Iselin Nybø i spørretimen i november 2018. Foto: Terje Heiestad/Stortinget

Skuffet over at Nybø ikke lover mer hjelp til Veterinærhøgskolen

Flytting. Veterinærhøgskolens fagforeninger ropte varsku om forholdene på høgskolen. Iselin Nybø har fått spørsmål om situasjonen, men verken opposisjonen eller fagforening er fornøyd med Nybøs svar.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I 2008 ble det vedtatt at Veterinærhøgskolen skulle flytte til Ås for å bli en del av universitetet der. Kostnadsrammen for nybygget for Veterinærhøgskolen vil være 7,2 milliarder ifølge Statsbygg.

Fakta

Den nye veterinærbygget på campus Ås

63.100 kvm (Veterinærbygget, inkl. Fellesbygget på 2.100 kvm)

11.800 kvm (Senter for husdyrforsøk)

Byggestart i 2013, ferdigstilles i 2020.

Kostnadsramme: 7,2 mrd. kr

Statsbygg oppfører det nye veterinærbygget på Campus Ås der Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen skal samlokaliseres når de flytter fra Adamstuen i Oslo.

Veterinærhøgskolen er en del av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), mens Veterinærinstituttet er et selvstendig biomedisinsk forskningsinstitutt.

Campus Ås er den største samlede utbyggingen i universitets- og høgskolesektoren i Norge noen sinne og det eneste i sitt slag.

Det nye veterinærbygget består i realiteten av åtte sammenknyttede bygninger med tilsammen 2400 rom. Det vil inneholde tradisjonelle undervisningsarealer, kontorer, bibliotek og kantine. I tillegg vil det romme spesialarealer som laboratorier, dyrestaller, dyrehospital og akvarier m.m.

Smittevernhensyn og internt arbeidsmiljø krever avanserte tekniske installasjoner og gode bygningstekniske løsninger for å skille mellom arealer med smittefarlig materiale og øvrige arealer.

Kilde: Fra Statsbyggs sider om prosjektet Campus Ås

Prosjektet er bortimot ett år forsinket, og nå roper samtlige fagforeninger og deres tillitsvalgte både i Ås og på Adamstuen i Oslo varsku om situasjonen med tanke på de ansatte og Veterinærhøgskolens faglige utvikling og posisjon.

Hva gjør statsråden for å sørge for forutsigbar finansiering av NMBU Veterinærhøgskolen?

Nina Sandberg

Ap, SV og Sp har stilt spørsmål til Nybø

De tre opposisjonspartiene, Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet, som i sin tid var de som vedtok denne fusjonen har alle tre stilt spørsmål til forsknings- og øyere utdanningsminister Nybø om situasjonen for Veterinærhøgskolen spesielt, men også Veterinærinstituttet. Sistnevnte skal samlokaliseres med Veterinærhøgskolen på Ås, og sliter også med økonomiske utfordringer i kjølvannet av flytteprosessen og forsinkelsene som har oppstått.

Nina Sandberg (Ap) har spurt:

— Hva gjør statsråden for å sørge for forutsigbar finansiering av NMBU Veterinærhøgskolen, slik at ikke det veterinærfaglige miljøet på Adamstuen/Ås svekkes og forvitrer som følge av forsinkelser i flytteprosessen og stram økonomi?

Mona Fagerås (SV) har spurt:

— Veterinærhøyskolen flytter i 2020 for å samles med resten av NMBU på Ås. Tillitsvalgte og verneombud uttrykker bekymring for situasjonen etter flytting. For å opprettholde kompetansen i kliniske fag og for å sikre inntjening i klinikkene er det viktig med fortsatt god tilgang på pasienter å behandle etter flytting.Hva gjør statsråden for å sikre fremtidig pasientgrunnlag?

Marit Arnstad har spurt:

— Tillitsvalgte ved NMBU er bekymret for redusert forskningsaktivitet og svekkelse av fagmiljøet ved veterinærutdanningen som følge av at ressursene over flere år er bundet opp i campus-prosjektet. På hvilke måte vil statsråden garantere at campusutbyggingen ikke går på bekostning av den videre forskningsproduksjonen, driften ved veterinærutdanningen eller akkrediteringen av utdanningen?

Nina Sandberg har fått skriftlig svar fra Nybø. Arnstad og Fagerås venter på svar.

Nybø: — Opptatt av det veterinærfaglige miljøet ikke skal svekkes

Iselin Nybø understreker i sitt svar til Nina Sandberg at hun også er opptatt at det veterinærfaglige miljøet på Adamstuen ikke skal svekkes ved en flytting til Ås våren/sommeren 2020.

Nina Sandberg (Ap). Foto: Siri Øverland Eriksen

— Jeg har forståelse for at de ansatte føler en viss uro da dette er en omfattende og krevende prosess. Dette uttalte jeg også i Khrono 23. mars. Men jeg uttalte også at vi på Ås kommer til å få «Europas mest moderne fasiliteter innenfor veterinærmedisin og klinikker», og at dette vil gi unike faglige muligheter, skriver Nybø i sitt svar.

Nybø legger til at i Khronos oppslag 21. mars uttrykker også styreleder Siri Hatlen og rektor Mari Sundli Tveit forståelse for uroen en del av de ansatte føler, men at de er opptatt av at bygge- og flytteprosessen i minst mulig grad skal gå ut over kjernevirksomheten.

— Universitetene må selv ta høyde for ekstrautgifter

Marit Arnstad. Foto: Ketil Blom Haugstulen

— Den endelige ferdigstillelsesdatoen for prosjektet har nå vært kjent i nærmere to år og NMBU har planlagt sin drift og flytting i forhold til dette. Prosjektet er komplisert og utfordrende og det kan selvfølgelig oppstå uforutsette situasjoner, men på bakgrunn av Statsbyggs framdriftsplaner har vi i dag tro på at dato for ferdigstillelse holdes, skriver Nybø og avslutter:

Mona Fagerås, SV. Foto: SV

— Når universiteter og høyskoler får nye bygg så må institusjonene ta høyde for at det kommer noen ekstrautgifter i en overgangsperiode, som bl.a. flytteutgifter. Derfor må institusjonene foreta økonomiske avsetninger i forkant, noe jeg vet NMBU har tatt høyde for. Jeg har hatt og vil også i fortsettelsen ha nær og god dialog med ledelsen ved NMBU for å forsikre meg om at prosessene knyttet til flytting fra Adamstuen til Ås skal gå på en så smertefri måte som overhode mulig. Men de økonomiske rammene som Stortinget har stilt til disposisjon for NMBU ligger fast og det må planlegges ut fra dette.

Skuffet over svarene

Arbeidepartiets Nina Sandberg sier hun er skuffet over svarene hun har fått fra Nybø.

— Iselin Nybø sier hun tar saken med alvor, men jeg blir betenkt når hun ikke kommer med noen løfter om drahjelp til miljøet, sier Sandberg til Khrono.

Sandberg understreker at noe av årsaken til at problemene nå hoper seg opp for Veterinærhøgskolen er jo at flyttingen er nesten ett år forsinket.

— Regjeringen har det overordnede ansvaret for iverksettelsen av Stortingets vedtak om å flytte Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet til Ås. Kunnskapsdepartementet tok avgjørelsen om å utsette flyttingen til Ås til 2020, etter anbefaling fra Statsbygg. Ferdigstillelsen av nybygget på Ås blir minst 7 måneder forsinket. Det har vært mye usikkerhet rundt forsinkelsene i prosjektet, og utsettelsen tærer på menneskelige og økonomiske ressurser ved høgskolen, mener Sandberg.

Fakta

Flytting av veterinærhøgskolen

I januar 2008 ble det klart at rødgrønne regjeringen samtidig som de ville gå for fredningen av det store naturområdet Trillemarka i Buskerud, en kampsak for SV, også ville si ja til flyttinga av Veterinærutdanningen, ut av Oslo og til Ås. En kampsak for Senterpartiet.

Fra 1. januar 2014 var fusjonen mellom daværende Norges veterinærhøyskolen (NVH) og daværende Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB) et faktum og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) en realitet.

Prosjekteringen av det nye bygget i Ås startet ikke lenge etter fusjon og flytting av bestemt. Men selve byggingen satte for alvor fart i 2013.

Kostnadsrammen for prosjektet er på 7,2 milliarder kroner.

Byggeprosjektet er ett år forsinket. Man skulle flyttet inn for fullt høsten 2019, men det er utsatt til høsten 2020.

Hun trekker fram at Veterinærhøgskolen kan ikke lastes for forsinkelsen.

— Regjeringen gir dem likevel hele regningen. Slik jeg leser statsråd Nybø, gir hun ingen forsikring om at regjeringen vil sørge for friske midler til å dekke kostnadene som har påløpt som følge av forsinkelsen. For oss i Arbeiderpartiet er det svært viktig at ikke Veterinærhøgskolen eller Veterinærinstituttet kommer svekket ut som følge av at flyttingen drar ut i tid. Vi er opptatt av å opprettholde veterinærutdanningens høye kvalitet reduseres, og at akkrediteringen ikke settes i fare, slik de ansatte nå advarer mot, sier Sandberg.

Hun legger til:

— Vi vil følge saken nøye framover, og er ikke beroliget av statsrådens svar.

— Må sluttføre prosess på egen hånd

Signe Kroken er hovedtillitsvalgt for NTL på NMBU. Hun er også skuffet over svaret fra Nybø.

— Vi ser allerede at dette koster universitet dyrt både i penger og i ressurser. NMBU har i flere år satt av egne driftsmidler til oppfølging av denne store nasjonale satsningen. Nå ser det ut til at vi i verste fall må sluttføre prosessen på egen hånd, sier Kroken.

Kroken trekker også fram at effektivseringskuttene jo har medført generelle kutt i overføringene de siste årene.

—- Situasjonen vi er inne i kommer til å gå ut over kjernevirksomheten. Konsekvensene begynner å bli tydelige på at dette koster og allerede nå ser vi nedgang i publiseringspoeng og at kjernekompetanse forsvinner. Da kan ikke en ansvarlig statsråd være fornøyd med tingenes tilstand, understreker Kroken. Og hun legger til:

— De ekstra kostnadene som nå oppstår blir dyttet over på universitetet og statsråden håper åpenbart at intensjonene i stortingsvedtaket om sammenslåing likevel blir som ønsket. Det henger ikke sammen.

Den NTL-tillitsvalgte mener også det blir feil at man trekker fram at NMBU fortsatt har litt penger på bok.

— Det er ingen hemmelig pengesafe gjemt under et tre på campus. Det vet statsråden godt, og da er det rart at hun i sitt svar tilkjennegir at hun er villig til å løpe fra ansvaret i stedet for å rekke ut en hjelpende hånd, sier Kroken.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS