Fra 1. april 2018 består nemnda av:

  • Marianne Klausen (leder)
  • Bjørn Henning Østenstad (nestleder)
  • Mari Arnekleiv Bækkelund (student)
  • Ruben Haugland (student)
  • Greta Hilding (medlem)
  • Kjetil Sudmann Larssen (medlem)
  • Kristin Fjelde Tjelle (medlem)

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning (Unit) er sekretariat for Felles klagenemnd.

Felles klagenemnd behandler også saker om annullering av eksamener m.m., bortvisning, og utestenging på grunn av fusk, uskikkethet eller merknader på politiattest.

Kilde: Felles klagenemnd

— Dette er en overraskende, egentlig sjokkerende, undergraving av et system fastsatt i lov. Jeg trodde UiB visste bedre, sier Kristine Foss, jurist hos Norsk presseforbund med innsyn som fagområde.

Bekymringsfullt

Generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening reagerer også umiddelbart på brevet fra UiB:

Det er bekymringsfullt at en akademisk institusjon, som bør være opptatt av å verne om de grunnleggende prinsippene vårt liberale demokrati er bygget på, nå ser ut til å ville overse de samme prinsippene, fordi de oppleves som ubehagelige for dem selv.

Arne Jensen

— Det er bekymringsfullt at en akademisk institusjon, som bør være opptatt av å verne om de grunnleggende prinsippene vårt liberale demokrati er bygget på, nå ser ut til å ville overse de samme prinsippene, fordi de oppleves som ubehagelige for dem selv. Det vitner om svakt utviklet refleksjonsnivå og dårlig demokratisk forståelse, uttaler Jensen til Khrono.

Han legger til:

— Èn ting er at universitetsledelsen synes å være på tynn juridisk is, en annen ting er at deres demokratiske ressonansbunn fremstår mer som en åpen råk.

Jensen oppfordrer Kunnskapsdepartementet til å markere tillit til nemnda, og tror ikke UiB har mye å vinne på at en annen instans tar over.

— Jeg håper departementet setter dette skapet på plass. Alternativet for universitetet vil være at deres uberettigede avslag til slutt havner hos Sivilombudsmannen. Der er det neppe særlig mye mer sympati å hente enn hos klagenemnda.

Oppfordrer alle til å klage

Kristine Foss i Norsk Presseforbund understreker at forbundet støtter universitetets frihet til å vise uenighet i avgjørelser og kritisere nemnda.

Kristine Foss, rådgiver og jurist i Norsk Presseforbund med innsyn som fagområde. Foto: Trude Hansen / Norsk Presseforbund

— Men det er et problem at vi har et universitet uten tillit til nemnda som behandler klagesaker. Slik jeg leser dette, bunner mistilliten i at de er uenige i jussen. Da er det forståelig at de ønsker avklaring, men det hadde vært mer troverdig hvis de hadde tatt et spørsmål de gjennomgående mente blir praktisert feil. I dette brevet ber de jo egentlig bare om omkamp i en konkret klagesak de er uenig i utfallet av, sier Foss, og legger til:

— Jeg vil oppfordre alle til å klage på avslag på innsyn ved UiB, når det framstår som deres fortolkning av loven innebærer at de holder tilbake mer enn de skal.

— Hvordan bør Kunnskapsdepartementet respondere på henvendelsen fra Universitetet i Bergen?

— Det er Justisdepartementet som er ansvarlig for offentleglova, så det kan være naturlig å henvise til dem for en avklaring, selv om jeg ikke ser noe i brevet som skal være grunnlag for endringer. Samtidig har Kunnskapsdepartementet et ansvar for at universitetene følger loven, og bør sikre at UiB gjør nettopp det, sier Foss.

Les det kritiserte UiB-brevet i sin helhet her

Har ikke tatt stilling

Avdelingsdirektør Lars Vassbotten i Kunnskapsdepartementet (KD) har nylig kommentert brevet:

— KD har gitt Felles klagenemnd i oppgave å behandle klager over avslag på innsynsbegjæringer truffet av universiteter og høyskoler. Klagenemnden treffer avgjørelser på selvstendig grunnlag, og KD tar disse til orientering. Spørsmål om klagenemndens avgjørelser må rettes til nemnden selv. KD har merket seg at flere universiteter og høyskoler er kritiske til at klagenemnden behandler klager på avslag på innsynsbegjæringer. Generelt er det viktig at samfunnet har tillit til både at offentlighetsloven praktiseres korrekt og til klagesystemet i offentlig forvaltning. Departementet vil legge vekt på disse hensynene i vurderingen av om det eventuelt bør gjøres endringer i systemet, uttalte Vassbotten til På Høyden.

Til Khrono melder Vassbotten at departementet foreløpig ikke har tatt stilling til budskapet i det innkomne brevet, og at de ikke har noen kommentar til uttalelsene fra Jensen og Foss. På spørsmål om departementets tillit til nemnda, viser Vassbotten til sin tidligere uttalelse.

UiO: Enkelte uriktige avgjørelser

Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm opplyser at UiB inntil videre ikke har mulighet til å kommentere uttalelsene fra Foss og Jensen.

Bernstrøm har tidligere fortalt at UiB samarbeider med flere andre universiteter om en ny, felles henvendelse til departementet om tematikken. Personaldirektør Irene Sandlie ved Universitetet i Oslo (UiO) bekrefter overfor Khrono at UiO er med i dialog om felles henvendelse.

Sandlie svarer ikke direkte på spørsmål om UiO per nå har tillit til nemnda, men skriver at UiO mener klagenemnda ga uriktige avgjørelser i enkelte saker i 2017, avgjørelser som etter UiOs oppfatning er i strid med forsvarlig personalforvaltning og grunnleggende personvernhensyn.

Da nemnda påla flere universiteter å gi innsyn i arbeidsmiljøundersøkelsen ARK, markerte Sandlie uenighet i Uniforum.

— Likevel ønsker jeg å nevne at vi i den senere tid har fått medhold i flere saker, noe som forhåpentligvis kan være et tegn på at Felles klagenemnd er i ferd med å justere sin fortolkning av offentlighetsloven, skriver Sandlie.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS